Skip to main content

INFORMASJON KORONAVIRUS/COVID-19

Nyhet   •   mar 17, 2020 09:38 CET

I Linde Gas AS er vi forpliktet til å unngå skade på mennesker, miljø og i de lokalsamfunn vi jobber. Derfor tar vi risikoen koronavirus/Covid19-pandemien meget alvorlig, både med tanke på våre medarbeidere, og behovet for å opprettholde kontinuiteten i leveranser til kundene.

Linde Gas AS er en viktig leverandør til det norske helsevesenet, og vi har derfor innført spesielle forholdsregler for å sikre stabile leveranser samt kunne håndtere et vesentlig høyere volum enn normalt. Som alltid er det liv og helse som har høyeste prioritet, herunder også dyrevelferd og fiskeoppdrett.

Vi har også tatt forholdsregler, samt anmodet våre medarbeidere om diverse tiltak for å forhindre/begrense viruset i å spre seg ytterligere, og for å sikre at vi kan fortsette normal arbeidsgang og opprettholde våre forsyninger.

De opplysningene vi har brukt er basert på informasjon fra norske myndigheter, og vi følger løpende myndighetenes anbefalinger.

1. Reisebegrensninger

2. Hvordan vi bidrar til å redusere infeksjonsrisikoen

3. Beredskapsplaner i bedriften vår


1. Reisebegrensninger:

- gjelder for områder som av myndighetene er definert som risikoområder
- alle ansatte er blitt instruert til å unngå reiser og bruke virtuelle møter, med mindre det dreier seg om forretningskritiske reiser

2. Hvordan vi bidrar til å redusere infeksjonsrisikoen

- informasjon om korrekte rutiner for personlig hygiene
- anmodning om hvordan oppføre seg i offentlige områder, f.eks. våre kontorer osv.
- unngå geografiske risikoområder og personer med definert risiko
- instruksjoner i hvordan man skal oppføre seg hvis en medarbeider har vært i et risikoområde
- medarbeidere er så langt som mulig utstyrt til å jobbe hjemmefra
- instruksjoner i hvordan leverandører og samarbeidspartnere skal oppføre seg ved levering og på Linde-lokasjoner

3. Beredskapsplaner er på plass for å sikre kontinuerlig levering til våre kunder.


SPØRSMÅL OG SVAR

Hvilke produkter kan/vil bli påvirket?

Vi forventer ingen leveringsproblemer på nåværende tidspunkt, men følger utviklingen nøye. Vi har en beredskapsplan på plass for å være i stand til å sikre våre leveranser.

Hvis enkelte produkter påvirkes, har dere alternative forsyningskjeder av de samme eller tilsvarende produkter?

Vi forventer ingen forsyningsmangel på nåværende tidspunkt, men følger utviklingen nøye. Vi har en beredskapsplan på plass for å være i stand til å sikre våre leveranser.

Hvilke handlingsplaner har dere for å redusere risikoen for leveringsforstyrrelser?

- Det foretas planlegging for levering fra andre produksjonssteder og/eller omfordeles til andre lokasjoner
- Våre agenters lagerbeholdninger vil bli brukt som back up-forsyning
- For produkter som kun fylles på et sted vil vi omfordele ressurser fra andre lokasjoner

Hvordan reduserer dere risikoen for at personale (lastebilsjåfører, serviceteknikere, kundekonsulenter osv.) som har kundekontakt blir en potensiell risiko for kundene?

Vi følger veiledningen fra de lokale myndighetene og har innført reisebegrensninger for å redusere risikoen for infeksjon hos medarbeidere og leverandører. Spesiell veiledning har blitt delt for hvordan man skal håndtere gassflasker for å redusere smitterisiko.

Forventer dere forsinkelser på leveranser?

Nei. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere utfører sine tjenester i henhold til kontraktmessige forpliktelser og informerer så raskt som mulig dersom det oppstår noe som kan føre til risiko for leveringsforstyrrelser.

Veiledning ved leveringer til/fra Linde:

- alle råd og krav fra lokale myndigheter skal følges
- alle nødvendige forholdsregler må tas før man ankommer en Linde-lokasjon
- under lasting og lossing skal kontakt med Linde-ansatte reduseres og fysisk kontakt unngås

Kontaktpersoner:

Jostein Thomassen
Country Manager Sales
Mobil: 901 33 520
E-post: jostein.thomassen@linde.com

Jan Einar Daae
SHEQ Manager
Mobil: 911 42 282
E-post: jan.einar.daae@linde.com