Skip to main content

Honeywell oppfordrer industrien til å lytte med nyutviklet video som illustrerer konsekvenser av uopprettelig hørselsskade.

Pressemelding   •   feb 22, 2017 13:51 CET

ROISSY, France, 22 februar 2017 — Honeywell (NYSE: HON) har laget en ny video for å øke bevisstheten om de dramatiske konsekvensene ved hørselsskader. «Ta vare på hørselen» er en del av en pakke med verktøy – inkludert presentasjoner, plakater og artikler – som er utarbeidet for å hjelpe arbeidsgivere å sikre at industriarbeidere får effektivt hørselsvern og riktig opplæring på arbeidsplassen.

Støyindusert hørselstap (NIHL) er den vanligste varige industriskaden som er mulig å forhindre. Den er irreversibel og kan på en dramatisk måte påvirke en persons livskvalitet. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer tinnitus som den tredje mest alvorlige ikke-dødelige medisinske tilstanden for mennesker [1].

«NIHL kan fullt ut forebygges, og det er derfor arbeidsgivere må sørge for skikkelig hørselsvern», sier Kjersti Rutlin, Hearing Conservation Manager for Honeywell EMEA. «Arbeidsgivere har en plikt til å ta vare på sine ansatte, og en del av dette er å gi dem effektiv opplæring slik at de vet hvordan de skal bruke og tilpasse hørselvernet riktig. På den måten kan vi unngå hendelser som kan være skadelige, ikke bare for den personen det gjelder, men også for deres familie og venner.»

«Ta vare på hørselen» forklarer hvordan det å bli utsatt for en ekstremt høy impulslyd kan føre til varig nedsatt hørsel og tinnitus. Videoen følger en metallarbeider som er utsatt for en dramatisk hendelse og understreker viktigheten av effektiv opplæring i bruk av hørselvern.

Videoen underbygger også Honeywells nye opplæringsprogram for hørselsvern, som viser konsekvensene av støyeksponering, forklarer viktigheten av å bruke hørselvern på riktig måte, samt de viktigste elementene i et effektivt program for å ta vare på hørselen.

Se videoen «Ta vare på hørselen» ved å gå inn på:: https://youtu.be/wfPtJvAc3qw

Hvis du vil vite mer om Honeywells omfattende utvalg av effektive hørselsvernsløsninger, kan du gå til: http://hwll.co/HearingProtection

Mer informasjon om Honeywell Industrial Safety og selskapets produkter og tjenester finnes på nettsiden http://www.honeywellsafety.com.

Referanser

[1] www.hlf.no

Om Honeywell Industrial Safety

Honeywell Industrial Safety (HIS), del av Honeywell Safety and Productivity Solutions, hjelper organisasjoner med å håndtere sikkerheten på arbeidsplassen. HIS tilbyr et bredt utvalg av industrielle sikkerhetsprodukter – fra personlig verneutstyr for en arbeiders øyne, ører og hode til fallsikringsseler og åndedrettsvern, programvare, nødhjelpsutstyr og monitorer for giftig og brennbar gass som beskytter livet til arbeiderne – overalt hvor de er utsatt for risiko – samtidig som det beskytter operasjonene til selskapet. Honeywell Industrial Safety tar sikkerhet til neste nivå ved å lede omskapingen fra punktløsninger til tilkoblede løsninger. Enten det er klær og tilbehør til gassdeteksjon og personlig verneutstyr eller bærbare og faste enheter, hjelper våre produkter kundene våre med tilkoblet sikkerhetsintelligens i sanntid for å reagere på trusler mot sikkerheten, håndtere risiko i virksomheten og forbedre produktiviteten. HIS hjelper kundene med å ta bedre avgjørelser ved å koble sensorer i kundenes operasjoner for å gi et nøyaktig sanntidsbilde av sikkerheten til enhver tid.

Honeywell (www.honeywell.com)er en Fortune 100-leder innen diversifisert teknologi og produksjon og betjener under over hele verden innen luftfartsprodukter og -tjenester, kontrollteknologier for bygninger, boliger og industri, turboladere og ytelsesmateriell. Flere nyheter og mer informasjon om Honeywell er tilgjengelig på www.honeywellnow.com

 

Dette dokumentet inneholder uttalelser som kan bli ansett som ”fremtidsrettede uttalelser” (forward-looking statements) i henhold til betydningen av avsnitt 21E i Securities Exchange Act fra 1934. Alle uttalelser, annet enn historiske faktaopplysninger, som er rettet mot aktiviteter, hendelser eller utviklingsmønstre som vi eller ledelsen forventer, planlegger, vil utføre, eller tror vil finne sted i fremtiden, er fremtidsrettede uttalelser. Slike uttalelser er basert på visse forventninger og vurderinger hos ledelsen i lys av deres erfaringer og deres oppfatning av historiske trender, aktuelle økonomiske og industrielle forhold, forventet utvikling og andre faktorer de tror er relevante. De fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen er også omfattet av flere betydelige risikoer og usikkerheter, inkludert men ikke begrenset til økonomiske, konkurransebaserte, myndighetsbaserte og teknologiske faktorer som påvirker vår virksomhet. Slike fremtidsrettede uttalelser er ikke garantier for fremtidig ytelse, og faktiske resultater, utviklingsmønstre, og forretningsavgjørelser kan avvike fra det som er forespeilet i slike fremtidsrettede uttalelser.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar