Media no image

Aksjespareprogram for ansatte 2017 gjennomført

Pressemeldinger   •   sep 21, 2017 15:34 CEST

Goodtech har gjennomført årets aksjespareprogram for ansatte i konsernet.

Aksjespareprogrammet for ansatte ble introdusert i 2008 og ble sist gjennomført i 2013.

Konsernets ansatte har gjennom aksjespareprogrammet 2017 fått tilbud om å kjøpe Goodtech-aksjer for alternativt NOK 7.500 eller NOK 15.000 med 20% rabatt.

Totalt har 56 ansatte tegnet seg i programmet, og Goodtech ASA har i dag solgt 109.472 aksjer til ansatte som har tegnet seg i programmet. Tildelingskursen er fastsatt basert på veid gjennomsnittlig markedskurs siste 5 børsdager før tildelingsdato på kr 6,6447 og en rabatt på 20 %.

Goodtechs beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 284.603 (1,24%).

Følgende primærinnsidere har idag kjøpt 2.257 aksjer hver i Goodtech ASA:

Eric Staurset, Konsernsjef. Ny beholding: 34.342

Synnøve Granli, CF0. Ny beholdning: 15.651

Anne Dahl Øiseth, Konserndirektør Salg og Marked. Ny beholdning: 2.257

Jørn Jørgensen, CIO. Ny beholdning: 2.257

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech har gjennomført årets aksjespareprogram for ansatte i konsernet.

Les mer »
Hzwujqzbwc2aqzpairjo

Goodtech effektiviserer Glava

Pressemeldinger   •   sep 06, 2017 08:39 CEST

Goodtech styrker sin posisjon som ledende leverandør av industriell effektivitet. I en konkurranse hvor kvalitet, presisjon og pris var avgjørende har Goodtech AS levert en nyutviklet sag for Trollveggen elementer til Glava.

Media no image

Resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2017

Pressemeldinger   •   aug 18, 2017 08:00 CEST

 • Lavere driftsinntekter, men vesentlig forbedret EBITDA.
 • Økende ordreinngang og Goodtech har vunnet flere større kontrakter i 2. kvartal.
 • Høye finanskostnader relatert til valuta i 2. kvartal.
 • Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Goodtech har med virkning fra 1.1.2017 gjennomført organisatoriske endringer for å effektivisere samt styrke salg- og prosjektgjennomføringen i konsernet. Samtidig er det gjennomført forenklinger i den juridiske strukturen i den norske delen av konsernet.

Driftsinntektene i 2. kvartal ble NOK 147,2 mill. mot NOK 209,0 mill. i samme periode i fjor (-29,6%). Driftsinntektene i 1. halvår ble NOK 325,8 mill. mot NOK 381,2 mill. i samme periode i fjor (-14,5%).

EBITDA for 2. kvartal ble NOK 3,7 mill. (2,5% margin) sammenlignet med NOK -4,0 mill. (-1,9% margin) i samme periode i fjor.

EBITDA for 1. halvår ble NOK 8,0 mill. (2,4% margin) sammenlignet med NOK -9,2 mill. (-2,4% margin) i samme periode i fjor.

Restrukturerings- og omstillingskostnader belaster EBITDA med NOK 0,6 mill. i 1. halvår 2017.

Netto valutakostnader belaster finanskostnadene med NOK 1,7 mill. i 2. kvartal og NOK 1,9 mill i 1. halvår og er i det vesentlige relatert til omregning av likvide midler og fordringer i NOK til EUR i konsernets datterselskap på Åland.

Resultat før skatt ble NOK -1,4 mill. i 2. kvartal og NOK -0,7 mill. i 1. halvår mot henholdsvis NOK -6,6 mill. og NOK -14,9 mill. i samme perioder i fjor.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet ble NOK ‑1,2 mill. i 2. kvartal og NOK -0,6 mill. i 1. halvår mot henholdsvis NOK -7,1 mill. og NOK -14,5 mill. i tilsvarende periode i fjor.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 2. kvartal, med bedrede marginer sammenlignet med fjoråret.

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2017 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

- Lavere driftsinntekter, men vesentlig forbedret EBITDA. - Økende ordreinngang og Goodtech har vunnet flere større kontrakter i 2. kvartal. - Høye finanskostnader relatert til valuta i 2. kvartal. - Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Les mer »
Ixw0eelymtmcivetinkg

Goodtech effektiviserer Husqvarna

Pressemeldinger   •   aug 17, 2017 10:14 CEST

Goodtech styrker sin posisjon som ledende leverandør av industriell effektivitet. Goodtech har fått oppdraget med å hjelpe Husqvarna med å nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Dette gjør vi ved å levere flere helautomatiske monteringslinjer for montasje av motorer til Husqvarna Manufacturing i Husqvarna.

Wuhjl1471ruvriwjmqwk

Goodtech vinner nye prosjekter for industriell effektivitet

Pressemeldinger   •   jun 06, 2017 15:22 CEST

Goodtech Environment på Åland fortsetter fremgangen innen områdene avsalting og vannrensing til industrien.

Numicfssruuc6p7smgst

Ny stor kraftkontrakt til Goodtech

Pressemeldinger   •   mai 30, 2017 13:50 CEST

Goodtech har inngått kontrakt med Wacker Chemicals Norway AS i forbindelse med utbygging og utvidelse av produksjonskapasiteten på Wackers Silisiumsmelteverk på Holla. Goodtechs leveranse er i størrelsesorden NOK 50 mill.

Media no image

Goodtech er tildelt nytt biogassprosjekt

Pressemeldinger   •   mai 19, 2017 15:57 CEST

Goodtech Environment på Åland er tildelt en entreprise med Uppsala Vatten och Avfall AB, Sverige. Generalentreprisen omfatter maskin-, bygg-, elektro-, vvs- og prosessinstallasjonene til biogassanlegget ved Kungsängens Gård i Uppsala i forbindelse med ombygging og utvidelse av anlegget.

Anleggsoppgraderingen har en kontraktsverdi på ca SEK 19 millioner.

Prosjektet starter i løpet av juni 2017 og skal ferdigstilles i mai 2018.

”Vi er veldig takknemlige for at Uppsala Vatten valgte Goodtech til dette prosjektet og ser frem til å ta fatt på oppgaven", sier konsernsjef Eric Staurset.

Kontrakten er underlagt normal klagefrist til 30.05.2017 i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 98 28 11 42, e-post: eric.staurset@goodtech.no

Alef Jansson, VD Goodtech Environment Ab, tlf +358 400 597 027, e-post: alef.jansson@goodtech.fi

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland. 

Goodtech Environment på Åland er tildelt en entreprise med Uppsala Vatten och Avfall AB, Sverige. Generalentreprisen omfatter maskin-, bygg-, elektro-, vvs- og prosessinstallasjonene til biogassanlegget ved Kungsängens Gård i Uppsala i forbindelse med ombygging og utvidelse av anlegget.

Les mer »
Media no image

Resultat for 1. kvartal 2017

Pressemeldinger   •   mai 10, 2017 07:46 CEST

 • EBITDA snudd til positiv.
 • Stabil omsetning.
 • Lav ordreinngang i perioden. Flere prosjekter vunnet etter periodeslutt.
 • Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Som følge av de strukturelle endringene som er gjennomført i konsernet, har Goodtech lansert en ny visjon, tilpasset konsernets virksomhet og våre ambisjoner:

førstevalget for industriell effektivitet

Konsernets utvikling i 1. kvartal
Driftsinntektene i 1. kvartal ble NOK 178,6 mill. mot NOK 172,2 mill. i samme periode i fjor (+3,7%).

EBITDA for 1. kvartal ble NOK 4,2 mill. (2,4% margin) sammenlignet med NOK -5,2 mill. (-3,0% margin) i samme periode i fjor.

Restrukturerings- og omstillingskostnader belaster EBITDA med NOK 0,6 mill. i 1. kvartal 2017.

Resultat før skatt ble NOK 0,8 mill. i 1. kvartal mot NOK -8,3 mill. i samme periode i fjor.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet ble NOK 0,6 mill. i 1. kvartal mot NOK -7,4 mill. i tilsvarende periode i fjor.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 1. kvartal, med bedrede marginer sammenlignet med fjoråret.

Vi ser at gjennomførte restruktureringer og effektivitetstiltak har gitt synlig effekt på resultatet.

Kostnadstilpasninger og lønnsomhetsforbedrende tiltak pågår fortsatt i enkelte enheter med svak inntjening.

Konsernets nye organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning forventes å få effekter både på omsetning og lønnsomhet fremover.

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• EBITDA snudd til positiv. • Stabil omsetning. • Lav ordreinngang i perioden. Flere prosjekter vunnet etter periodeslutt. • Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Les mer »
Media no image

Fusjon av det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS med morselskapet Goodtech ASA

Pressemeldinger   •   mai 09, 2017 17:13 CEST

Goodtech ASA fusjonerer inn det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS. Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Det er ingen ansatte i Goodtech Industry Holding AS.

Styrene i Goodtech ASA og Goodtech Industry Holding AS har utarbeidet en felles fusjonsplan. Styrene i de to selskapene planlegger å vedta fusjonen på styremøter i Goodtech ASA og Goodtech Industry Holding AS den 20.06.2017.

Følgende dokumenter er tilgjengelige på selskapets forretningskontor:

(i) Fusjonsplanen,

(ii) De deltakende selskapenes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår

Aksjonærene i Goodtech ASA kan få tilsendt dokumentene kostnadsfritt ved henvendelse til selskapets kontor, Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo eller via epost til gunn.sormo@goodtech.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

Tel.: +47 982 81 142

E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA fusjonerer inn det heleide datterselskapet Goodtech Industry Holding AS. Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Det er ingen ansatte i Goodtech Industry Holding AS.

Les mer »
Media no image

Avholdt ordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 26, 2017 11:25 CEST

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2017, fra kl 10:00.

Generalforsamlingsprotokollen er vedlagt denne meldingen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2017, fra kl 10:00.

Les mer »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef/CEO
 • eric.staurset@goodtech.no
 • +4798281142

 • Pressekontakt
 • CFO
 • Investor Relations
 • nusynnovnzcie.grficxankxli@goodtsxmaeclph.no
 • +47 815 68 600

Om Goodtech ASA

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Adresse

 • Goodtech ASA
 • Per Krohgs vei 4
 • 1065 Oslo
 • Norway