Skip to main content

Liten nedgang i nye hivtilfeller

Pressemelding   •   mar 01, 2018 07:19 CET

Innvandrere, både menn som har sex med menn og andre, er nå blant de gruppene som er mest utsatt for å bli smittet av hiv. [Foto: iStock]

Tallene for nye hivdiagnoser går ned. Styreleder Leif Ove Hansen i HivNorge mener vi nå får betalt for den målrettede innsatsen som har vært gjort med hensyn til hurtigtesting, behandling og ikke minst bruk av forebyggende hivmedisin – PrEP – de siste årene.

Innvandrere, både menn som har sex med menn og andre, er nå blant de gruppene som er mest utsatt for nysmitte og Hansen etterlyser en mer målrettet innsats mot disse gruppene.

Ifølge tall fra Folkehelsa som offentliggjøres i dag har antallet meldte tilfeller av nysmitte blant menn som har sex med menn holdt seg nærmest uforandret siden 2016, mens tallet fortsetter å gå ned blant msm som har blitt smittet i Norge. Også Folkehelseinstituttet slår fast at dette er en effekt av målrettet innsats blant disse gruppene. Seniorrådgiver Øivind Nilsen nevner i fleng økt testaktivitet med hurtigtesting, PrEP og bedre tilgjengelighet til forebyggende behandling som viktig tiltak. Årlige nye tilfeller av hiv i Norge er redusert med 30 prosent siden toppåret i 2008, opplyser Nilsen.

Hivsituasjonen blant heteroseksuelt smittete mens de er bosatt i Norge er relativt stabil, opplyser Nilsen, og det er fortsatt norske menn som har ubeskyttet sex i utlandet som dominerer denne gruppen. Blant menn som har sex med menn er nysmitten blant msm nærmest uforandret; 87 i 2016 mot 88 i 2017. Over halvparten av de 213 registrerte var innvandrere smittet før ankomst til Norge.

Blant menn som har sex med menn som er født i Norge er det en liten nedgang i nysmitte, mens for msm med innvandrerbakgrunn og som er smittet etter ankomst til Norge er tallet 20 for begge årene. 88 prosent av alle msm som er smittet mens de er bosatt her til lands opplyser at de er smittet ved tilfeldig og/eller anonym sex.

– Det er veldig positivt at trenden viser en nedgang over tid. Tallene viser samtidig at det er en økning av nye tilfeller av gonoré og syfilis blant msm, sier styreleder Hansen, det er på bakgrunn av disse tallene at vi kan slå fast at tidlig behandling og introduksjonen av PrEP har hatt en klart forebyggende effekt, fortsetter han.

Hansen konstaterer også at nær seksti prosent av alle msm som ble smittet i fjor har utenlandsk bakgrunn. Og også blant heterofile er andelen innvandrere som fikk konstatert smitte i fjor høy. Hansen mener derfor at det er nødvendig å kaste et kritisk blikk på det forebyggende arbeidet som gjøres. -- Klarer vi i stor nok grad å nå ut til disse gruppene, spør han, er PrEP for eksempel i ferd med å bli et forebyggende tiltak for hvite homofile menn? Dette er et problem vi bør legge oss i sælen for å styre unna!

Hansen understreker at han ikke snakker om innvandrere som er smittet før ankomst til Norge. Der er det lite man kan gjøre for å forebygge smitte, annet enn å få dem under medisinsk behandling så raskt som mulig og på den måten forebygge at de smitter andre.

–Vi trenger å vurdere hvor godt vi når ut til innvandrere, vi trenger å samarbeide tettere med innvandrerorganisasjoner, og vi trenger sannsynligvis å satse bredere enn det vi gjør i dag, inkorporere hiv i et generelt helsebudskap og ikke utelukkende snakke om hiv, mener styreleder Hansen.