Ixw0eelymtmcivetinkg

Goodtech effektiviserer Husqvarna

Pressemeldinger   •   aug 17, 2017 10:14 CEST

Goodtech styrker sin posisjon som ledende leverandør av industriell effektivitet. Goodtech har fått oppdraget med å hjelpe Husqvarna med å nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Dette gjør vi ved å levere flere helautomatiske monteringslinjer for montasje av motorer til Husqvarna Manufacturing i Husqvarna.

Wuhjl1471ruvriwjmqwk

Goodtech vinner nye prosjekter for industriell effektivitet

Pressemeldinger   •   jun 06, 2017 15:22 CEST

Goodtech Environment på Åland fortsetter fremgangen innen områdene avsalting og vannrensing til industrien.

Numicfssruuc6p7smgst

Ny stor kraftkontrakt til Goodtech

Pressemeldinger   •   mai 30, 2017 13:50 CEST

Goodtech har inngått kontrakt med Wacker Chemicals Norway AS i forbindelse med utbygging og utvidelse av produksjonskapasiteten på Wackers Silisiumsmelteverk på Holla. Goodtechs leveranse er i størrelsesorden NOK 50 mill.

Media no image

Goodtech er tildelt nytt biogassprosjekt

Pressemeldinger   •   mai 19, 2017 15:57 CEST

Goodtech Environment på Åland er tildelt en entreprise med Uppsala Vatten och Avfall AB, Sverige. Generalentreprisen omfatter maskin-, bygg-, elektro-, vvs- og prosessinstallasjonene til biogassanlegget ved Kungsängens Gård i Uppsala i forbindelse med ombygging og utvidelse av anlegget.

Anleggsoppgraderingen har en kontraktsverdi på ca SEK 19 millioner.

Prosjektet starter i løpet av juni 2017 og skal ferdigstilles i mai 2018.

”Vi er veldig takknemlige for at Uppsala Vatten valgte Goodtech til dette prosjektet og ser frem til å ta fatt på oppgaven", sier konsernsjef Eric Staurset.

Kontrakten er underlagt normal klagefrist til 30.05.2017 i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 98 28 11 42, e-post: eric.staurset@goodtech.no

Alef Jansson, VD Goodtech Environment Ab, tlf +358 400 597 027, e-post: alef.jansson@goodtech.fi

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland. 

Goodtech Environment på Åland er tildelt en entreprise med Uppsala Vatten och Avfall AB, Sverige. Generalentreprisen omfatter maskin-, bygg-, elektro-, vvs- og prosessinstallasjonene til biogassanlegget ved Kungsängens Gård i Uppsala i forbindelse med ombygging og utvidelse av anlegget.

Les mer »
Media no image

Resultat for 1. kvartal 2017

Pressemeldinger   •   mai 10, 2017 07:46 CEST

 • EBITDA snudd til positiv.
 • Stabil omsetning.
 • Lav ordreinngang i perioden. Flere prosjekter vunnet etter periodeslutt.
 • Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Som følge av de strukturelle endringene som er gjennomført i konsernet, har Goodtech lansert en ny visjon, tilpasset konsernets virksomhet og våre ambisjoner:

førstevalget for industriell effektivitet

Konsernets utvikling i 1. kvartal
Driftsinntektene i 1. kvartal ble NOK 178,6 mill. mot NOK 172,2 mill. i samme periode i fjor (+3,7%).

EBITDA for 1. kvartal ble NOK 4,2 mill. (2,4% margin) sammenlignet med NOK -5,2 mill. (-3,0% margin) i samme periode i fjor.

Restrukturerings- og omstillingskostnader belaster EBITDA med NOK 0,6 mill. i 1. kvartal 2017.

Resultat før skatt ble NOK 0,8 mill. i 1. kvartal mot NOK -8,3 mill. i samme periode i fjor.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet ble NOK 0,6 mill. i 1. kvartal mot NOK -7,4 mill. i tilsvarende periode i fjor.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 1. kvartal, med bedrede marginer sammenlignet med fjoråret.

Vi ser at gjennomførte restruktureringer og effektivitetstiltak har gitt synlig effekt på resultatet.

Kostnadstilpasninger og lønnsomhetsforbedrende tiltak pågår fortsatt i enkelte enheter med svak inntjening.

Konsernets nye organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning forventes å få effekter både på omsetning og lønnsomhet fremover.

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• EBITDA snudd til positiv. • Stabil omsetning. • Lav ordreinngang i perioden. Flere prosjekter vunnet etter periodeslutt. • Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Les mer »
Media no image

Fusjon av det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS med morselskapet Goodtech ASA

Pressemeldinger   •   mai 09, 2017 17:13 CEST

Goodtech ASA fusjonerer inn det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS. Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Det er ingen ansatte i Goodtech Industry Holding AS.

Styrene i Goodtech ASA og Goodtech Industry Holding AS har utarbeidet en felles fusjonsplan. Styrene i de to selskapene planlegger å vedta fusjonen på styremøter i Goodtech ASA og Goodtech Industry Holding AS den 20.06.2017.

Følgende dokumenter er tilgjengelige på selskapets forretningskontor:

(i) Fusjonsplanen,

(ii) De deltakende selskapenes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår

Aksjonærene i Goodtech ASA kan få tilsendt dokumentene kostnadsfritt ved henvendelse til selskapets kontor, Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo eller via epost til gunn.sormo@goodtech.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

Tel.: +47 982 81 142

E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA fusjonerer inn det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS. Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Det er ingen ansatte i Goodtech Industry Holding AS.

Les mer »
Media no image

Avholdt ordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 26, 2017 11:25 CEST

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2017, fra kl 10:00.

Generalforsamlingsprotokollen er vedlagt denne meldingen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2017, fra kl 10:00.

Les mer »
Media no image

Goodtech mottar Östersjöfondets Ålandspris 2017

Nyheter   •   apr 19, 2017 09:53 CEST

Goodtech Environment på Åland mottar prisen for sitt innovative arbeid innen miljøteknikk.

Vårt team på Åland har utviklet både teknologi og skreddersydde løsninger for rensing av avløpsvann og drikkevann for kommuner og industri samt energigjenvinning og biogassproduksjonsanlegg.

”Denne utmerkelsen setter vi stor pris på. Selskapet har i snart 50 år utviklet seg fra en ren produksjonsbedrift til det entreprenørselskapet vi er i dag innen miljøteknikk i det nordiske markedet. I mange av prosjektene vi er delaktige i, er vi med å virkeliggjøre våre kunders investeringer og derigjennom bidrar til et renere innlandshav for kommende generasjoner. Prispengene på 3 000 EUR vil komme både miljøet og personalet til gode i form av ladestasjoner for elbiler på vår personalparkering. Takk til Östersjöfondet og deres arbeid for Östersjöregionen” uttaler Eric Staurset, konsernsjef i Goodtech.

Fondet har også laget en reportasje om dette som kan sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=jLSle0v_7Ew&feature=youtu.be

Om Goodtech
Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Om Östersjöfondet
Östersjöfondet arbeider for hele Östersjöregionen og skaper oppmerksomhet gjennom ulike tiltak for vårt felles og sårbare innlandshav. Stiftelsens formål er å fremme og støtte vitenskapelig forskning samt annen virksomhet som gjelder beskyttelsen av Östersjöens miljø. Östersjöfondet deler ut priser, stipender og støtter viktig miljøinnsats. Stiftelsen ønsker å spre informasjon og kunnskap om Østersjøens miljø og dens betydning for regionens ca 90 millioner mennesker.

Östersjöfondet ble stiftet i 1989 gjennom en privat donasjon på en halv million euro. Initiativtaker og donator var forretningsmannen Anders Wiklöf.

Östersjöfondet har delt ut priser til personer og organisasjoner som har gjort betydningsfull og fremtredende innsats for Östersjöens miljø siden 1990. Tilsammen har ca 730.000 euro blitt delt ut til 80 personer og organisasjoner i årenes løp.

I tillegg til Östersjöprisen deles Ålandsprisen og Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris ut.

Östersjöfondet deler ut prisene 12.05.2017 i Mariehamn og mer informasjon finnes også på: http://www.ostersjofonden.org/

Goodtech Environment på Åland mottar prisen for sitt innovative arbeid innen miljøteknikk.

Les mer »
Media no image

Innkalling til ordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 05, 2017 09:50 CEST

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Per Krohgs vei 4, Oslo.

Innkalling til generalforsamling med vedlegg er vedlagt.

Samtlige generalforsamlingsdokumenter og årsrapport er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.goodtech.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

tlf. +47 98 28 11 42

e-post eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Per Krohgs vei 4, Oslo.

Les mer »
Media no image

Årsrapport 2016

Pressemeldinger   •   mar 31, 2017 13:19 CEST

Følgende dokumenter er vedlagt:

- Årsrapport 2016
- Eierstyring og selskapsledelse
- Menneske, samfunn og miljø

Årsrapporten vil også bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.goodtech.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

tlf. +47 98 28 11 42

e-post eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Følgende dokumenter er vedlagt: - Årsrapport 2016 - Eierstyring og selskapsledelse - Menneske, samfunn og miljø

Les mer »

Framtidige arrangement 1 event

15 aug hele dagen

AquaNor 2017

15-08-2017 - 18-08-2017
Hall G, stand 718, Klostergaten 90, Trondheim

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef/CEO
 • eric.staurset@goodtech.no
 • +4798281142

 • Pressekontakt
 • CFO
 • Investor Relations
 • synnove.granli@goodtech.no
 • +47 815 68 600

Om Goodtech ASA

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Adresse

 • Goodtech ASA
 • Per Krohgs vei 4
 • 1065 Oslo
 • Norway