Skip to main content

KappAhl får toppkarakter av sine ansatte

Pressemelding   •   feb 17, 2010 12:25 CET

Kleskjeden KappAhl fortsetter å være en svært populær arbeidsplass. Det viser en medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført av Mercuri International.

Av fem mulige fikk KappAhl over fire i snitt når det gjelder hvordan de ansatte trives med sitt arbeid, sin leder, sin arbeidsplass og konsernet.

– Det er en svært høy karakter, som også ligger godt over snittet for bransjen. Men det avspeiler også en langsiktig og bevisst satsing på utdanning, medarbeidersamtaler og gode ledere, sier Kajsa Räftegård, personal- og informasjonsdirektør hos KappAhl.

I desember 2009 ble KappAhl kåret til en av de fem beste arbeidsplassene i Sverige når det gjaldt kjønnsfordeling, andel kvinnelige ledere, likestillingsmål og lønnsfordeling.

– Nå har vi også fått en intern karaktersetting som viser topp resultat, og dette er gledelig. Det er lav utskifting av ansatte, vi satser mye på internutdanning innenfor rammene av KappAhl Academy, og vi har en jevn strøm av søkere til ledige stillinger. Dessuten anbefaler 97 prosent av de ansatte oss som arbeidsgiver, det er et høyt tall, sier Kajsa Räftegård.

Siden 1995 har KappAhl gjennomført KappAhl Attitude Survey, KAS. I den nettbaserte undersøkelsen blir ansatte på 370 arbeidsplasser i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tsjekkia og Asia spurt om hvordan det er å arbeide på KappAhl. Alle har besvart rundt 50 spørsmål om jobben sin, forholdet til lederen, arbeidsplassen og selskapet generelt.

Ni av ti har svart på undersøkelsen, og det viser at engasjementet er stort. Dessuten er svarene nokså entydige uavhengig av type jobb og land.

KappAhl arbeider langsiktig med lederutvikling og karrieremuligheter. Butikksjefene er blant dem som trives best – de gir arbeidsplassen karakteren 8,5 på en skala fra 1 til 10.

– Der det oppstår problemer tar vi raskt tak i dem, lytter til alle parter og gjør nødvendige endringer. Vi har satset mye på medarbeidersamtaler. Vi legger stor vekt på å skape en arbeidsplass som oppmuntrer til kreativitet, sier Kajsa Räftegård.

På en skala fra én til fem har KappAhls ansatte gitt sin egen arbeidssituasjon og forholdet til nærmeste leder en sterk firer.

– Til tross for at undersøkelsen ble gjennomført i en tøff og treg periode med lavkonjunktur, er resultatet bedre enn fjorårets. KappAhls ansatte er fornøyde, fremfor alt med sin egen arbeidsplass, sier Kajsa Räftegård.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Kajsa Räftegård, personal- og informasjonsdirektør
Telefon + 46 704 71 56 49. E-post kajsa.raftegard@kappahl.com

Fakta om undersøkelsen
• KappAhl har i samarbeid med Mercuri International gjennomført KappAhl Attitude Survey (KAS) 2009.
• Analysen ble gjennomført fra 7. til 22. september 2009 i form av en nettbasert undersøkelse. Undersøkelsen var anonymisert.
• Til sammen svarte 90,1 prosent av de spurte på undersøkelsen. 
• Undersøkelsen omfatter ansatte i Sverige, Norge, Finland, Polen og Andre.
• Mercuri International jobber med en skala fra én til fem der >4 er Svært tilfredsstillende og 3-4 indikerer "Vær oppmerksom på". For karakterer under 3 anbefales det umiddelbare tiltak.
• Undersøkelsen ble delt inn i fire nøkkelområder. Min arbeidssituasjon, Min nærmeste leder, Min butikk/avdeling og Hele selskapet.
 

Om KappAhl

KappAhl er en ledende motekjede med over 380 butikker og 4 900 medarbeidere i Sverige, Norge, Finland, Polen og Tsjekkia. Vi selger prisgunstig mote for mange mennesker – kvinner, menn og barn – og retter oss spesielt mot kvinner 30-50 år med familie. Plaggene formgis av våre egne designere. Totalt selger vi rundt 60 millioner plagg hvert år. I 1999 ble KappAhl som første motekjede i verden miljøsertifisert. I forretningsåret 2009/2010 omsatte KappAhl for ca 5 milliarder SEK, med et driftsresultat på 222 millioner SEK. KappAhl er børsnotert på Nasdaq OMX Stockholm.
Du finner mer informasjon på www.kappahl.com.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy