Skip to main content

Takskader øker kraftig - snøtyngde forsterker problemet

Pressemelding   •   mar 13, 2018 15:38 CET

Snøtyngde forsterker problemet med utette tak. Det er 80 prosent flere takskader enn tidligere.

Skader som følge av utette tak har økt med 80 prosent i 2017 sammenlignet med snittet for den siste femårs-perioden, viser nye tall fra Gjensidige. De store snømassene i vinter forsterker problemet.

- Mye uvær gjennom året sliter på taktekkingen, og med de store mengdene snø som er nå, vil mange tak bli utfordret ekstra mye, sier byggekspert Simon Andre Olsen i Gjensidige. Gjensidige dekket i fjor 1.800 skader etter utette tak, med en snittskade på 30-35.000 kroner. I tillegg kommer lekkasjer som ikke registreres som «utett tak», Det vil si skader som følge av storm eller annen ytre påvirkning på tak som i utgangspunktet var i tipp topp stand.

Mye snø kan utgjøre en betydelig trussel for hytter og hus hvis ikke takene blir måket. Konsekvensene kan bli ødelagte tak, verandaer, og i verste fall bygninger som kollapser.

Måk og kontroller

- Måk taket, er oppfordringen fra Olsen. Han forteller at særlig når huset begynner å bli eldre, er det viktig med kontroll av taket, og ikke minst i år etter en vinter med store snømengder.

- I vår bør man derfor se etter løse/ødelagte takstein eller se etter skader på takpappen om man har papptekking, sier Olsen.

Det er ikke alle forsikringer som dekker lekkasjer fra taket, men i Gjensidiges beste husforsikring dekkes følgeskader etter lekkasje fra tak. 

Tips og råd

  • Sett din egen sikkerhet først når du skal måke snø av taket
  • Måk snø av taket jevnlig
  • Snø som raser fra tak kan også skade terrasser og yttervegger
  • Måk av snøen mens den er tørr og lett – mildvær og regn gjør snøen svært tung å jobbe med
  • Måk av taket jevnt, unngå skjevbelastninger som kan være mer kritisk enn en jevn belastning på hele taket
  • Rens takrenner og sluk jevnlig, vær spesielt nøye om du har høye trær i nærheten da barnåler og løv er effektive sluk-tettere
  • Gå over taket minst to ganger årlig når det er tørt. Se etter løse takstein og takpapp som har sprukket opp
  • Finner du sprekker i en takpapp må taktekker tilkalles, det er ikke tilstrekkelig å tette med fugemasse
  • Takpapp har en forventet levetid mellom 15-35 år, vesentlig kortere enn takstein som har 30-60 år

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.