Goodtech digitaliserer Skretting

Pressemeldinger   •   des 11, 2018 12:41 CET

Skretting AS, en ledende leverandør av ernæringsløsninger til havbruksnæringen, har valgt Goodtech som leverandør av sitt nye Manufacturing Execution System (MES), i første omgang til fabrikken i Stavanger.

Goodtech Environment AB vokser innen vannrensing til kommunal sektor i Sverige

Pressemeldinger   •   des 03, 2018 09:19 CET

Goodtech Environment AB er tildelt en totalentreprise med Östersunds Kommun, Sverige for nybygging av Näs Vatnverk.

Goodtech joins Maritime Data Space Project

Pressemeldinger   •   nov 29, 2018 11:40 CET

Goodtech joins forces with Wilhelmsen Ship Management, Veracity by DNV GL, NAVTOR and SINTEF to create the open and fully distributed Maritime Data Space ecosystem.

Goodtech digitaliserer Eramet

Pressemeldinger   •   nov 29, 2018 08:31 CET

Eramet Norway AS, som produserer manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden, har valgt Goodtech som samarbeidspartner til digitalisering av sin drift. Leveransen består i å samle prosessdata fra alle anlegg til en sentral åpen løsning (OPC-UA). Dette vil gi hele organisasjonen en enkel og effektiv tilgang til driftsdata for optimalisering av driften.

Odderøya renseanlegg – Goodtech Environment AB, Åland bestrider krav fra Kristiansand kommune

Pressemeldinger   •   nov 19, 2018 07:46 CET

Det vises til børsmelding av 25. juni 2018 om Kristiansand kommunes heving av kontrakt «E61 Maskin og Prosess» inngått med Goodtech Environment AB, Åland ("GEAB") den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg.

GEAB sendte den 18. september 2018 sluttoppstilling med sluttfaktura til Kristiansand kommune med krav om betaling av NOK 38,2 millioner eks. mva.

I svar til sluttoppstillingen bestrider Kristiansand kommune store deler av GEABs vederlagskrav og fremsetter motkrav på nærmere NOK 47,9 millioner. Kristiansand kommune påpeker at kravet er en prognose og at kommunen vil komme tilbake til endelig krav.

Kristiansand kommunes netto krav, etter fradrag for den del av sluttfakturaen som kommunen mener er berettiget, er NOK 33 millioner eks. mva.

GEAB bestrider motkravet fra Kristiansand kommune, og mener hele sluttfakturaen er berettiget.

Om GEAB og prosjekt for Odderøya renseanlegg

Kristiansand kommune tildelte GEAB prosjekt for prosess- og maskininstallasjonene til Odderøya renseanlegg i forbindelse med ombyggingen av det eksisterende renseanlegget. Prosjektets formål har vært å bygge ut Odderøya renseanlegg for å behandle alt avløpsvann i kommunen, og det nye anlegget er dimensjonert for en befolkningsøkning frem til 2050 hvor totalt 136.000 personer er forventet å være tilkoblet renseanlegget.

Kontrakten med Kristiansand kommune er inngått med GEAB, som er et heleid datterselskap av Goodtech ASA. Goodtech ASA er ikke part i avtalen med Kristiansand kommune. Kontrakten er basert på NS 8405.

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 982 81 142
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Det vises til børsmelding av 25. juni 2018 om Kristiansand kommunes heving av kontrakt «E61 Maskin og Prosess» inngått med Goodtech Environment AB, Åland ("GEAB") den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg. GEAB sendte den 18. september 2018 sluttoppstilling med sluttfaktura til Kristiansand kommune med krav om betaling av NOK 38,2 millioner eks. mva.

Les mer »

Insula Produksjon AS effektiviserer produksjonen ved å velge Goodtech

Pressemeldinger   •   nov 02, 2018 09:05 CET

Insula Produksjon AS som blant annet produserer varemerket Lofoten, har valgt Goodtech som leverandør av pakkemaskiner til fabrikken på Leknes. Avtalen gjelder leveranse av fire pakkemaskiner av typen GRW 20 – Goodtech Robowrapper – som er Goodtechs nyeste og mest fleksible pakkemaskin med integrerte roboter.

Resultat for 3. kvartal 2018

Pressemeldinger   •   nov 02, 2018 08:00 CET

 • Positiv utvikling i EBITDA og marginer i kvartalet
 • Høy aktivitet i de fleste regioner i Norge og Sverige
 • Tiltak for å øke lønnsomheten av virksomheten på Åland
 • Lavere ordrereserve, men økt ordreinngang etter kvartalsslutt
 • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Driftsinntektene i 3. kvartal ble NOK 137,7 mill. mot NOK 146,5 mill. i samme periode i fjor (-6,0%). Driftsinntektene hittil i år ble NOK 463,7 mill. mot NOK 472,2 mill. i samme periode i fjor (-1,8%).

EBITDA for 3. kvartal ble NOK 7,7 mill. (5,6% margin) sammenlignet med NOK 3,6 mill. (2,4% margin) i samme periode i fjor. EBITDA hittil i år ble NOK 5,5 mill. (1,2% margin) sammenlignet med NOK 11,5 mill. (2,4% margin) i samme periode i fjor.

Underliggende drift innenfor automatisering, industriell IT og robotisering er positiv, med høy aktivitet både i Norge og Sverige. Ressursutnyttelsen har vært god i de fleste regioner i 3. kvartal.

Virksomheten på Åland belaster EBITDA med NOK -1,0 mill. i 3. kvartal og NOK -8,7 mill. hittil i år, som følge av tapsavsetninger og kostnadsøkning i historisk inngåtte prosjekter. Dette gjelder prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår, og der det i enkelte prosjekter fortsatt er usikkerhet knyttet til endelig utfall.

Delårsrapport for 3. kvartal 2018 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• Positiv utvikling i EBITDA og marginer i kvartalet • Høy aktivitet i de fleste regioner i Norge og Sverige • Tiltak for å øke lønnsomheten av virksomheten på Åland • Lavere ordrereserve, men økt ordreinngang etter kvartalsslutt • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Les mer »

Goodtech effektiviserer Haldex ved levering av ny monteringslinje

Pressemeldinger   •   okt 31, 2018 13:20 CET

Goodtech og Haldex Brake Products AB fortsetter sitt langvarige samarbeid. Avtalen gjelder en totalleveranse av en semiautomatisk monteringslinje for skivebremser. Monteringslinjen består av både manuelle og automatiske stasjoner, samt et overgripende IT-system.

Goodtech vinner ny kontrakt innen vannrensing i Sverige

Pressemeldinger   •   okt 29, 2018 14:20 CET

Goodtech Environment på Åland har signert kontrakt med AF Bygg Syd i Sverige for ombygging og utvidelse av prosessanlegget til vannverket i Älmhult. Goodtech styrker med dette sin posisjon innen vannrensing til den kommunale sektoren i Sverige. Kontrakten har en verdi på ca. SEK 24 millioner. Prosjektet starter umiddelbart og forventes ferdigstillt våren 2021.

Resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2018

Pressemeldinger   •   aug 17, 2018 08:00 CEST

 • Negativ EBITDA for konsernet som følge av tapsprosjekter i virksomheten på Åland
 • Positiv EBITDA og ordreinngang fra virksomheten i Norge og Sverige
 • Lav ordrereserve på Åland
 • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Driftsinntektene i 2. kvartal ble NOK 165,7 mill. mot NOK 147,2 mill. i samme periode i fjor (+12,6%). Driftsinntektene for 1. halvår ble NOK 326,0 mill. mot NOK 325,8 mill. i samme periode i fjor.

EBITDA for 2. kvartal ble NOK -6,2 mill. (-3,7% margin) sammenlignet med NOK 3,7 mill. (2,5% margin) i samme periode i fjor.

EBITDA for 1. halvår ble NOK -2,2 mill. (-0,7% margin) sammenlignet med NOK 8,0 mill. (2,4% margin) i samme periode i fjor.

Virksomheten på Åland belaster EBITDA med NOK -8,1 mill i 2. kvartal og NOK -7,6 mill. hittil i år, som følge av tapsavsetninger og kostnadsøkning i historisk inngåtte prosjekter. Dette gjelder prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår, og der det i enkelte prosjekter fortsatt er usikkerhet knyttet til endelig utfall.

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2018 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• Negativ EBITDA for konsernet som følge av tapsprosjekter i virksomheten på Åland • Positiv EBITDA og ordreinngang fra virksomheten i Norge og Sverige • Lav ordrereserve på Åland • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Les mer »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef/CEO
 • erxmiclo.sejtanyurqusexnt@rogopvodsctewkchgg.nuhopb
 • +4798281142

 • Pressekontakt
 • CFO
 • Investor Relations
 • sygznnfyovmde.lvgrylangllifu@gofoofkdtrfecuzh.hjnocb
 • +47 815 68 600

Om Goodtech ASA

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Adresse

 • Goodtech ASA
 • Innspurten 15
 • 0663 Oslo
 • Norway