Skip to main content

Samkjøring er ikke nok

Nyhet   •   mai 27, 2014 13:48 CEST

19 av 20 passasjerseter er tomme i rushtiden, skriver Aftenposten 13. mai. Om flere kjører sammen er det selvsagt bra. Men det er et spørsmål om dette vil få stort nok omfang. For å løse utfordringene som fortetningen i storbyene fører med seg, kreves flere virkemidler.

For å sikre at flest mulig lar bilen bli igjen hjemme, trenger vi god kollektivtrafikk. Men det må også være tilgang på elbiler i sentrum som man enkelt kan leie. Vi mener derfor at byplanleggerne i langt større grad enn i dag må legge til rette for effektive bildelingsløsninger. På den måten kan privatpersoner og ansatte i bedrifter i sentrum på svært kort varsel leie en bil som står plassert nært kontoret. Det fungerer nesten like enkelt som å leie en bysykkel, og er en smart løsning både for bedriftene og deres ansatte.

Det største hinderet for flere bildelingsløsninger i dag er mangel på parkeringsplasser. Et problem som er løsbart dersom viljen er til stede.

Nå må vi begynne å diskutere hvordan vi skal redusere antallet biler i de større byene. Erfaringer fra andre land viser at bildeling bør og må være en del av løsningen.

Trygve Simonsen, Adm.direktør. Hertz Norge

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar