Skip to main content

Statsbudsjettet om trafikksikkerhet: Nærmere målet i nullvisjonen

Pressemelding   •   okt 06, 2016 14:35 CEST

Regjeringen vil bruke over 550 millioner kroner til ytterligere satsing på trafikksikkerhetstiltak. - Dette er svært positivt, og et viktig skritt på veien mot målet om at ingen skal omkomme i trafikken, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Midlene vil i hovedsak gå til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksveinettet, som blant annet møteulykker og utforkjøringer. Møte- og eneulykker har alene kostet samfunnet over 25 milliarder kroner de siste ti årene, viser bransjetall. Blant tiltakene er bygging av midtrekkverk; utbedring av sideterreng, kurver og kryss; og belysning.

- Trafikksikkerhet er meget viktig for samfunnet. Vi er derfor glade for at regjeringen satser over en halv milliard kroner på tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier Thoresen.

Gjensidige mener tiltakene gir et godt grunnlag for en fortsatt nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 en visjon om null drepte i trafikken, en visjon som er ytterligere vektlagt seinest i Nasjonal transportplan for 2010–2019, og i de årlige statsbudsjettene.

Bilistenes oppfatning av veiene bekrefter at det er behov for oppgradering. 43 prosent av bilistene mener veistandarden der de pleier å kjøre er dårlig, viser en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige.

- Økt satsing på bedre veier, kombinert med stadig sikrere biler, gjør at vi kan vi se lyst på fremtiden knyttet til sikkerhet i trafikken, sier Thoresen, som legger til at det også er viktig at myndighetene, forsikringsselskapene og bilorganisasjonene fortsatt satser på holdningsskapende kampanjer.

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten sikrer liv, helse og verdier for kunder i privat- og næringslivsmarkedet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. I Norge tilbys også produkter innen bank, pensjon og sparing. Konsernet er notert på Oslo Børs