Skip to main content

Jotun investerer i forskning og utvikling i Sandefjord

Pressemelding   •   des 08, 2015 13:13 CET

Sandefjord, 8. desember 2015: Styret og bedriftsforsamlingen i Jotun A/S har besluttet å investere NOK 1 115 millioner i et nytt forskningssenter og hovedkontor for konsernet på Gimle i Sandefjord. Samtidig planlegges det for 200 flere ansatte frem mot 2030, en stor andel av disse innen forskning og utvikling.

Dette blir Jotuns største investering noensinne, og innebærer at forskning og utvikling (FoU), samt konsern- og segmentfunksjoner samles på ett sted. Totalt areal blir på cirka 34 200 m2, hvorav en stor del er avsatt til FoU-avdelingen. Jotun har allerede i dag et av verdens ledende forskningsmiljøer innen bunnstoff for skip, rusthindrende og dekorative malinger, og den planlagte utbyggingen legger til rette for at denne posisjonen kan styrkes ytterligere.

- Forskning og utvikling er avgjørende for å opprettholde og styrke vår markedsposisjon, lokalt og globalt. Vår forskningsbase er i Sandefjord og utviklingsarbeidet foregår i hovedsak her. Et nytt og samlet hovedkontor vil sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, i tillegg til å være dimensjonert for fremtidig vekst, sier Fon.

I tillegg til forskningssenter skal det nye hovedkontoret romme konferanse- og møtesenter, bibliotek, bedriftsmuseum og auditorium, samt resepsjon, parkering, sykkelparkering, kantine og tilhørende utearealer. Byggearbeidene starter etter planen i august 2016, med antatt ferdigstillelse i desember 2018.

- Gimle er Jotuns arnested med historie tilbake til 1926, og byggingen av nytt FoU-senter og hovedkontor forankrer Jotun ytterligere i Sandefjord. Det reflekterer langsiktigheten og verdisynet i Jotuns bedriftskultur, sier konsernsjef Morten Fon.

Oppføringen av det nye hovedkontoret vil bli et omfattende byggeprosjekt, som også kan få positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Bygget skal miljøsertifiseres i henhold til standarder satt av Breeam Nor, den norske tilpasningen av verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger (Breeam).

- Det nye hovedkontoret skal være et godt arbeidssted, som styrker Jotuns identitet og som er attraktivt for arbeidstakere. Samtidig er det viktig at bygningene er i harmoni med område og natur, og fremstår som en positiv referanse for Sandefjord, sier Fon.

I tillegg til en sterk forankring internt med alle brukergrupper representert, har Henning Larsen Architects (DK) og Norconsult vært sentrale i prosjekteringsarbeidet. Prosjektet er ennå ikke formelt godkjent av Sandefjord kommune, men Jotun håper dette er på plass i løpet av mars 2016.

- Jotun setter stor pris på den velvillighet prosjektet er møtt med så langt, både av naboer og Sandefjord kommune, understreker Fon.

Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 69 selskaper og 33 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 90 land gjennom egne selskaper, felleskontollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2014 en total omsetning på NOK 17 542 millioner, og har mer enn 9 700 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.