Skip to main content

7 av 10 foreldre synes barnas skolevei er trygg

Pressemelding   •   aug 15, 2017 12:23 CEST

De fleste foreldre synes skoleveien er trygg.

Overraskende mange foreldre er trygge på barnas skolevei. Likevel synes nesten en av fem foreldre at skoleveien ikke er trygg nok.

Det kommer frem i Gjensidiges samfunnsundersøkelse, som er utført av Ipsos. Kun 5 prosent synes at skoleveien er meget utrygg, mens 13 prosent synes den er ganske utrygg.

- Vi hadde trodd at flere foreldre skulle synes at skoleveien er utrygg. Det er en hyggelig overraskelse at de fleste foreldre ikke bekymrer seg for skoleveien, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Det har vært en betydelig satsing på tryggere veiere i Norge de seinere årene. Dette kan være ett av flere bidrag til at foreldre flest føler seg trygge.

Må du kjøre barna til skolen?

Rysstad påpeker at de utrygge foreldrene paradoksalt nok kan bidra til å gjøre skoleveien farligere enn nødvendig.

- Det er grunn til å tro at mange av foreldrene som synes skoleveien er utrygg, velger å kjøre barna til skolen. Dermed er de selv med på å gjøre veien mer trafikkert, og farligere, sier Rysstad.

Gjensidige har forståelse for at foreldre velger å kjøre barna til skolen hvis skoleveien oppleves som utrygg, men oppfordrer flest mulig til å la barna gå selv.

-Må du kjøre barna til skolen, så stopp i hvert fall på et trygt sted et stykke unna skolen, oppfordrer Rysstad.

Om undersøkelsen:

Spørsmålet var: Hvor trygg eller utrygg mener du at skoleveien er for dine barn?

  • Meget trygg 27
  • Ganske trygg 43
  • Ganske utrygg 13
  • Meget utrygg 5

530 foreldre med barn i skolealder har svart.

De yngste foreldrene synes at skoleveien er tryggere enn de litt eldre.

Flere kvinner enn menn synes skoleveien er utrygg.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.