Oslo kulturnatt arrangement på Operataket   Foto: Kulturbyrået Mesén/Camilla Storvollen
Oslo kulturnatt arrangement på Operataket Foto: Kulturbyrået Mesén/Camilla Storvollen

Pressemelding -

Tilskudd opprettholdes

Oslo kommune vil ikke kreve tilbake støtte til arrangementer

Med bakgrunn i situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen har Oslo kommune per 11. mars innført forbud mot alle innendørs og utendørsarrangementer med flere enn 500 deltakere. Se her for mer informasjon. http://www.oslo.kommune.no/arrangement

Oslo kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd gitt til arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette gjelder uavhengig størrelsen på arrangementet. Dersom du har fått tilskudd til kunst og kulturtiltak fra Kulturetaten som nå blir avlyst som følge av koronaviruset, er det viktig at dette oppgis i rapporteringen og regnskapet som sendes jf. vilkår for tilskudd i tilsagnsbrev. Dette vil gjelde inntil videre frem til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.

Ved behov for utsettelser av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset

Dersom arrangementet eller tiltaket utsettes, er det viktig at Kulturetaten informeres om dette gjennom søknad. Tilskuddsmottaker bes om å informere om mulig ny dato for arrangementet og evt. andre endringer. Epost med informasjon sendes til tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Emner

Tags


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.

Pressekontakt

Kjersti Tubaas

Kjersti Tubaas

Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten 924 42 884