This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Styrets ansvar: Oversikt over likviditet og etablering av strakstiltak

Blogginnlegg -

Styrets ansvar: Oversikt over likviditet og etablering av strakstiltak

Selv om Stortinget har vedtatt en rekke tiltak for å minimere konsekvensene av koronaviruset, er det ikke foreslått noen endringer i styrenes forvaltning- og tilsynsrolle. Handleplikten gjelder fortsatt. Det betyr at styremedlemmene er ansvarlige for å få oversikt over likviditeten og iverksette tiltak.

Aksjeloven pålegger styret å ha løpende oversikt over forvaltningen av bedriften. Den sier også at styret har handleplikt.

Koronakrisen er langt på vei ekstraordinær og utløser handleplikten for en rekke norske styrer. Dersom egenkapitalen ligger an til å bli uforsvarlig skal det innkalles til generalforsamling. 

Det betyr at alle styrer i bedrifter rammet av koronaviruset bør få på plass en likviditetsprognose for å kartlegge om tiltak må iverksettes. Hvis tiltakene ikke fungerer har styret plikt til å begjære oppbud.

Unngå ansvar

Det er viktig å merke seg at brudd på handleplikten kan medføre at styremedlemmene blir holdt ansvarlig (jf. Aksjeloven §17-1 og Selskapsloven). De som blir påført et økonomisk tap (typisk leverandører) vil blant annet kunne kreve erstatning.

Derfor er det viktig å dokumentere styrets vurderinger i form av gode protokoller og referater. Det bør også sendes løpende redegjørelser til eierne.

Videre er mange styrer pliktig til å avgi en årsberetning i forbindelse med innlevering av årsregnskapet for 2019. Her anbefaler vi at de forventede konsekvensene av koronakrisen blir omtalt. Det kan også være grunnlag for note og/eller nedskriving.

Er du et styremedlem og trenger bistand? Ta kontakt med INTUNOR Business & Financial Management på bfm@Intunor.com, eller ring Toril S. Falch på + 47 913 68 643.

Emner

Tags


INTUNOR Group er et norskeid konsern spesialisert på utvikling, optimalisering og drift av mellomstore virksomheter innenfor BPO-sektoren (Business Process Outsourcing). INTUNOR er en ledende aktør innenfor leveranse av tjenester og produkter tilknyttet forretningsstøtte, med hovedvekt i Norden.

Pressekontakt

Relaterte nyheter