Skip to main content

Store naturskader i 2016 - Urd kan passere 100 millioner kroner

Pressemelding   •   jan 02, 2017 14:28 CET

Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige

Forsikringsselskapene betalte ut rundt 800 millioner kroner for naturskader i 2016.

-2016 bekrefter at det er behov for å øke beredskapen mot vannskader som følge av flom og kraftig nedbør, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Nyttårsaften hadde Gjensidige registrert totalt 600 skademeldinger etter stormen Urd. 500 av disse var ulike bygningsskader, og nærmere 100 var skader på båter og biler.

Takstrapportene så langt tyder på at de fleste skadene er forholdsvis små. Selv om Urd ikke blir blant de mest ekstreme vil kostnadene antagelig passere 100 millioner kroner for forsikringsbransjen.

Det dyreste uværet i 2016 var styrtregnet som rammet Oslo-området 6. august. Kostnaden for denne hendelsen passerte sannsynligvis 500 millioner kroner. Styrtregnet førte blant annet til et uvanlig høyt antall (70) mobiltelefoner «druknet i uværet».

-Skybruddet i Oslo-området er en type uvær som vi ikke opplever ofte i Norge. Her er det som oftest storm langs kysten og elveflom i innlandet som skaper store ødeleggelser, sier Baastad.

Det tredje kostbare uværet i 2016 var stormen Tor i slutten av januar. Den kostet i overkant av 200 millioner kroner.

Blant de ti verste årene

Med samlede kostnader rundt 800 millioner kroner kan 2016 ikke måle seg med 2015, som var det fjerde dyreste året vi har statistikk for. Men 2016 er blant de ti verste uværsårene siden 1980.

Det betyr at 6 av de 10 verste uværsårene siden 1980 har kommet i løpet av de siste 10 årene.

De 5 verste uværs-årene siden 1980

1. 2011 Storm (Dagmar og Berit)

2. 1992 Storm (Nyttårsstormen)

3. 1995 Flom (Vesleofsen)

4. 2015 Flom og Storm (Nina, Ole, Petra, Roar og Synne)

5. 2013 Flom, Storm og Skred (Hilde, Ivar)

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten sikrer liv, helse og verdier for kunder i privat- og næringslivsmarkedet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. I Norge tilbys også produkter innen bank, pensjon og sparing. Konsernet er notert på Oslo Børs