Skip to main content

Jotun ser tegn til bedring

Pressemelding   •   feb 11, 2019 21:00 CET

Foto: Jotun/Morten Rakke Photography

(Sandefjord, 11. februar 2019): Med en sterk avslutning på året omsatte Jotun for 17 660 millioner kroner i 2018, en økning på åtte prosent sammenlignet med 2017. God vekst i salget av industrimalinger indikerer bedring i de globale markedene.

Alle segmenter og regioner rapporterer vekst, og justert for valutaeffekter er underliggende salgsvekst på solide ti prosent. Segmentet for dekorative malingerer den største bidragsyteren, og sammen med segmentet for industrimalingersom hadde en sterk avslutning på året, står disse to for den største veksten i 2018. Salget av skipsmaling og pulverlakker er fortsatt preget av lav aktivitet i mange markeder.

Uendret resultat

Driftsresultatet endte på 1361 millioner, omtrent på nivå med året før. Resultatet er påvirket av høye råvarepriser, et krevende olje- og gassmarked og lite nybygg av skip.

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for 2018, og har høyere ambisjoner. Høye råvarepriser gjennom 2018 har påvirket lønnsomheten vår, og sammen med krevende forhold i en rekke markeder har dette gjort at vi ikke forbedrer driftsresultatet sammenlignet med 2017, sier konsernsjef Morten Fon.

Han er likevel positiv til utsiktene for 2019.

– Vi signerte langt flere nybyggkontrakter i 2018 enn året før, og levering til disse vil begynne mot slutten av 2019. Samtidig ser vi at olje- og gassmarkedet er på vei oppover. Kombinert med at råvareprisene vil stabilisere seg vil dette påvirke Jotuns resultater positivt i 2019, sier Fon.

Investerer videre

Jotun investerte totalt 1089 millioner kroner i 2018, en økning fra 967 millioner i 2017. Investeringene utgjør seks prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner for å sikrefortsatt organisk vekst. De største investeringene er knyttet til byggingen av nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, i tillegg til nye produksjonsanlegg i Egypt og Vietnam.

Høydepunkter i 2018

  • God vekst og sterkt resultat for Decorative Paints
  • Kraftig forbedring for Protective Coatings
  • Høye råvarepriser og krevende markedsforhold påvirket driftsresultatet negativt
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) 2018 2017 Endring
Driftsinntekter 17 660 16 401 7.7 %
Driftsresultat 1 361 1 354 0.5 %
Resultat før skatt 1 115 1 236 –9.8 %

Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 62 selskaper og 40 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, felleskontollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2018 en omsetning på NOK 17,7 milliarder, og har mer enn 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.