Media no image

Goodtech mottar Östersjöfondets Ålandspris 2017

Nyheter   •   apr 19, 2017 09:53 CEST

Goodtech Environment på Åland mottar prisen for sitt innovative arbeid innen miljøteknikk.

Vårt team på Åland har utviklet både teknologi og skreddersydde løsninger for rensing av avløpsvann og drikkevann for kommuner og industri samt energigjenvinning og biogassproduksjonsanlegg.

”Denne utmerkelsen setter vi stor pris på. Selskapet har i snart 50 år utviklet seg fra en ren produksjonsbedrift til det entreprenørselskapet vi er i dag innen miljøteknikk i det nordiske markedet. I mange av prosjektene vi er delaktige i, er vi med å virkeliggjøre våre kunders investeringer og derigjennom bidrar til et renere innlandshav for kommende generasjoner. Prispengene på 3 000 EUR vil komme både miljøet og personalet til gode i form av ladestasjoner for elbiler på vår personalparkering. Takk til Östersjöfondet og deres arbeid for Östersjöregionen” uttaler Eric Staurset, konsernsjef i Goodtech.

Fondet har også laget en reportasje om dette som kan sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=jLSle0v_7Ew&feature=youtu.be

Om Goodtech
Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Om Östersjöfondet
Östersjöfondet arbeider for hele Östersjöregionen og skaper oppmerksomhet gjennom ulike tiltak for vårt felles og sårbare innlandshav. Stiftelsens formål er å fremme og støtte vitenskapelig forskning samt annen virksomhet som gjelder beskyttelsen av Östersjöens miljø. Östersjöfondet deler ut priser, stipender og støtter viktig miljøinnsats. Stiftelsen ønsker å spre informasjon og kunnskap om Østersjøens miljø og dens betydning for regionens ca 90 millioner mennesker.

Östersjöfondet ble stiftet i 1989 gjennom en privat donasjon på en halv million euro. Initiativtaker og donator var forretningsmannen Anders Wiklöf.

Östersjöfondet har delt ut priser til personer og organisasjoner som har gjort betydningsfull og fremtredende innsats for Östersjöens miljø siden 1990. Tilsammen har ca 730.000 euro blitt delt ut til 80 personer og organisasjoner i årenes løp.

I tillegg til Östersjöprisen deles Ålandsprisen og Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris ut.

Östersjöfondet deler ut prisene 12.05.2017 i Mariehamn og mer informasjon finnes også på: http://www.ostersjofonden.org/

Goodtech Environment på Åland mottar prisen for sitt innovative arbeid innen miljøteknikk.

Les mer »
Media no image

Innkalling til ordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 05, 2017 09:50 CEST

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Per Krohgs vei 4, Oslo.

Innkalling til generalforsamling med vedlegg er vedlagt.

Samtlige generalforsamlingsdokumenter og årsrapport er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.goodtech.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

tlf. +47 98 28 11 42

e-post eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Per Krohgs vei 4, Oslo.

Les mer »
Media no image

Årsrapport 2016

Pressemeldinger   •   mar 31, 2017 13:19 CEST

Følgende dokumenter er vedlagt:

- Årsrapport 2016
- Eierstyring og selskapsledelse
- Menneske, samfunn og miljø

Årsrapporten vil også bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.goodtech.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

tlf. +47 98 28 11 42

e-post eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Følgende dokumenter er vedlagt: - Årsrapport 2016 - Eierstyring og selskapsledelse - Menneske, samfunn og miljø

Les mer »
Media no image

Årsregnskap vedtatt av styret

Pressemeldinger   •   mar 23, 2017 17:45 CET

Styret i Goodtech ASA vedtok 23. mars 2017 endelig årsregnskap for 2016.

Styret har vedtatt de endringene i årsregnskapet som ble meddelt i børsmelding av 22. mars 2017.

Konsernets årsresultat ble NOK -25,2 millioner (-kr 1,13 pr aksje) og resultat før skatt NOK -60,6 millioner.

Styret foreslår at det ikke deles ut utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2016.

En fullstendig årsrapport vil bli publisert på selskapets nettsider (www.goodtech.no) i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær generalforsamling.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf.: +47 98 28 11 42
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Styret i Goodtech ASA vedtok 23. mars 2017 endelig årsregnskap for 2016.

Les mer »
Media no image

Endring i regnskapet for 2016 i forhold til foreløpig årsresultat

Pressemeldinger   •   mar 22, 2017 13:54 CET

Basert på en fornyet gjennomgang av prosjektporteføljen er det avdekket behov for nedskriving av enkelte prosjekter primært innen forretningsområdet Environment, som følge av forsinkelseskostnader og kostnadsøkninger i disse prosjektene. I tillegg er det gjort enkelte kostnadsjusteringer innenfor forretningsområdene Project & Services og Solutions.

Det forventes at endelig årsregnskap for 2016 endres i forhold til det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 24. februar 2017 som følger:

EBITDA for 2016 blir NOK -12,9 millioner (-1,8%). Resultat før skatt blir NOK -60,6 millioner og konsernets årsresultat blir NOK -25,2 millioner (-kr 1,13 pr aksje).

Styret i Goodtech ASA vil behandle forslaget til årsregnskap for 2016 i styremøte den 23. mars 2017.

For ytterligere kommentarer, kontakt
Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf.: +47 98 28 11 42
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Basert på en fornyet gjennomgang av prosjektporteføljen er det avdekket behov for nedskriving av enkelte prosjekter primært innen forretningsområdet Environment, som følge av forsinkelseskostnader og kostnadsøkninger i disse prosjektene. I tillegg er det gjort enkelte kostnadsjusteringer innenfor forretningsområdene Project & Services og Solutions.

Les mer »
U0qw9xc89knbwlrspqxm

Anne Dahl Øiseth er ansatt som Konserndirektør Salg og Marked i Goodtech

Pressemeldinger   •   mar 16, 2017 15:35 CET

Anne Dahl Øiseth er ansatt som Konserndirektør Salg og Marked i Goodtech. Hun kommer fra stillingen som salgsdirektør i Onninen AS.

Media no image

Resultat for 4. kvartal 2016

Pressemeldinger   •   feb 24, 2017 08:00 CET

Stabil omsetning.

Positiv kontantstrøm fra drift i 4. kvartal.

Negativ EBITDA i enkelte enheter. Kostnadstilpasninger pågår.

Nedskrivinger av goodwill og immaterielle eiendeler i kvartalet.

Ordrereserven totalt er tilfredsstillende.

Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 4. kvartal, men fortsatt lav aktivitet og svak utvikling i enkelte enheter påvirker totalen. Kostnadstilpasninger og lønnsomhetsforbedrende tiltak pågår i disse enhetene.

Driftsinntektene i 4. kvartal ble NOK 167,2 mill. mot NOK 168,9 mill. i samme periode i fjor (-1,0%). Driftsinntektene for året ble NOK 704,2 mill. mot NOK 698,3 mill. i samme periode i fjor (+0,9%).

EBITDA for 4. kvartal ble NOK -0,9 mill. (-0,5% margin) sammenlignet med NOK -20,1 mill. (-11,9% margin) i samme periode i fjor. EBITDA for året ble NOK -8,4 mill. (-1,2% margin) sammenlignet med NOK -0,7 mill. (-0,1% margin) i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra drift fra videreført virksomhet ble NOK 21,7 mill. i 4. kvartal og NOK -0,6 mill. for året, mot henholdsvis NOK 5,0 mill. og NOK 3,5 mill. i tilsvarende perioder i fjor.

Ordrereserven utgjør NOK 346,2 mill. ved utgangen av 4. kvartal mot NOK 416,8 mill. ved utgangen av samme periode i fjor (-16,9 %).

Goodwill er nedskrevet med NOK 29,4 mill. i kvartalet. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler tilknyttet utviklingsprosjekter med NOK 6,2 mill. i kvartalet.

Delårsrapport for 4. kvartal 2016 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Stabil omsetning. Positiv kontantstrøm fra drift i 4. kvartal. Negativ EBITDA i enkelte enheter. Kostnadstilpasninger pågår. Nedskrivinger av goodwill og immaterielle eiendeler i kvartalet. Ordrereserven totalt er tilfredsstillende. Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Les mer »
Media no image

Flagging

Pressemeldinger   •   jan 18, 2017 08:41 CET

Sedlak Holding AS har passert flaggeterskel på 5 % som følge av salg av aksjer Goodtech ASA.

Sedlak Holding AS eier pr 17.01.2017 1.123.318 aksjer i Goodtech, som representerer 4,91 % av aksjene og stemmene.

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Sedlak Holding AS har passert flaggeterskel på 5 % som følge av salg av aksjer Goodtech ASA.

Les mer »
Media no image

Goodtech endrer ledelsesstruktur

Pressemeldinger   •   des 19, 2016 13:36 CET

Goodtech reorganiserer for økt effektivitet og gjennomfører organisatoriske endringer for å effektivisere samt styrke salg- og prosjektgjennomføringen i konsernet.

Dagens forretningsområder fjernes, samtidig som det opprettes nye konsernroller for salg- og markedsføring, samt prosjektgjennomføring hvor innkjøp også inngår.

Ny konserndirektør for Prosjekt blir Magne Reierson som har ledet forretningsområdet Projects & Services tidligere. Stillingen som konserndirektør for Salg- og Marked vil bli lyst ut.

Konserndirektør Hans Vedde som har ledet forretningsområdet Solutions går over til andre oppgaver i konsernet. Konserndirektør for Environment Alef Jansson trer også ut av konsernledelsen som følge av ny organisasjonsstruktur, men fortsetter som ansvarlig leder for Goodtech Environment AB på Åland.

Den nye strukturen er gyldig fra 1/1-2017.

Konsernledelsen i Goodtech vil etter dette bestå av:
Eric Staurset: Konsernsjef/CEO
Synnøve Granli: CFO
Jørn Jørgensen: CIO
Magne Reierson: Konserndirektør Prosjekt
Konserndirektør for Salg og Marked som vil bli annonsert senere.

Konsernsjef Eric Staurset uttaler: «Med dette ønsker vi å kunne levere enda bedre løsninger og prosjekter for kundene våre. Vi ønsker å fremstå som en attraktiv leverandør av bærekraftig industriell effektivitet.

Endringene vil også danne et viktig fundament for et mer effektivt Goodtech.»

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA
Tlf.: +47 982 81 142
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech reorganiserer for økt effektivitet og gjennomfører organisatoriske endringer for å effektivisere samt styrke salg- og prosjektgjennomføringen i konsernet.

Les mer »
Wvwva7cgkff2inay7vz8

Goodtech vinner kontrakt med Dalane Energi

Pressemeldinger   •   des 12, 2016 07:59 CET

Goodtech Projects & Services har sammen med Nettpartner Prosjekt, vunnet en kontrakt med Dalane for levering av Svåheia transformatorstasjon. Dette er en totalleveranse som omfatter grunnarbeid, bygg, høyspenningsanlegg, kontrollanlegg og tilhørende hjelpesystemer. Oppstart for prosjektet er umiddelbart og sluttføres høsten 2017.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef/CEO
 • eric.staurset@goodtech.no
 • +4798281142

 • Pressekontakt
 • CFO
 • Investor Relations
 • synnove.granli@goodtech.no
 • +47 815 68 600

Om Goodtech ASA

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Adresse

 • Goodtech ASA
 • Per Krohgs vei 4
 • 1065 Oslo
 • Norway