Skip to main content

Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Kunstforening

Nyhet   •   jan 14, 2020 20:06 CET

Bilde av dagens Tromsø Kunstforening, Muségata 2, daværende Tromsø Museum, omkring år 1900.

Styret i Tromsø Kunstforening vedtok på styremøte nr 10/2019, den 18. desember enstemmig å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Saker som skal behandles er:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av nye styremedlemmer
4. Informasjon om situasjonen rundt TKF-bygget
5. Informasjon om arbeidet med nytt strategidokument.

Vedtektene sier: «Til ekstraordinært årsmøte skal det så langt råd er, gis minst en måneds varsel, minimum 14 dager. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.»