This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

P1011399

Bilde -

P1011399

Utdeling av Benjaminprisen 2019 til Alvimhaugen barneskole
  • Lisens: Bruk i media
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5184 x 3588, 9.66 MB
Last ned

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.

Pressekontakt