Skip to main content

Universitetet i Oslo, Numascale og IBM sammen om norsk teknologi for avansert forskning

Pressemelding   •   nov 14, 2011 15:10 CET

Universitetet i Oslo (UiO), det norske teknologiselskapet Numascale AS og det internasjonale storkonsernet IBM har signert avtale om et pilotprosjekt hvor norskutviklet teknologi for avanserte beregninger skal utprøves i stor skala. Med prosjektmidler fra Norges Forskningsråd, UiO og PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), skal partnerne bygge opp en regneressurs basert på teknologien fra Numascale. Regneanlegget vil være det største av sitt slag og åpne for nye måter å benytte avanserte regneressurser i forskning.

Teknologien fra Numascale AS gjør det mulig å bygge opp store datasystemer med mange prosessorer  som deler hele systemets minne (RAM), ved hjelp av såkalt ”shared memory”. Med NumaConnect-teknologien kan man kople sammen flere mindre servere til en stor systemenhet på en mer effektiv måte. Dette kan bidra til store kostnadsbesparelser.

-- Vi mener NumaConnect-teknologien vil revolusjonere hvilke muligheter man har når man skal gjøre avanserte beregninger, noe som i dag er avgjørende for utviklingen  innen industri og forskning, sier daglig leder Kåre Løchsen i Numascale AS.

Fra livsvitenskap, via klimaspørsmål, til universets gåter

NumaConnect-teknologien er spesielt godt egnet for oppgaver som krever mye minne eller der problemet består av tett koplede elementer som påvirker hverandre. Slike problemer er vanlige innenfor områder som livsvitenskap (life science), klima og solfysikk. Ved hjelp av denne teknologien kan forskerne programmere uten å måtte dele opp problemene. Det gjør programmeringsoppgaven mye enklere og gir mulighet til å behandle større datamengder.

-- NumaConnect-teknologien åpner for utforskning av flere forskningsproblemstillinger som med dagens teknologi har vært vanskelige å angripe, sier Hans Eide, gruppeleder for vitenskapelig databehandling ved USIT, Universitetets senter for informasjonsteknologi ved UiO.

-- IBM ser muligheter for denne norskutviklede teknologien på en lang rekke områder. Vi bidrar med IBMs teknologi og kompetanse på tungregning for å bistå akademia og forskerne i å løse viktige samfunnsutfordringer på en mer effektiv måte. Vi er også stolte av at det er IBM som produserer chipene i Numascales løsning som kopler serverne sammen via minnebussen, sier Asbjørn Søgstad, leder for maskinvaredivisjonen i IBM Norge.

Europeisk samarbeid

Numascale AS, som holder til på Abildsø i Oslo, har med støtte fra Innovasjon Norge, utviklet teknologien over lengre tid. Selskapet har røtter helt tilbake til Norsk Data hvor ideen til teknologien ble unnfanget. Numascale har  jobbet tett med UiO for å få realisert et større system bygget på teknologien, som nå er blitt virkelighet.

-- Vi synes det er veldig gøy å være med og drive fram ny avansert norsk IT-teknologi rettet mot forskningsproblemstillinger, sier Lars Oftedal, IT-direktør ved UiO.

Prosjektet er ett av fem prototypesystemer som det europeiske partnerskap for avansert tungregning (PRACE) etablerer i 2011. Prototypesystemene benyttes for å måle - og eventuelt forbedre - ytelsen av beregningsintensive vitenskapelige applikasjoner som bruker flere hundre eller tusen prosessorer samtidig. Systemene benyttes også for å vurdere nye teknologier i vanlige produksjonsforhold, for eksempel når det gjelder energiforbruk, skalerbarhet, vedlikehold og drift. Notur og PRACE står for halvparten av investeringssummen hver, mens UiO bidrar med kompetanse, strøm og øvrig infrastruktur.

-- Dette regneanlegget vil kunne bli en attraktiv ressurs for forskere når det blir tilgjengelig som en del av Notur etter at pilotanlegget er etablert og den nye teknologien har blitt utprøvd, sier Jacko Koster, daglig leder av UNINETT Sigma som administrerer Notur.

###

Kontaktinformasjon

Hans A. Eide, UiO, mobil 45465804, e-post: h.a.eide@usit.uio.no

Jon Snilsberg, Numascale, mobil 92203469, e-post: js@numascale.com

Asbjørn Søgstad, IBM, mobil 901 87 795, e-post: sogstad@no.ibm.com

 Om UiO og USIT  Universitetets senter for informasjonsteknologi er den sentrale IT-organisasjonen ved Universitetet i Oslo. Enheten er en av landets største IT-avdelinger med nær 250 årsverk, og leverer tjenester til administrasjon, forskning og undervisning ved UiO og flere deler av undervisnings- og høyskolesektoren. USIT er en kompetanseorganisasjon som har lang erfaring med å levere beregnings- og lagringsressurser til forskning. UiO deltar i de nasjonale og internasjonale programmene for eInfrastruktur og beregningsvitenskap gjennom USIT. http://www.usit.uio.no/

Om Numascale AS  Numascale er et norsk selskap med verdensledende kompetanse innenfor området for å koble sammen datasystemer til større enheter. Selskapet utvikler integrerte kretser (maskinvare) med tilhørende programvare som benyttes til krevende oppgaver innen teknisk-vitenskapelig databehandling. Numascales strategi er å utnytte sin spisskompetanse i datamaskinarkitektur til å lage unike produkter for verdensmarkedet innenfor dette feltet. http://www.numascale.com

Om IBM

IBM er et globalt integrert selskap med virksomhet i over 170 land. IBM feirer i år 100 år og har i løpet av disse årene stått for innovative teknologiske løsninger som har løst store utfordringer for samfunnet.  I tillegg til å være verdens største IT- og konsulentselskap, er IBM også en av verdens ledende leverandører innen løsninger for teknisk vitenskapelig databehandling (HPC).  IBM leverer kraftige, innovative løsninger til våre kunders mest utfordrende og komplekse problemer, som gjør det mulig for virksomheter og forskere å oppnå gjennombrudd på avanserte vitenskapsområder.  http://www.ibm.com/systems/deepcomputing/

Om PRACE

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)  er et forskningssamarbeid som fremmer beregningsvitenskap i EU. Norges deltakelse i denne europeiske forskningsinfrastrukturen er finansiert av Forskningsrådet og ivaretatt av UNINETT Sigma. De nasjonale oppgavene innenfor PRACE blir utført av og ved NTNU og UiO, som hver for seg utgjør tredjeparter i samarbeidet. Deltakelsen innebærer blant annet at norske forskere kan få tilgang til Europas kraftigste regneanlegg. Se også: http://www.prace-project.eu/

Om Notur

Notur er den nasjonale infrastruktur for beregningsvitenskap i Norge, og skal bidra med nødvendig infrastruktur for beregningsvitenskap ved norske institusjoner. Infrastrukturen består av flere store regneanlegg som drives i samarbeid med NTNU, UiB, UiT og UiO ved USIT.  Regneanleggene dekker forskningsbehovene innen et bredt spekter av fag- og anvendelsesområder, og på UiO kjøres det for eksempel store beregningsjobber innen områder som livsvitenskap, astrofysikk, materialvitenskap, lingvistikk og ikke mist i sammenheng med det kjente CERN-prosjektet innenfor høyenergifysikk. Se også http://www.notur.no/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy