Skip to main content

Hederspris til Grethe Nordhelle

Pressemelding   •   aug 22, 2017 06:30 CEST

(Oslo, 22. august 2017) Advokat og psykolog Grethe Nordhelle mottar Foreningen 2 Foreldres (F2F) hederspris 2017 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet.

F2Fs hederspris deles ut av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Prisutdelingen finner sted på Scandic Victoria, Rosenkrantz gt 13, Oslo, tirsdag 22.08 kl. 19

– Nordhelle har i en årrekke arbeidet med mekling mellom foreldre og det å forstå og håndtere manipulasjon i høykonfliktsaker på en konstruktiv måte for å ivareta barn som opplever at foreldrene skiller lag. Hun har lagt ned en imponerende innsats for å gjøre hverdagen bedre for både barn og foreldre som har gjennomgått samlivsbrudd, sier Jeanette Solheim, leder for F2F.

Nordhelle har stått opp - ganske ensom blant psykologene - og sagt at manipulasjon og psykopati kan være et problem i saker om barn, mens de politisk korrekte enten ikke har tilstrekkelig kunnskap om problemstillingen, eller bevisst har feid problemstillingene under teppet.

Foreldre manipulerer
Dessuten har Nordhelle vært opptatt av at meklere i høykonfliktsaker må se bak konflikten for å forstå hva som driver den, samt sørge for å utjevne maktbalansen mellom partene for å få til gode resultater i foreldretvister.


Sakkyndige i saker om barn har også blitt utsatt for Nordhelles kritiske blikk når hun påpeker at sakkyndige ikke er trent i å avsløre manipulerende parter, og at de sakkyndige derfor kan komme til å anbefale feil løsninger for barna hvis en eller begge foreldrene opptrer manipulerende. Nordhelle har gjennomført kursing av sakkyndige og dommere for at de skal kunne settes bedre i stand til å fatte riktigere beslutninger om barnefordeling.

– Nordhelle skriver godt og pedagogisk om de problemstillingene hun er opptatt av og gjør en helhjertet innsats for å dele av sine kunnskaper med så vel lekfolk som sine profesjonskolleger. Hun legger utstrakt vekt på å øke bevisstheten om utfordringer og løsninger i høykonfliktsaker for å skape bedre oppvekstkår for barn i Norge, sier Solheim.

Om prisen

  • Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985 og arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.
  • Foreningen deler ut en årlig pris til en person som i særlig grad har utmerket seg gjennom sin innsats for barn og ivaretakelsen av familiebånd på en særskilt god måte.
  • Årets pris blir delt ut av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985.Foreningen drives på frivillig basis og har medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag-/kontakter.

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem - så enkelt, og så vanskelig.

Trygge familieforhold for disse barna krever:

  • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
  • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
  • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
  • Rettslig, reell beskyttelse av barns forhold til begge dets biologiske foreldre og beskyttelse av samværsretten
  • Sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • Biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette
  • Offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.