Skip to main content

Jotun med rekordhøye 2015-resultater

Pressemelding   •   feb 11, 2016 08:00 CET

Jotunkonsernet legger bak seg et svært godt år. Selskapet har hatt rekordsalg og vekst i alle segmenter og regioner, og leverer tidenes resultat på over to milliarder kroner. Konsernsjef Morten Fon mener likevel selskapet har mer potensial og vil dyrke dette videre i 2016.

Jotun økte omsetningen med 23,6 prosent til 16,3 milliarder kroner, mot 13,2 milliarder i fjor. Resultatet på 2,0 milliarder er opp 57 prosent fra 1,3 milliarder i 2014.

- 2015 ble et fantastisk Jotun-år. Vi har vekst i alle segmenter, med salg til nybyggaktivitet i skipsindustrien som en viktig bidragsyter. Også segmentet for dekorative malinger har igjen levert til forventning og hatt en veldig fin vekst. Samtidig er det gode muligheter for å styrke vår posisjon ytterligere. Vi ser potensiale for videre vekst innen segmentene for pulverlakker og industrimalinger, sier konsernsjef Morten Fon.

- I markedsområdene våre er det særlig Midtøsten og Sørøst-Asia som gjør det bra. I tillegg viser Nordøst-Asia god vekst grunnet leveranser til nybygg av skip. USA og Brasil skulle vi derimot ønske vi kunne sett enda mer fra, fortsetter Fon.

Store positive valutaeffekter påvirker resultatet for konsernet positivt, ettersom majoriteten av Jotuns aktivitet foregår utenfor Norge. I Skandinavia påvirkes derimot marginene negativt av endringene i valutakurser, da dette gir økte råvarepriser.

- Justert for valuta, er den underliggende veksten likevel på solide 10 prosent. Dette skyldes ikke minst det gode arbeidet som er lagt ned av våre nesten 10 000 ansatte, sier Fon.

Bygger nytt forskningssenter i Sandefjord

I 2015 opprettholdt Jotun det allerede betydelige investeringsnivået. Investeringene ble gjort blant annet i fabrikksatsinger i Brasil og Oman. Det ble også gjort investeringer i en rekke eksisterende selskaper, for å sikre gode rammebetingelser for videre utvikling. I tillegg ble det i desember 2015 besluttet å bygge et helt nytt forskningssenter i Sandefjord med investeringsramme 1 115 millioner kroner.

- Jotun vokser raskt, og vi skal sikre at denne veksten blir lønnsom også fremover. Det gjør vi gjennom stadig bedre systemer for kostnadskontroll. Men det er også viktig å opprettholde trykket på investeringer i innovasjon og utvikling for å holde konkurrentene bak oss. Vi er derfor glade for at styret i fjor godkjente planene om nytt forskningssenter her i Sandefjord.

- I tillegg til materiell og bygg har vi en solid bedriftskultur og lojale ansatte. Dette skal vi dyrke og utvikle videre, sier Fon.

Høydepunkter i 2015:

  • Jotun hadde et rekordhøyt driftsresultat (EBITA): 2 milliarder kroner
  • Vekst i alle segmenter og regioner
  • Jotun øker investeringene i markedsutvikling og innovasjon


Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) 2015 2014Endring
Driftsinntekter 16 28213 17123,6%
Driftsresultat2 0641 31457,1%
Resultat før skatt1 9181 30147,4%


Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 65 selskaper og 37 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, felleskontrollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører, og selskapet har over 9800 ansatte. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy