Skip to main content

Barnas behov må komme først

Pressemelding   •   jun 09, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) har valgt nytt hovedstyre for perioden 2017-2019. Det nye hovedstyret, med den nye lederen Jeanette Solheim i spissen, er klar for å ta tak i den viktige rollen som pådriver for en mer barnevennlig lovgivning og tilrettelegging for likeverdig foreldreskap. 

Med en situasjon der den reorganiserte familien har fått et fotfeste i folks bevissthet som en normalsituasjon, og berører en stadig voksende andel barn, er det avgjørende å tilrettelegge for en forutsigbar og god oppvekst også for barn i denne situasjonen. 

9 av 10 (87 prosent) nordmenn mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå etter et samlivsbrudd, ifølge en undersøkelse Ipsos har utført for F2F. Kun 4 prosent av de spurte mener at foreldrene ikke skal beholde en likeverdig foreldrerolle etter et samlivsbrudd.

Flere kvinner blir medlem
– F2F har vært en pådriver for barns tilgang på begge foreldrene i 32 år. Når vi nå får vår andre kvinnelige leder for foreningen, er det etter mange år med positiv utvikling på området for reorganiserte familier, sier avtroppende leder Rune Rækken. 

En voksende mengde internasjonal forskning understøtter det F2F har arbeidet for i mange år, nemlig mer likedelt ansvar for oppfostring av barn etter samlivsbrudd. Ikke minst den ferske rapporten av Fabricius & Suh (2016), som er basert på intervjuer med collegestudenter som har vokst opp i reorganiserte familier. Denne viste at omfattende omsorg fra far, også i sped- og småbarnsfasen, hadde positiv effekt på relasjonen til både mor og far senere i livet.

Også her hjemme er det et voksende fagmiljø som støtter likeverdig foreldreskap, heriblant fjorårets mottaker av F2Fs hederspris, Frode Thuen. 

– Ideen om likeverdig foreldreskap har utviklet seg fra å bli oppfattet som sinte menns særinteresser til en forventning i det brede lag av befolkningen, sier Jeanette Solheim, påtroppende leder i F2F. 

Et tegn på disse endringene er at foreningen de senere årene har hatt en voksende andel av kvinnelige medlemmer. Dette reflekteres også i det nye styret hvor 3 av 8 er kvinner. 

– Foreningen får også stadig henvendelser fra folk som har vært barn i reorganiserte familier, og som ønsker å bidra til å bedre barns vilkår på dette området, sier Solheim.

Sammen om foreldreskapet
Jeanette Solheim er 37 år, fra Bergen og mor til tre barn. 

– Det viktigste målet for mitt lederskap er å tydeliggjøre foreningens oppmerksomhet på barnas behov og rettigheter, samt foreldrenes og samfunnets ansvar for å oppfylle disse. Alle som setter et barn til verden har et ansvar for å gi sitt barn de beste betingelser for en god oppvekst. Ved å være seg sitt ansvar bevisst, kan alle foreldre bidra til å få fullført det årelange prosjektet med å få likeverdig foreldreskap som normen i alle ledd i samfunnet, sier 37-åringen. 

I lys av den positive utviklingen vi har sett de senere år har foreningen en stor oppgave med å opplyse både politikere og beslutningstagere med å legge til rette for likestilt foreldreskap i tråd med utviklingen. Slik tilrettelegging bør omfatte lover, rettspraksis, forvaltningsskikk, og ellers alt som bidrar til at barn av reorganiserte familier får bedre vilkår. 

Det nye styret vil også starte en ny satsing, «Sammen om foreldreskapet». Vi ønsker å hjelpe foreldre med å finne forsoning og samarbeid som seter barnas behov og rettigheter først, fremfor bitterhet og konflikt.

Det nye hovedstyret består av:
• Jeanette Solheim - leder
• John Michal Sørensen - kasserer og nestleder
• Warren Eversley - ansvarlig for veiledningstjenesten
• Hans Chr. Flaathen - teknisk ansvarlig
• Hans Tau Hatlestad - redaktør for medlemsbladet
• Cecilie Salte - styremedlem
• Susann H. Bakke-Brandanger - org. Leder
• Frank S. Thrana - varamedlem 

Styret oppfordrer foreldre, besteforeldre, tanter og onkler til å engasjere seg i F2Fs arbeid til barnas beste.

Kontaktperson:

Jeanette Solheim, påtroppende leder, tlf. 414 41 180

Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985.Foreningen drives på frivillig basis og har medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag-/kontakter.

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem - så enkelt, og så vanskelig.

Trygge familieforhold for disse barna krever:

  • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
  • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
  • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
  • Rettslig, reell beskyttelse av barns forhold til begge dets biologiske foreldre og beskyttelse av samværsretten
  • Sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • Biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette
  • Offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy