Skip to main content

Atferdsanalytisk miljøbehandling

Nyhet   •   mar 13, 2018 10:12 CET

Foto: Thinkstock

Tilrettelegging for mestring, deltakelse og opplevelse av et godt liv krever kompetanse. Det krever evne til metodisk tilnærming der miljøarbeidere jobber systematisk mot samme mål. Denne boka har miljøbehandling og viktigheten av å «arbeide i takt» som hovedtema. Miljøbehandling er den krevende delen av miljøarbeidet, der det er behov for tydelige prosedyrer og lik praksis for å legge til rette for endringer hos klienter med behov for dette. I miljøbehandling er registreringskvalitet og behandlingsintegritet sentrale prosessmål. Målet er altså å utføre tiltaksarbeidet slik det er planlagt.

Mange yrkesgrupper arbeider med å legge til rette for at tjenestemottakere skal oppleve mestring, deltakelse og følelsen av å ha et godt liv med god helse. En slik tilrettelegging innebærer som regel et eller annet behov for endring av atferd. Det å tilrettelegge for endring av atferd krever i en del sammenhenger at en utfører tiltaksarbeidet slik det er planlagt. Noen ganger er det et mål i seg selv at bestemte aspekter ved arbeidet med tilrettelegging skal skje ved at de som utfører arbeidet, gjør det i takt og har samme kurs. Det er kanskje en selvfølge i manges øyne, men behandlingsintegritet er en krevende målsetting å oppfylle i praksis. Utfordringene er mange når flere utøvere utfører systematisk arbeid som strekker seg over lang tid. Denne boka handler om kvalitet som faglig ambisjon i arbeidet med å tilrettelegge for endringer i livet hos tjenestemottakere som har behov for dette.

Ulike profesjoner har gjerne forskjellige innfallsvinkler og metodiske tilnærminger til hvordan en skal utføre arbeidet med tilrettelegging for endring og mestring. Krevende faglige utfordringer blir dermed løst ved å bruke ulike perspektiver og tiltaksformer. Miljøbehandling handler om tilrettelegging ved å tilpasse omgivelsene. Vi endrer miljøet for å påvirke atferden. Forfatteren vil gjøre rede for hvordan menneskets atferd kan forstås som et funksjonelt fenomen; atferd blir formet ut fra konsekvensene den får i omgivelsene. Begrepet miljøbehandling bruker han altså med referanse til hva som blir behandlet: miljøet. Atferdsanalytisk miljøbehandling er en faglig retning som anvender både kvalitative og kvantitative metodetilnærminger.

Tiltaksarbeid som er basert på miljøbehandling, blir i mange sammenhenger gjennomført ved å bruke én eller flere arbeidsmodeller. Forfatteren presenterer derfor ulike arbeidsmodeller i boka. Med boka har han en ambisjon om å rydde litt i begrepsbruken innenfor feltet miljøarbeid. Et mye brukt begrep som miljøterapi, erstattes med miljøbehandling. Forfatteren skiller mellom miljøarbeid, som tar utgangspunkt i generelle prinsipper, og atferdsanalytisk miljøbehandling, som er basert på høy grad av planmessighet og systematikk. Han skiller dessuten mellom subjektive og objektive sider ved metodisk arbeid og viser et tydelig skille mellom metoder som brukes i klinisk arbeid, og de som blir brukt i forskning.

Utdrag fra boken Atferdsanalytisk miljøbehandling av Kjetil Viken

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.