Skip to main content

Måk taket før det er for sent

Pressemelding   •   jan 23, 2018 11:22 CET

Flere steder på fjellet er det meldt om mye snø

Mye snø kan utgjøre en betydelig trussel for hytter og hus hvis ikke takene blir måket. Konsekvensene kan bli ødelagte tak og i verste fall bygninger som kollapser.

Store mengder snø betyr økt risiko for skade på takkonstruksjoner ved at vekten av snømassene blir større enn det takkonstruksjonen tåler.

- Dette gjelder særlig hytter på fjellet hvor snømengdene er store og tilsynet ikke skjer daglig. Man må huske på at selv om det regner i lavlandet, kommer ofte nedbøren som snø oppe på fjellet, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Redusert erstatning

Årlig får forsikringsselskapene meldt inn flere hundre skader der snø har forårsaket skader på boliger. Tak som får skade av snø dekkes vanligvis av forsikringen. Men i forsikringsavtalen er den som eier bygningen pålagt å fjerne snø jevnlig fra tak, vegger, verandaer og terrasser for å forebygge og begrense skader.

- Dersom påbudet ikke overholdes kan dette medføre at erstatningen for skadene blir redusert, sier Voll.

Er du selv ikke i stand til å rydde unna snøen på grunn av helsen eller fordi bygningen ligger langt unna, må du få andre til gjøre jobben. Det er ditt ansvar som eier av bygningen å påse at det blir ryddet. Skaff deg informasjon om snøforholdene på stedet via lokalkjente eller værvarslingen.

- I mange hytteområder er det folk som tar på seg oppdrag med tilsyn og snørydding, sier Voll.

Flere bygningstyper i fare

- Det er like viktig å måke snø av andre typer bygninger, sier Voll. Garasjer, driftsbygninger og andre overbygg har ofte en spinklere takkonstruksjon, og legger det seg mye snø på taket, er det ekstra viktig å følge litt med.

– En liten egeninnsats kan spare mange for ubehagelige overraskelser, avslutter Voll.

Tørr snø like farlig som våt snø

Noen tror det er spesielt stor fare for skade når tørr snø omdannes til våt og tung snø i forbindelse med væromslag. Det er en misforståelse. Snøen på taket veier akkurat like mye når den er tørr som når den er våt. Den tar bare mer plass. Et spadetak blir mye tyngre når snøen er våt, og det er kanskje derfor vi har lett for å tro at den våte snøen er «farligere» enn den tørre. Men da glemmer vi at det skal mange flere spadetak til for å fjerne den tørre snøen enn den våte.

Faresignaler:

  • Knirk og smell i konstruksjonen
  • Dører og vinduer går tregt
  • Synlige nedbøyninger eller andre endringer i huset

Tips og råd:

  • Sett din egen sikkerhet først når du skal måke snø av taket.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig.
  • Måk snø av taket jevnlig
  • Snø som raser fra tak kan også skade terrasser og yttervegger
  • Måk av snøen mens den er tørr og lett – mildvær og regn gjør snøen svært tung å jobbe med.
  • Måk av taket jevnt, unngå skjevbelastninger som kan være mer kritisk enn en jevn belastning på hele taket.

Måketips:

Taket, og spesielt takpapp og membraner kan bli skadet. Pass derfor på at skarpe metalldeler på spade eller skuff ikke skraper ned i taket. La det gjerne ligge igjen et tynt lag med snø mellom skuffen og taket.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.