Skip to main content

​-Veldig greit å søke Kulturminnefondet

Nyhet   •   mai 12, 2016 09:59 CEST

Paul Joar Haaker viste ikke at han kunne søke støtte frå Kulturminnefondet for å redde låven frå 1954, før landbrukskontoret i Oppdal tipset om den statlige tilskuddsordningen. Nå har han fått straksmidler på 30.000 kroner og er i gang med å sikre taket på låven.

Kubbefjøs tilhører en spesiell periode i norsk byggetradisjon. Det er viktig at slike bygninger blir tatt vare på, og sikringsarbeid var nødvendig for å sikre fjøset mot ytterligere forfall. Tiltakene som nå gjennomføres er avgrenset til å hindre flere skader i øvrige konstruksjoner.

  • -Jeg er overrasket over hvor enkelt og greit det var å søke Kulturminnefondet, sier Haaker.

Han brukte det elektroniske søknadsskjemaet som ligger på kulturminnefondet.no og sier at det hele var både oversiktlig og selvforklarende.

Svaret fra Kulturminnefondet kom etter noen få dager, også det elektronisk. Nå er Haaker i gang med arbeidet, og låven sikres for fremtiden. Han roser Kulturminnefondet for rask saksbehandling.

Kulturminnefondet erfarer at det er flere som eier et verneverdig kulturminne som ikke er klar over at de kan søke om statlig støtte til restaurering.

  • -Mange tror at en må eie et helt spesielt kulturminne for å komme i betraktning. Men vi gir støtte til hverdagens kulturminner, og det kan være lurt å orientere seg om Kulturminnefondets ordninger før en går i gang med prosjektet, sier direktør Simen Bjørgen.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og arbeider med kulturminner som ikke er fredet. For de fredede kulturminnene er det ofte strenge retningslinjer for hvordan tiltakene skal utføres, mens det for verneverdige kulturminner er et langt enklere regelverk.

Strakstiltak

Styret i Kulturminnefondet har avsatt 3,5 millioner kroner til strakstiltak i 2016. Søker kan få dekket halvparten og inntil kr 30.000 av kostnadene. Det er ingen søknadsfrist og søknaden behandles løpende. Raskt, fleksibelt og enkelt for eieren.

For å søke om strakstiltak benytter du det elektroniske søknadsskjemaet som ligger på kulturminnefondet.no. Send med litt informasjon om kulturminnet, skadene og om hvordan sikringen skal utføres, og gjerne bilder.

Om den som er eier ikke ser seg i stand til å søke, kan andre, privatpersoner eller foreninger, stå som søker.

Fakta

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.