Skip to main content

Faglig og nøytralt om kreft i dagens informasjonsmylder

Nyhet   •   feb 20, 2017 06:00 CET

I oppslagsverket Kreftlex kan pasienter og pårørende finne kvalitetssikret kreftinformasjon.

– Det du kan noe om, er det også lettere å forholde seg til. Kunnskap danner et godt grunnlag for bevisstgjøring og mestring. 

Det sier Janie Heien-Larssen, spesialsykepleier og redaksjonssjef i den nettbaserte informasjonskanalen Kreftlex. Med over en million besøkende siden lanseringen for tre år siden, har responsen vært over all forventning.

– Det har tydeligvis truffet et behov, sier hun.

I Norge får 1 av 3 kreft i løpet av livet. Årlig får over 30 000 personer en kreftsykdom. Over 240 000 nordmenn lever med kreft. Bedre behandling fører til at flere overlever, enten ved at de blir friske eller fordi behandling holder sykdommen i sjakk.

Bidrar til mestring

Økt kunnskap om egen sykdom bidrar til at pasienten i større grad kan delta i vurderinger av behandling og oppfølging og ta egne valg. I enkelte situasjoner kan mestring til og med være en forutsetning for å hindre forverring av sykdommen eller utvikling av alvorlige komplikasjoner.

Kreftlex utgis av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus. Både tekster og ordbok utarbeides i samarbeid med fagspesialister og oppdateres kontinuerlig. Egenutviklede illustrasjoner og medisinsk 3D-animasjon viser kroppens funksjoner og utvikling av kreft. Oppslagsverket er gratis, har ingen kommersielle interesser og krever ikke at man oppgir personlig informasjon. 

– Kreft er en sykdom som rammer de fleste av oss, enten en selv blir pasient eller ved at en i familien, en venn eller en kollega blir rammet, sier Heien-Larssen.– Når det oppstår en slik situasjon, reagerer de fleste med engstelse og redsel. Vi blir usikre på hva som vil skje, og redselen for å bli livstruende syk melder seg raskt.

Pasienten vil få en del svar i samtaler med legen, men i disse situasjonene kan det være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Pasienter og pårørende sitter ofte igjen med mange ubesvarte spørsmål og behov for mer informasjon om sykdommen og behandlingsalternativene.

– Ved å ha tilgang til en relevant og kvalitetssikret kilde, kan man unngå å gå seg bort i mylderet av informasjon som tilbys, sier Janie Heien-Larssen.

Trygg informasjon

Jeanette Hoel er leder for Gynkreftforeningen forteller at de ofte bruker Kreftlex. Som pasient har hun selv erfart hvor skremmende udokumentert informasjon kan oppleves.

– Det finnes kyniske mennesker som vil utnytte syke. Derfor er det flott å kunne ha en enkel tilgang til en seriøs kilde. En annen kvalitet hun fremhever er hvor tydelig oppslagsverket er på hva ulike behandlinger kan gjøre for pasientene.

– Det finnes så mye informasjon som fokuserer på ulempene ved kreftbehandling, for for eksempel kvalme og hårtap. Jeg synes det er så fint at Kreftlex også har så mye innhold om hvordan behandlingen hjelper, sier Jeanette Hoel.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar