Skip to main content

Hvordan finner man riktig standard? En guide gjennom jungelen av standarder for ventilasjonskanaler

Blogginnlegg   •   feb 29, 2016 17:00 CET

Standarder i forskjellige konstruksjonsområder kan virkelig virke som en jungel, og det er lett å gå seg vill blant alle kodene som definerer de ulike standardene. I dette innlegget gir vi en kort innføring i de ulike standardene for ventilasjonskanaler som kan brukes som et kart for å navigere i jungelen av standarder.

Hvorfor standarder? 

Standarder er viktige dokumenter for næringen for å kunne kjøpe og selge produkter som passer til formålet og gjør det mulig å spesifisere og måle om de er gode eller dårlige. Standarder er også avgjørende for å kunne lage lover på et kanskje høyere nivå og de gir deg veiledning for om kravet er innenfor eller utenfor toleransenivået.

Standardene nedenfor er CEN-standarder (den europeiske standardiseringsorganisasjonen). Disse brukes i alle europeiske land og erstatter nasjonale standarder hvis de har å gjøre med de samme tekniske fagområder. På toppen av CEN er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen kalt ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen). Også her er det et hierarki hvor ISO overstyrer CEN. Alle disse aktivitetene er grundig koordinert og alt arbeidet er veldig transparent for alle land og selskaper gjennom offentlige utredninger og avstemninger. Ulempen med dette er at arbeidet ikke alltid går raskt, men forhåpentligvis innehar det høy kvalitet.

Når en CEN-standard er klar må den antas og publiseres i Norge og da døpes den om fra eksempelvis EN 12237 til NS-EN 12237. 

Standardene

Standarder for dimensjoner, styrke og lekkasje for sirkulære og rektangulære kanaler

ProduktDimensjonerStyrke og lekkasje
Sirkulære kanalerEN 1506EN 12237
Rektangulære kanalerEN 1505EN 1507

Måling av overflateareal av kanalsystem - EN 14239

For å være i stand til å beregne nøyaktig luftlekkasje i et ventilasjonssystem må du kjenne kanalens totale overflateareal. EN 14239 standarden definerer hvordan kanalens overflateareal skal måles på en korrekt måte. Denne standarden skal ikke brukes for å teste enkeltkomponenters lufttetthet hvor EN 15727 er brukt.

Bygningsventilasjon - Kanaler og kanaldeler, klassifikasjon av lekkasje og prøving - EN 15727

Lufttetthet er avgjørende i et ventilasjonssystem hvis man skal oppnå en god energieffektivitet. Standard EN 15727 definerer hvordan lufttetthet testes for enkeltstående tekniske produkter som har andre funksjoner enn bare å transportere luft, f.eks. lyddempere, filterbokser, ventiler og kanalvifter.

Luftfordelingsutstyr - Aerodynamisk prøving av spjeld og ventiler- EN 1751

Spjeld og ventiler stopper eller regulerer luftstrømmen i en kanal. De kan være manuelt eller automatisk styrt. Standard EN 1751 definerer den nødvendige styrke og lufttetthet rundt spjeldbladet. Lufttettheten gjennom spjeld-/ventilkropp blir målt på samme måte som den ovennevnte standard for kanaler og kanaldeler, klassifikasjon av lekkasjer og prøving EN 15727.

Ventilasjon i bygninger - Kanaler - Renhet i ventilasjonsanlegg– EN 15780

Et ventilasjonssystem samler skitt og støv som over tid fører til et usunt inneklima. Med mindre man renser systemet regelmessig er det fare for oppbygging av bakterier og mugg. Standard EN 15780 gir opplysninger om hvor rent systemet bør være og hvor ofte det bør rengjøres.

Krav til kanalkomponenter for å lette vedlikehold av kanalanlegg- EN 12097

For å kunne inspisere og rense systemet som nevnt ovenfor, må det være tilgang via inspeksjonsluker i kanalen. EN 12097 standarden definerer avstand mellom inspeksjonsluker og den anbefalte størrelsen på disse.

Sirkulære flenser til vanlige ventilasjonsdimensjoner - EN 12220

Flenser brukes for eksempel til å koble kanalsystemet til viften. Standard EN 12220 beskriver dimensjoner og hullmønster for disse flenser.

Kanaler fremstilt av isolasjonsplater - EN 13403

I noen land er det vanlig å bruke kanaler og installasjoner av isolasjonsplater. Denne standarden fastsetter styrke, lekkasje, erosjon, deformering og bakterievekst for denne typen kanaler.

Dimensjoner og mekaniske krav for fleksible kanaler - EN 13180

En fleksibel slange er en kanal som kan bøyes i minst en retning og komprimeres i lengderetningen. De brukes ofte til å koble kanalsystemet med et forbindelsespunkt etter at himlingen er installert. Denne standarden spesifiserer dimensjoner, styrke og lekkasje, motstand mot ytre press, bøyingsevne og sig.

Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg- EN 12599

Denne standarden er en komplett sammenstilling om hvordan et ventilasjonssystem skal overleveres til byggeier etter ferdigstillelse og hvordan man kan måle at alt er i henhold til standarden. Angående kanaler gir den veiledning om hvordan du kan teste lufttetthet i et system på byggeplassen.

Download the guide as e-book

Denne bloggen er en oversettelse som opprinnelig er skrevet av Lars-Åke Mattsson, utviklingssjef for ventilasjonsprodukter på Lindab. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy