Skip to main content

Oslos kulturelle infrastruktur - presentasjon

Pressemelding   •   apr 30, 2019 12:14 CEST

Kulturetaten inviterer til presentasjon av rapporten «Oslos kulturelle infrastruktur», torsdag 2. mai, 08.30, på Sentralen.

Oslos kulturelle infrastruktur

Rapporten er en kartlegging av produksjons- og visningslokaler for visuell kunst, scenekunst og musikk. Bakgrunnen for rapporten er ønsket å styrke kunnskapsgrunnlaget om byens kulturelle infrastruktur.

- Da jeg begynte som byråd i 2015, så jeg et behov for mer kunnskap om kultur-Oslo. Kulturpolitikken bør som andre politikkområder være bygget på kunnskap. Derfor har vi tidligere blant annet hentet inn en undersøkelse om barn og unges kulturbruk, sier Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen.
- Nå har Kulturetaten laget denne kartleggingen av byens kulturelle infrastruktur på bestilling fra byrådet.

Rapporten tar for seg blant annet eierstruktur, geografisk spredning i byen, likheter og forskjeller i behov og bruk, kunstfeltene i mellom, tilfredshet med dagens tilbud med mer. Med andre ord forhold som påvirker virket og hverdagen til kulturprodusenter i Oslo.

- Denne kartleggingen er et tiltak i kunstplanen som byrådet la fram i januar i år. Kartleggingen vil vi bruke i det videre arbeidet med oppfølgingen av kunstplanen, og med utformingen av kulturpolitikken generelt. Nå vil vi se nærmere på utfordringene som fremkommer i kartleggingen og vurdere hvordan disse kan løses, sier Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen.

Å sørge for gode vilkår for produksjon og visning av kunst, er en overordnet kulturpolitisk ambisjon. Rapporten «Oslos kulturelle infrastruktur», er en del av byrådets kunstplan. For å nå målet, er behov for kunnskap om dagens situasjon nødvendig.


Bakgrunn
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) ga i juni 2018 Kulturetaten i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av kulturell infrastruktur, avgrenset til produksjons- og visningslokaler for profesjonelle visuelle kunstnere, scenekunstnere og musikere.

1595 kunstnere og musikere deltok høsten 2018 i undersøkelsen som la grunnlaget for rapporten.

Oslos kulturelle infrastruktur 

  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, Oslo kulturskole og økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er også endel av etatens portefølje.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.