Skip to main content

NHST MEDIA GROUP KJØPER 100 % AV AKSJENE I INTRAFISH MEDIA

Pressemelding   •   feb 21, 2011 09:23 CET

NHST Media Group – som har eid 60 % av aksjene i IntraFish Media – kjøper de resterende 40 % av Apressen for MNOK 24,8. Dette priser selskapet til MNOK 62. IntraFish Media har strategisk og operasjonelt vært integrert med NHST Media Groups øvrige aktiviteter i en rekke år.  Oppkjøpet utløser således ingen større endringer for verken NHST Media Group eller IntraFish Media. Oppkjøpet har vært planlagt over lengre tid.

IntraFish ansees som verdens ledende sjømatspublikasjon med samlet sett over 20.000 betalende abonnenter over hele verden (104 land).  IntraFish består av følgende titler: IntraFish.com og .no, FiskeribladetFiskaren, FBFI.no, Seafood International, Seafood Processor, FishFarming International, Fishing News International, Fishing News weekly og Rybatskaya Gazeta.  IntraFish hadde i 2010 en omsetning på MNOK 82 (MNOK 89 i 2009) og et resultat på MNOK 2,4 (-13,0 i 2009).  IntraFish har 80 medarbeidere.  IntraFish er representert i Bergen, Bodø, Tromsø, Harstad, Oslo, London, Singapore, Seattle, Stamford og Puerto Montt.  IntraFish Media er utviklet som konsekvens av nyetableringer, fusjoner og oppkjøp de siste 10 årene.  De eldste titlene som inngår er Fishing News og FiskeribladetFiskaren (Fiskaren) som er hhv 98 og 88 år gamle.  IntraFish ble først lansert som et ”fax-avis” for havbruksnæringen i Norge på nitti-tallet, og etter hvert et nettsted på norsk og engelsk.  IntraFish.com og .no er blant de første nettsteder som ble lukket for kun abonnenter – 2001.   IntraFish ble nærmere integrert med Fiskaren i 2001 for å danne en sterkere enhet under paraplyen til IntraFish Media.  Fiskaren og Fiskeribladet ble fusjonert i 2007 og eies 66 % av IntraFish (Råfisklaget eier 34 %).  IntraFish kjøpte Heigway Publications av Informa Group i 2007.  IntraFish er integert i NHSTs globale nettverk.  Fremover vil Europa-/Norge-delen fortsatt være det største markedet, men stadig mer av veksten vil komme fra Americas og Asia. Asia-aktivitetene ledes fra Singapore-kontoret som nylig er oppbemannet.

NHST’ konsernsjef Gunnar Bjørkavåg uttaler: ”Det gleder meg at dette aksjekjøpet nå er gjennomført.  IntraFish er en sentral del i NHST’ konsernstrategi, der en viktig delstrategi er å utvikle ledende publikasjoner innen sjømat/fiskeri- og oppdrett.  IntraFish har vært tett integrert med NHST siden 2001.  Dette aksjekjøpet er således planlagt lenge.  Jeg vil takke A-pressen for godt og konstruktivt samarbeid gjennom en rekke år innen en spennende, men også krevende bransje.  Mulighetene for IntraFish er store da etterspørselen etter sjømat er stigende av befolknings- og helsemessige årsaker, det er en bransje som industrialiseres og konseptualiseres med nye merkevarer med annonsebehov, IntraFish’ markedsposisjon er klart ledende og jeg er meget fornøyd med den kompetanse og konkurransekraft som finnes i organisasjonen.  Det har vært en krevende reise å komme dit en nå er – og nå er mulighetene større enn noensinne.”

A-Pressens konserndirektør John Kvadsheim sier etter salget: ”Intrafish Media er et spennende selskap, som vi opplever er godt posisjonert i en voksende bransje. Samtidig er dette et selskap og en bransje som vi har definert utenfor vår kjernestrategi. Vi er derfor glade for at vi har funnet en løsning sammen med NHST som begge oppleverer som riktig.”

Pål Korneliussen, publisher i IntraFish, uttaler: ”Få om noen eiere har evne, vilje og tålmodighet til å utvikle ledende globale publikasjoner, spesielt innen nisjer. Oppkjøpet endrer ikke vår hverdag eller strategi, men bekrefter NHST sin langsiktige satsning på fiskeri- og sjømatindustrien. Selv om vi har en ledende posisjon globalt er det heldigvis mye ugjort særlig i Asia, men også mange andre steder i verden. Jeg vil også takke A-pressen for langt og godt samarbeid.”

For ytterligere kommentarer kontakt:

Pål Korneliussen, publisher i IntraFish,  +47 911 955 88

eller Gunnar Bjørkavåg, CEO, NHST Media Group, +47 900 310 29

NHST Media Group eier blant annet Dagens Næringsliv og DN.no i Norge og er i tillegg en betydelig aktør i det internasjonale B2B nyhetsmarkedet gjennom internasjonalt ledende aviser og nyhetstjenester innenfor olje og gass (Upstream), shipping (TradeWinds), sjømat (IntraFish) og fornybar energi (REcharge). I tillegg eier konsernet Nautisk Forlag og majoriteten i MyNewsdesk.com en av Nordens raskest voksende news exchange sites som gjør det raskere og enklere for bedrifter, journalister, bloggere og andre opinionsdannere å oppnå relevant eksponering - på egne villkår. Konsernet NHST Media Group omsatte i 2010 for MNOK 1 115 og har ca 650 ansatte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy