Skip to main content

​Jollyroom ökte omsetningen med 187 millioner i 2015

Pressemelding   •   mai 17, 2016 07:15 CEST

Jollyroom selger barn og baby produkter på nett til barnefamilier i Norden. I Norge er bedriften representert med nettbutikken Jollyroom.no. Jollyroom ble etablert av gründerne til Komplett år 2010 og har siden den gang etablert en ledende position i Norden innenfor salg av barn og baby produktet på nett. Total omsettning år 2015 ble 391,7 MSEK og bedriften leverer nå også lönsom vekst.

112% vekst mot fjoråret i Norge

Satsningen i Norge blir alt viktigere for konsernet. I 2014 omsatte Jollyroom for 54 MNOK til norske forbrukere, dette ökte til 114,8 MNOK i 2015. - Norge er vårt nest störste marked og vårt mål er å öke våre andeler kraftig i det norske markedet fremover. Den sterke veksten har fortsatt i 2016 og vi ser att stadig flere kunder finner veien til Jollyroom. Hele markedet er i endring og stadig fler bytter ut fysiske butikker med netthandel, i denne forandringen er Jollyroom en vinner sier Ole Sauar, gründer og hovedaksjonär i Jollyroom.

Norske forbrukere er nordiske mestere i netthandel

Ifölge en undersökelse som er utfört av PostNord handlet norske konsumenter varer på nett for 41,4 milliarder kroner i 2015. Norske konsumenter er «nordiske mestere» i netthandel. 81% av befolkningen i aldern 18-79 år i Norge handler i gjenomsnitt for 3500 kroner i kvartalet på nett. Motsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland ligger noe lavere. 85% av befolkningen (18-79 år) i Norge handler på nett minst en gang per år, 39% handler på nett minst en gang i måneden. Vi ser en stadig ökning av kunde-basen i Norge, hver dag får vi 150 – 200 nye norske kunder sier Sauar.

1 milliard i 2017

Jollyroom har store ambisjoner og skal over milliarden i omsettning i 2017. Vi vokser kraftig i hele Norden, grunnlaget er lagt og så langt ligger vi godt foran skjema i forhold til målsettningen. Det er dog viktig for oss å vokse fremover med fortsatt lönsom vekst, vi avslutter derfor leverandörer som ikke bidrar positivt til vår lönsomhet sier Sauar.

SAP som forretningssystem

Etter å ha byttet forrettningssystem to ganger under reisen med Komplett (1996-2011) valgte gründerne SAP som forrettningssystem fra dag 1 i Jollyroom. Bakgrunnen var enkel, jobben med å bytte system den dagen varer for 10-20 millioner om dagen skal ut av systemet blir for krevende. Derimot har det värt krevende å bruke samme datasystem som Volvo i startsfasen, det er först nå i 2015 og 2016 vi begynner å hente ut effektene av dette og vi forventer at det blir en stor konkurransefordel i framtiden. Netthandel handler mye om IT systemer og logistikk, har du ikke rett systemer og rett kostnadsnivå overleverer du ikke fremtidens konkurranse-situasjon sier Sauar.

Ett effektivt ledd mellom produsent og kunde

Jollyroom arbeider for å kutte ledd mellom produsent og kunde. Alt for mange varer sendes på kryss og tvers av Europa i dag i vår bransje og det sier seg selv at det koster penger. Vi önsker at varene våre skal gå direkte fra fabrikk till vårt sentral-lager i Göteborg, derfra sender vi varen videre til sluttbruker i Norden. Besparselsen vi oppnår kommer kunden tilgode i form av lavere priser sier Sauar.

Hele virksomheten drives fra Göteborg

Veksten gir stadige utfordringer for bedriften og mot slutten av fjoråret utökte Jollyroom sine lokaler fra 11300 til 21000kvm. Vi har nå 21000 kvm kontor og lager på Tagene utenfor Göteborg. Det å anpasse organisasjon, systemer, utstyr og lokaler til större omsettningsnivåer er krevende. Vi investerer löpende i effektivisering av virksomheten, det er en evig-varende process om man skal bli en vinner innen netthandel sier Sauar.

220 ansatte

Jollyroom sysselsetter 100 fast ansatte og har i tillegg 120 behovs-ansatte. Vi har en del sesongs-svingninger med blant annet en stor topp i julehandelen. Vi har derfor etablert en flexibilitet i apparatet vårt som gör at vi kan anpasse kostnadene våre etter behov og sesong sier Sauar.

Lite outsourcing av oppgaver

Vi drifter mest mulig i egen regi. Det innebärer at typiske funksjoner som lager, markedsföring og rekruttering drives i egen regi. Vi bruker konsulenter på IT-utvikling, det har sammenheng med kompleksiteten på våre IT systemer hvor vi behöver experter på hver modul. Allt annet bygger vi langsiktig i egen regi. Det handler om å bygge opp kompetanse i systemet vårt langsiktig sier Sauar.

Lederutvikling

Vi er avhengige av å utvikle våre ledere og nökkelpersoner löpende til större utfordringer. I dette benytter vi «fra ord til handling» boken og teoriene som er etablert av blant annet tidligere sköytetrener Hans Trygve Kristiansen. Kristiansen var blant annet trener for Johan Olav Koss og har 13 olympiske medaljer som trener. Når du begynner som leder hos oss får du boka «fra ord til handling» i hånden, så fölger vi opp med löpende leder-trening etter det. Det er ikke noe «hokus-pokus», det handler om å sette selvklarheter i system sier Sauar.

2016

Vi har hatt en eventyrlig vekst så langt i 2016 og er nå en ledende aktör i Norden. Vi skal et stykke over 600 millioner i 2016 avslutter Sauar.

Eierstruktur

Ole Sauar, konsernsjef og gründer kontrollerer selskapet med en eierandel på 60%. Egmont har kommet med på eiersiden de siste årene og kontrollerer 36%. De andre Komplett gründerne med Eric Sandtrö i spissen kontrollerer 4% gjennom deres netthandels-satsning Fjellsport Group.

Jollyroom Group AB er et ledende koncern innenfor netthandel av barn og babyprodukter i Norden. Virksomheten drives fra Tagene utenfor Göteborg hvor man disponerer 21000 kvm lager og kontor. I 2015 omsatte virksomheten 392 MSEK med lönsomhet. Totalt har bedriften 220 ansatte. Jollyroom har en ledende posistion innenfor netthandel av barn og baby produkter i Norden.

Ole Sauar er 37 år gammel og har 20 års erfaring med netthandel. Sauar etablerte en av norges förste nettbutikker Viking Computer i Arendal år 1996. Bedriften fusjonerte med Komplett i Sandefjord år 1999. Etter en periode som leder av Komplett sine fysiske butikker i Norge tok Sauar ansvaret for opp-byggningen av Komplett i Sverige og Danmark fra år 2000 til 2009. År 2010 ble Jollyroom Group etablert i Göteborg. Canica (Stein Erik Hagen med familie) köpte ut alle aksjonärer i Komplett år 2011.

Undersökelse - PostNord

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.