Skip to main content

​Historisk mange vil restaurere

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:41 CET

Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

Private eiere av verneverdige kulturminner fortjener en stor takk, aldri før har flere engasjert seg i arbeidet med bevaring av kulturminner. Søknadsveksten til Kulturminnefondet er historisk høy. Men, i Statsbudsjettet for 2017 foreslås det kutt i bevilgningene.

Våre kulturminner har i løpet av de siste årene fått en betydelig sterkere posisjon. Å sette i stand et kulturminne har en verdi i seg selv, ved at objektet blir ført tilbake til gammel prakt. Til glede for oss som lever nå, men også for fremtidige generasjoner. Vi ser stadig flere eksempler på at kulturminnene blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn og gir grunnlag for næringsvirksomhet.

Kulturminnefondets brukerundersøkelser viser at de private eierne opplever den økonomiske støtten som en viktig forutsetning for å kunne bevare kulturminner. Søknadsmengden har blitt betydelig større og økt synlighet og tilstedeværelse bidrar til at den øker fra år til år. Oppmerksomheten bidrar også til en bevisstgjøring blant potensielle søkere, noe som gjør at søknadsmengden sannsynligvis også vil øke i de kommende årene. Det er imidlertid et stort etterslep, som nødvendiggjør større bevilgninger for å dekke det store behovet.

Dessverre er det slik at andelen avslag øker fra år til år fordi antall søknader øker mye mer enn bevilgningene over Statsbudsjettet.

I år har det kommet søknader fra sør til nord, øst til vest, og på alt fra det norskproduserte veteranflyet Tiger Moth fra Kjeller, til verdens første selfangstskute som er bygget i stål, M/S Polarstar fra Hareid. Samlet søknadssum er i år over 330 millioner kroner.

Det er i år foreslått en bevilgning på 87,6 millioner til Kulturminnefondet.

Med så stor økonomisk underdekning, er det en stor fare for at mange eiere ikke går i gang med sine prosjekter. Vi kan risikere at enda flere kulturminner går tapt, stikk i strid med Stortingets nasjonale målsetting.

Jeg skulle ønske politikerne hadde hatt tid til å komme og lese søknader sammen med administrasjonen vår. Da tror jeg det hadde vært lettere for dem å forstå hvor viktig det er å bevilge nok støtte til bevaring av viktige norske kulturminner.

Støtten fra Kulturminnefondet har vist seg å være avgjørende for om en eier velger å gå i gang med restaureringen. Én krone til Kulturminnefondet utløser tre kroner fra private eiere til bevaring av vår historie og viktige norske kulturminner. Men det er den første kronen som er den viktigste.

Det er utrolig mange private eiere i hele landet som ønsker å bruke av egen tid og egne midler for å sette i stand gamle hus, fartøyer, industribygg, hageanlegg og andre minner om fortiden. De fortjener alle en stor takk for dette. Kulturminnene våre er ikke-fornybare ressurser, og det er viktig å ta med seg en del av historien inn i fremtiden.

Uten støtte fra Kulturminnefondet blir resultatet ofte at kulturminnet forfaller eller forsvinner helt. Det er viktig for den enkelte eier, samfunnet og fremtiden at mest mulig blir satt i stand.

For alle engasjerte private eiere av verneverdige kulturminner håper jeg nå på en solid fremgang i forhandlingene om Statsbudsjettet for 2017.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy