Skip to main content

Ny teknologi gir kortere strømbrudd

Pressemelding   •   sep 30, 2019 13:38 CEST

Ulike typer feilindikatorer i mast

Strømbrudd er til plage både for kundene og Hafslund Nett, og særlig hvis de varer lenge. Ny teknologi kan redusere avbruddstiden vesentlig. Hafslund Nett fikk nylig en innovasjonspris for et prosjekt som tar i bruk nye metoder som kan gi kortere strømbrudd.

I samarbeid med SINTEF Energi og fire andre nettselskap har Hafslund Nett gjennomført et prosjekt med hovedmål å komme fram bedre metoder for planlegging og drift av distribusjonsnettet, slik at avbruddstiden ved strømbrudd blir kortere. Løsningen er å ta i bruk ny teknologi og funksjonalitet, øke automatiseringsgraden og å få på plass forbedrede arbeidsprosesser i nettdriften.

Smarte strømnett

Innovasjonsprisen deles ut av Smartgridsenteret i Trondheim for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter. Smartgrid er en betegnelse på neste generasjons strømnett, basert på ny teknologi for kontroll, styring og utnyttelse av moderne kommunikasjonsteknologi.

Testet i fem fylker

– Prosjektet vi har gjennomført heter «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett», med kortformen FASaD, og Hafslund Nett er prosjekteier. Det er svært praktisk rettet. Vi har foretatt tester flere steder i Oslo, Akershus, Hedmark, Vestfold og Telemark. Vi valgte ut steder som erfaringsmessig har mange strømbrudd, sier Kjell Anders Tutvedt, som til daglig er senioringeniør i avdeling Nettstrategi i Hafslund Nett og har hatt ansvaret for gjennomføring av prosjektet i nettselskapet.

Det dreier seg blant annet om å ta i bruk fjernavleste feilindikatorer og fjernstyrte brytere, samt å foreta målinger for å beregne avstanden til feilstedet. På den måten får nettselskapet informasjon som samlet kan gi kortere avbruddsvarighet og færre delavbrudd mens man lokaliserer feilstedet. Prosjektet har også testet og satt i drift flere ulike løsninger med automatiske omkoblinger, såkalte selvhelende nett.

Flere gevinster

– Å bruke smartgridteknologi vil gi økt leveringspålitelighet og reduserte avbruddskostnader ved feil i distribusjonsnettet. For nettselskapene vil resultatene i tillegg gi bedre arbeidsprosesser knyttet til feil- og avbruddshåndtering, samt lavere driftskostnader, opplyser Kjell Anders Tutvedt.

Han understreker at det er en stor ære å motta Smartgridsenterets innovasjonspris, og sier det er til inspirasjon for videre utvikling av nye smarte løsninger, noe som er nødvendig med utfordringene som strømnettet står overfor.

Økt forsyningssikkerhet

– FASaD-prosjektet har demonstrert hvordan ny smartgridteknologi, sammen med analysemetodikk og beslutningsstøtte, kan gi konkrete resultater i form av økt forsyningssikkerhet og reduserte avbruddskostnader. Juryen har også lagt vekt på at prosjektet har en høy grad av overførbarhet, og kan vise til konkrete resultater fra testområdene og konkrete gevinster for nettselskapene, sier juryleder Sonja Berlijn.

Basert på resultatene fra FASaD er det estimert at gevinsten for Norge totalt ved å ta i bruk slik smartgridteknologi i det høyspente distribusjonsnettet vil gi om lag 125 millioner kroner per år i reduserte avbruddskostnader.

Hafslund Nett er Norges største nettselskap og det fjerde største i Norden med 730.000 kunder. Hafslund Nett eier og forvalter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, samt et distribusjonsnett som omfatter 35 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett er en del av energikonsernet Hafslund E-CO, som eies 100 prosent av Oslo kommune.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.