Skip to main content

Full klaff for alkolåsseminar

Pressemelding   •   jun 25, 2014 15:58 CEST

Den 19.juni inviterte KGK til alkolåsseminar i Oslo der temaer som tiltak, holdninger og erfaringer ved bruk av alkolås fikk et spesielt fokus. Målet med seminaret var å synliggjøre for bedrifter at man enkelt kan øke sikkerheten for de ansatte og for medtrafikanter ved å innføre alkolås i kjøretøy. I tillegg fortelle om hvordan man kan jobbe for å tydelig vise at man som bedrift gjør en seriøs og forebyggende innsats mot alkoholmisbruk - både ovenfor egne ansatte og for omverdenen. Ved hjelp av foredrag fra blant annet Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og AKAN lyktes vi i stor grad å nå frem til beslutningstakere hos en rekke bedrifter.

Temaer som ble belyst:
Norske bedrifter har i dag jevnt over et sterkt fokus på HMS og sikkerhet. I følge Trygg Trafikks kartlegginger av næringer der de ansatte kjører mye, men ikke er transportbedrifter, synes bedriftene i liten grad å ha oppmerksomhet rundt ansattes kjøring som en del av HMS-arbeidet eller kvalitetssikringssystemer. Trygg Trafikk trakk også frem 5 gode grunner til hvorfor bedrifter skal jobbe med trafikksikkerhet: ulykkesforebygging, omdømmebygging, konkurransefortrinn, økonomi og ansvar.

Statens Vegvesen presenterte blant annet sin Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017 der alkolås er trukket frem som en viktig bidragsyter i å nå visjonen om 0 antall drepte og skadde i trafikken, særlig når det gjelder skoletransport og ved førerprøver. Samtidig jobbes det for å innføre alkolås for promilledømte som i følge TØI vil kunne være med på å redusere antallet trafikkdrepte med 4,55 per år. Trafikkforum, som er en medlemsorganisasjon for kjøreskoler, informerte om viktigheten ved å innføre gode holdninger helt fra start i trafikken. De kunne også stolt informere om at de nå har tatt Statens Vegvesens oppfordring på alvor og har forhandlet frem en avtale til sine medlemmer på kjøp av alkolås.

AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) snakket om rusmiddelbruk i arbeidslivet, og trakk blant annet frem at alkoholbrukens kostander for arbeidslivet anslås til 11,5 mrd per år. Ringnes fulgte opp med å presentere en løsning for hvordan innføring av alkolås skal implementeres og forankres i en bedrift, og hvilken positiv effekt dette har hatt på deres varemerke, organisasjon og ansatte.

"Dette har vært en meget bra og lærerik dag, det handler om å avmystifisere og informere om løsninger og hvordan man kan løse eventuelle utfordringer på veien mot målet om økt sikkerhet", sier Erik Eidem, divisjonssjef i KGK Norge. 

Fakta KGK 
KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske høykvalitets produkter innen bil- og maritim sektor. KGK er en familiebedrift med 60 år i bransjen og har 933 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning på ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som Hella, ZF, Dräger, NGK, VDO, Webasto, Thule, Zirkona og Suzuki. Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig på nettstedet:www.kgk.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar