Skip to main content

Tags

Høringsuttalelse statsbudsjettet FORUT 2019
SERAF-rapport: Alcohol and global health

SERAF-rapport: Alcohol and global health

Dokumenter   •   31-05-2019 10:30 CEST

Rapport fra SERAF om at alkohol er et hinder for å nå FNs bærekraftsmål.

FORUTs historie i Sri Lanka

FORUTs historie i Sri Lanka

Dokumenter   •   05-04-2017 14:59 CEST

Et ark med en enkel gjennomgang av FORUTs tilstedeværelse og arbeid i Sri Lanka.

FORUT høringsuttalelse Dokument 8-25 S (2016-2017)
Reform av utviklingspolitikken - Dokument 8-forslag fra KrF

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken.

COWI-rapport: Alkoholinvesteringer i statens pensjonsfond

Bør nordmenns fremtidige velferd basere seg på inntekter fra produksjon av alkohol? Rapporten analyserer alkoholinvesteringer opp mot etiske vurderinger som er gjort for andre produkter. Den er laget av konsulentselskapet COWI på oppdrag fra FORUT.