Resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2018

Pressemeldinger   •   aug 17, 2018 08:00 CEST

 • Negativ EBITDA for konsernet som følge av tapsprosjekter i virksomheten på Åland
 • Positiv EBITDA og ordreinngang fra virksomheten i Norge og Sverige
 • Lav ordrereserve på Åland
 • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Driftsinntektene i 2. kvartal ble NOK 165,7 mill. mot NOK 147,2 mill. i samme periode i fjor (+12,6%). Driftsinntektene for 1. halvår ble NOK 326,0 mill. mot NOK 325,8 mill. i samme periode i fjor.

EBITDA for 2. kvartal ble NOK -6,2 mill. (-3,7% margin) sammenlignet med NOK 3,7 mill. (2,5% margin) i samme periode i fjor.

EBITDA for 1. halvår ble NOK -2,2 mill. (-0,7% margin) sammenlignet med NOK 8,0 mill. (2,4% margin) i samme periode i fjor.

Virksomheten på Åland belaster EBITDA med NOK -8,1 mill i 2. kvartal og NOK -7,6 mill. hittil i år, som følge av tapsavsetninger og kostnadsøkning i historisk inngåtte prosjekter. Dette gjelder prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår, og der det i enkelte prosjekter fortsatt er usikkerhet knyttet til endelig utfall.

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2018 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 98 28 11 42
E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• Negativ EBITDA for konsernet som følge av tapsprosjekter i virksomheten på Åland • Positiv EBITDA og ordreinngang fra virksomheten i Norge og Sverige • Lav ordrereserve på Åland • Positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet

Les mer »

Goodtech leverer helautomatisk robotisert sveiseløsning til Permascand

Pressemeldinger   •   aug 15, 2018 15:04 CEST

Avtalen gjelder levering av en helautomatisk robotcelle til punktsveising. Løsningen gir Permascand økt produksjon med en lavere bemanning, god fleksibilitet for nye produkter samt korte omstillingstider. Dette vil også gi Permascand enda bedre kontroll og kvalitetssikring av sin prosess.

Goodtech secures another Portabulk® contract

Pressemeldinger   •   jul 04, 2018 14:03 CEST

Goodtech, in connection with its proven Portabulk® technology, has consolidated its position as a preferred supplier of bulk-bag handling systems through the establishment of a new supply contract with Borealis, a major provider of polyolefins and fertiliser products throughout the world.

Goodtech vinner ny Portabulk® kontrakt

Pressemeldinger   •   jul 04, 2018 14:02 CEST

Goodtech har inngått en ny kontrakt med Borealis om leveranse av et integrert transport- og nedstrømshåndteringssystem for fylte Portabulk® bulkposer. Dette er i forlengelsen av en tidligere kontrakt som Goodtech har vunnet for helautomatisert fylling- og håndteringssystem for Borealis' gjødselprodukter.

Likviditetsgarantistavtale

Pressemeldinger   •   jun 27, 2018 15:41 CEST

Goodtech ASA vil fra og med 2. juli 2018, flytte sin Likviditetsgarantistavtale (market maker-avtale) fra Beringer Finance AS til Norne Securities AS. Avtalen vil være i overenstemmelse med de standard vilkårene som Oslo Børs stiller.

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA vil fra og med 2. juli 2018, flytte sin Likviditetsgarantistavtale (market maker-avtale) fra Beringer Finance AS til Norne Securities AS. Avtalen vil være i overenstemmelse med de standard vilkårene som Oslo Børs stiller.

Les mer »

Odderøya renseanlegg

Pressemeldinger   •   jun 25, 2018 12:13 CEST

Goodtech har i dag mottatt melding fra Kristiansand kommune om heving av kontrakt E61 Maskin og Prosess inngått med Goodtech Environment AB den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg. Kristiansand kommune hevder vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene, blant annet på bakgrunn av forsinket utbedring av sveisearbeid.

Kontrakten hadde ved inngåelse en samlet kontraktsverdi for Goodtech på i overkant av NOK 70 millioner. Prosjektet er i sluttfasen og Goodtechs leveranser under kontrakten er i det vesentlige ferdigstilt. Goodtech hadde før mottak av hevingserklæringen sammen med oppdragsgiver lagt en plan for ferdigstilling av sveisearbeider, og forventet å ferdigstille dette arbeidet i juni 2018.

Goodtech er overrasket over at Kristiansand kommune har valgt å heve kontrakten, og er uenig i at det foreligger vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.

For ytterligere informasjon, kontakt

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech
Tlf. +47 982 81 142
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech har i dag mottatt melding fra Kristiansand kommune om heving av kontrakt E61 Maskin og Prosess inngått med Goodtech Environment AB den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg. Kristiansand kommune hevder vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene, blant annet på bakgrunn av forsinket utbedring av sveisearbeid.

Les mer »

Goodtech gjør Lingalaks og den blå næringen grønnere

Pressemeldinger   •   jun 15, 2018 10:19 CEST

Goodtech har fått oppdraget med å levere turn-key, høyspent landstrømanlegg til tre av Lingalaks sine lokaliteter på Vestlandet. I leveransen inngår prosjektering-, engineering- og installasjonstjenester, leveranse av materiell og legging av sjøkabel. Kontraktsverdien er på ca. NOK 9 millioner.

Resultat for 1. kvartal 2018

Pressemeldinger   •   mai 09, 2018 08:00 CEST

 • Positiv underliggende drift
 • Kostnadsøkninger i historisk inngåtte prosjekter
 • Viktige kontrakter vunnet i perioden og etter periodeslutt

Driftsinntektene i 1. kvartal ble NOK 160,3 mill. mot NOK 178,6 mill. i samme periode i fjor (-10,2%).

EBITDA for 1. kvartal ble NOK 4,0 mill. (2,5% margin) sammenlignet med NOK 4,2 mill. (2,4% margin) i samme periode i fjor.

Underliggende drift er positiv. Ressursutnyttelsen er tilfredsstillende i de fleste regioner i perioden.

Delårsrapport for 1. kvartal 2018 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

• Positiv underliggende drift • Kostnadsøkninger i historisk inngåtte prosjekter • Viktige kontrakter vunnet i perioden og etter periodeslutt

Les mer »

Avholdt generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 26, 2018 11:18 CEST

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2018, fra kl 10:00.

Generalforsamlingsprotokollen er vedlagt denne meldingen.

Etter generalforsamlingen har styret i Goodtech ASA følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Terje Thon
Mimi Berdal
Thomas Bordvik (ansattesrepresentant)
Rolf Johansson (ansattesrepresentant)

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 26. april 2018, fra kl 10:00.

Les mer »

Innkalling til ordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   apr 05, 2018 14:27 CEST

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 26. april 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo.

Innkalling til generalforsamling med møteseddel er vedlagt.

I tillegg er følgende dokumenter vedlagt:

 • Årsrapport 2017
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Menneske, samfunn og miljø

Samtlige generalforsamlingsdokumenter og årsrapport er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.goodtech.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA

tlf. +47 98 28 11 42

e-post eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Goodtech ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 26. april 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo.

Les mer »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef/CEO
 • erxticro.sattaemurybsehrt@efgoxlodnqteejchlj.nczocr
 • +4798281142

 • Pressekontakt
 • CFO
 • Investor Relations
 • syfennobovbfe.figrxdanvwlijn@gupoouwdtwpecpqh.hcnotd
 • +47 815 68 600

Om Goodtech ASA

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 350 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Adresse

 • Goodtech ASA
 • Innspurten 15
 • 0663 Oslo
 • Norway