Skip to main content

Hvilke rettigheter og plikter er egentlig tillagt pårørenderollen?

Nyhet   •   jul 19, 2017 21:03 CEST

Foto: Thinkstock

Gjennom flere forskningsprosjekter har det kommet fram at pårørende yter betydelige tjenester til sine nærmeste. Likevel er det en stadig sterkere forventning om at pårørende skal involvere seg, samtidig som pårørendes rolle og ansvar er uklart. Pårørende manøvrerer med andre ord i et utydelig og komplekst landskap når de søker å ivareta sitt ansvar.

Utdrag fra boken:

Alle spør om hvordan det går med ham. Han har det fint, for jeg tar meg av alt prak­tisk og steller ham. Men jeg er så sliten. Ingen spør eller orker å høre om hvordan jeg har det. Jeg er helt alene med mine følelser. Jeg må bare holde ut. Jeg er jo heldig som får hjelp to ganger om dagen av hjemmesykepleien.

Utsagnet er fra en kvinne i 70-årene som er ektefelle til en mann som på grunn av en demensdiagnose trenger omsorg og pleie i hjemmet. Beskrivelsen viser en situa­sjon der pårørende yter en betydelig omsorgsinnsats uten at vedkommende blir sett eller ivaretatt i rollen som omsorgsgiver. 

Når pårørende står i en omsorgsgiverrolle, er det imidlertid vesentlig at helsepersonell har kunnskap om hvordan pårørende opplever sin situasjon. Dette fordi kunnskap om pårørendes opplevelse er grunn­laget for å kunne tilrettelegge helse- og omsorgstjenester slik at helserisikoen med det å være pårørende reduseres. Skal pårørende makte å stå i en omsorgsgiverrolle over tid, må de også bli sett og ivaretatt.

Utdrag  fra boken Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester Siri Tønnessen, Bente Lilljan Lind Kassah

Boken Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjeneste løfter fram forskning som belyser ulike sider ved pårørendes opplevelser i forskjellige kontekster, for å synliggjøre den omfattende og uklare rol­len som pårørende står i. Antologien har en flerfaglig tilnærming der forfatterne belyser pårørendes situasjon fra sine perspektiver, noe som gir et mangfoldig bilde av pårørendes situasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.