Skip to main content

Regnværsskader for 1 milliard

Pressemelding   •   feb 15, 2017 09:58 CET

Erstatninger etter vannskader som skyldes nedbør er mer enn tredoblet siden århundreskiftet, og utgjorde omtrent 1 milliard kroner i 2016.

- Dette gir en ny indikasjon på at været endrer seg og blir mer ekstremt. Ikke bare går denne type erstatninger opp, nedbørsskader utgjør også en større andel av de totale vannskadene enn før. Fra år til år kan tallene variere, men den langsiktige trenden er klar, fastslår vannskadeekspert Oddvar Stensrød i Gjensidige.

Andelen vannskadeerstatninger som skyldes nedbør er mer enn doblet siden århundreskiftet og utgjør nå en fjerdedel av erstatningene. De øvrige tre fjerdedelene skyldes i hovedsak skader på innvendige og utvendige vann- og avløpsledninger fra vanntilkoblet maskin og fuktskader på bad. Tallene gjelder hele forsikringsbransjen.

Det går mot villere og våtere vær. Det dyreste uværet i 2016 var styrtregnet som rammet Oslo-området 6. august. Kostnaden for denne hendelsen passerte sannsynligvis 500 millioner kroner.

- Skybruddet i Oslo-området er en type uvær som vi ikke opplever ofte i Norge, men som vi vil se mer av i fremtiden, sier han.

Beredskapen bør økes
2016 bekrefter at det er behov for å øke beredskapen mot vannskader som følge av flom og kraftig nedbør. En undersøkelse Gjensidige fikk gjennomført i fjor viste at det er dårlig kapasitet i avløpsnettet, og kommunene er på etterskudd med vedlikehold.

- Kraftige regnbyger fører til at drensledninger og overvannsystem blir overbelastet, og vannet bygger seg opp på veier og private tomter, sier eksperten.

De færreste hus har tilstrekkelig fall vekk fra huset, og når drenssystemet ikke kan ta unna så trenger vannet inn i bygningene, særlig i kjellere.

Gode råd

  • Led vann fra tak ut på tomten med en drensslange
  • Planer terrenget slik at vann renner vekk fra huset
  • Monter en tilbakeslagsventil der avløpsledningen kommer inn i huset
  • Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten sikrer liv, helse og verdier for kunder i privat- og næringslivsmarkedet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. I Norge tilbys også produkter innen bank, pensjon og sparing. Konsernet er notert på Oslo Børs