Skip to main content

Ønsker åpne dører på Kulturminnedagene i september

Pressemelding   •   mai 26, 2016 13:03 CEST

Kulturminnefondet oppfordrer sine tilskuddsmottakere til å være med å markere årets dager. Bildet er fra en annen anledning ved Slora Mølle i Sørum. (Foto: Norsk kulturminnefond)

Norsk Kulturminnefond og Kulturvernforbundet inviterer mottakere av Kulturminnefondets tilskudd til å være med og markere Kulturminnedagene 10. – 18. september, 2016.

Kulturminnedagene er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), og har vært markert i Norge siden 1993. Dagene markeres i midten av september hvert år, med arrangementer i ca. 45 land. Hovedpoenget med Kulturminnedagene er i løpet av uken å synliggjøre kulturarven og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Et tema til inspirasjon for Kulturminnedagene 2016 er Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Under markeringen av årets Kulturminnedager ønsker vi å løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til kulturarven. Engasjerte kulturvernere finner vi i kulturvernorganisasjoner, museer, kommuner og andre lag og foreninger. Deres kunnskap og kompetanse er verdifull for mange og dette vil vi sette i fokus under Kulturminnedagene 2016.

Temaet for årets Kulturminnedager byr på en fin anledning til å fokusere på den kunnskap og kompetanse som kreves for å ivareta og sette i stand kulturminner som er i privat eie. Vi ønsker derfor å invitere mottakere av Norsk Kulturminnefonds tilskudd til å delta med arrangementer under Kulturminnedagene i høst, som en mulighet til å vise frem resultatene av det restaureringsarbeid som er gjort, samt dele kunnskap og erfaringer.

Kulturminnedagsarrangementer kan gjennomføres på mange ulike måter. Mange velger å arrangere vandringer, omvisninger, foredrag, familiedager og utstillinger - gjerne i samarbeid med lokale krefter som historielag, kystlag, husflidslag og andre.

En mulighet for private eiere av kulturminner til å markere Kulturminnedagene, kan være ved å invitere til en Åpne dørers dag i løpet av arrangementsperioden i september. Publikum vil da kunne møte eiere og samarbeidspartnere som forteller om sitt prosjekt, gjerne med bistand fra håndverkere som har deltatt i prosjektet. Demonstrering av tradisjonelt håndverk og restaureringsteknikker kan også være med å fylle Åpne dørers dag med lærerikt innhold og flotte opplevelser - både for besøkende og arrangører.

I fjor ble Kulturminnedagene markert i alle landets fylker, med ca. 30.000 besøkende. Å delta med et arrangement i form av Åpne dørers dager under årets Kulturminnedager kan bidra til å synliggjøre de kulturminner i Norge som er i privat eie og som utgjør en viktig og verdifull del av vår kulturarv.

Se gjerne nettsidene til Kulturvernforbundet for mer informasjon om Kulturminnedagene 2016. Kulturvernforbundet bistår gjerne med informasjon, PR-materiell og bistand i forbindelse med markeringen av Kulturminnedagene 2016.

Velkommen til å være med og markere Kulturminnedagene 2016!

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. 

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.