Skip to main content

Rasfare fra bygårdstak - unngå istapper i hodet

Pressemelding   •   jan 24, 2018 09:10 CET

Mildværet har kommet flere steder, og istapper vil deise i bakken fra stor høyde. Gjensidige er bekymret for uhell.

- En istapp i hodet kan føre til store skader, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. De oppfordrer fotgjengere om å ta sine forholdsregler.

- Det er viktig at fotgjengere tar fareskilt på alvor, sier han.

Har du gått under et rasfareskilt de siste dagene?

- Det bør du unngå. Hvis du får en isklump i hodet kan du nemlig risikere å få mindre erstatning fordi du ikke tok fareskiltet på alvor, sier Rysstad. Se opp og vær forsiktig!

Det er svært viktig at gårdeiere er sitt ansvar bevisst. Det betyr skilting i akuttfasen, men ikke minst så fort som mulig får fjernet snø og istapper.  

Hva med forsikringen hvis ulykken er ute?

  • Dersom en fotgjenger får en isklump i hodet, blir det en vurdering om gårdeier kan bebreides
  • Erstatningsansvaret for gårdeiere tar utgangspunkt i et alminnelig skyldansvar (subjektivt ansvar). Det betyr at gårdeier må kunne bebreides for at skaden oppstod
  • I vurderingen av ansvaret, skilles det mellom personskade og tingskade. Aktsomhetsplikten er strengere ved personskade. Brudd på politivedtekter er viktig i vurderingen
  • Hvis gårdeier ikke har satt opp rasfareskilt, vil det ofte være et tungtveiende argument for at gårdeier får erstatningansvaret
  • Men det hjelper ikke å bare sette opp avvisere - gårdeier har også plikt til å få ryddet vekk snø og is så raskt som mulig
  • Hvis det tar tid å få tak i ryddehjelp, vil gårdeiere vanligvis være unnskyldt
  • Dersom gårdeier setter opp avvisere men ikke får ryddet bort snø og is, er det likevel ikke automatikk i at gårdeier får hele ansvaret
  • Selv om man kan hevde at gårdeier har brutt sine plikter, vil andre mene at den som blir skadet selv har medvirket til skaden, ved å passere skiltet
  • Da kan det bli avkortning i erstatningen som følge av medvirkning fra den skadde. Det betyr at gårdeier får ansvaret, men må erstatte mindre til den skadde
  • Temaet gjelder både bygningseiers ansvarsforsikring, og personforsikring for den som får en istapp i hodet 

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.