Skip to main content

Boligmarkedet i mars er godt balansert – vårflom på gang

Pressemelding   •   apr 01, 2019 19:54 CEST

Antall unike budgivere pr solgt objekt

Med mars unnagjort går vi nå inn i den mest hektiske perioden i boligmarkedet. Mars-tallene viser at det er mange boliger for salg, men at dette motsvares av stor interesse på kjøpersiden som gir grunnlag for et fortsatt aktivt marked med stabile priser og høy omsetning. Renteøkningen var ventet og Norges Banks signaler om videre retning gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Omsetningsvolumet har vært på linje med tidligere påskefrie mars-måneder. Aktiviteten de kommende to uker vil tilta, og etter påske forventer vi en tradisjonell vår-flom i boligmarkedet. Volumet av bruktboliger for salg er fortsatt rekord-høyt, men det har vært god interesse fra aktive kjøpere slik at vi samlet sett forventer en mars-måned som viser prisoppgang. Ut fra våre interne beregninger anslår vi at prisene er opp med om lag 0,5 prosent i når vi ser landet under ett. Igjen skiller Oslo seg ut med sterkest utvikling, og vi skal ikke bli overrasket om prisene her har steget med over 1,0 prosent når statistikken blir offentliggjort onsdag 3. april.

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Mars-tallene for Oslo viser en fortsatt økning til i underkant av 2,5 unike budgivere, et nivå vi må tilbake til begynnelsen av 2017 for å finne. Fortsatt er det god balanse, men den underliggende utviklingen tyder på at vi er i ferd med å få et «selgers marked» igjen i hovedstaden, og hvor salgsprisen som oftest avgjøres etter en aktiv budrunde.

I landet for øvrig er det fortsatt balansert - i gjennomsnitt 1,6 budgiver pr solgt objekt. Det betyr at om lag halvparten av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019. Denne veksten er i hovedsak tatt ut gjennom første kvartal. Fremover tror vi at markedet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt.

Sentralbankrenten ble som ventet satt opp med 0,25 prosentpoeng i mars, og økningen synes å få stort gjennomslag blant bankene slik at kunderentene blir økt parallelt. Norges Bank varslet ytterligere to renteoppganger i inneværende år, men at toppen vil nås tidligere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnader for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.

Gode rammebetingelser for norsk økonomi og lang avstand fra internasjonal økonomisk motvind til de lokale boligmarkedene i Norge, skaper et godt grunnlag for de som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019, avslutter Leif J. Laugen. 

Historien

Krogsveen har en lang historie - regnet i bransjesammenheng - som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.

Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveen blir assosiert med trygghet og tillit, og merkevareundersøkelser viser at virksomheten fremstår med “tung erfaring og kompetanse”, og oppfattes som “spesialist på eiendomsmegling”. Den grønne Krogsveen-fargen har stor gjenkjenningsverdi, og markedet gir tilbakemelding på at selskapet har “attraktive boligannonser”.

Krogsveen har alltid prioritert å gi kundene enestående opplevelser, og for 2017 og 2018 har selskapet blitt høyest rangert i bransjen på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer. Gjennom selskapets fokus på god service og rådgivning for folk som er i boligbytte - helt fra det første spede boligsøk til nøkler er overlevert - skapes en tillitsrelasjon som kundene verdsetter. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag

Selskapet har i dag 330 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider på et av selskapets 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for omlag 7,5 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.

Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling som opererer gjennom et eget selskap - Uteleiemegler Krogsveen AS. Dette driftes ut fra fire samlokaliserte kontorer med virksomheten innenfor salgsmegling.
Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus Krogsveen har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen - i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til - de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kunden på hele denne reisen - fra behovet for et nytt bosted oppstår - til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.

Ved inngangen til 2019 har selskapet introdusert praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Ved kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Selskapet vil fremover utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.

Krogsveen arbeider aktivt med å utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologien skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.    

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.