Hedrende omtale til LINK arkitektur prosjekt Elsesro Brygge

Nyheter   •   des 03, 2018 13:32 CET

I luftig svev over Drammen

Nyheter   •   nov 23, 2018 13:11 CET

Radisson Hotel Atlantic er nominert til Cityprisen Rogaland 2018

Nyheter   •   nov 13, 2018 16:27 CET

LINK arkitektur har inngått RAMMEAVTALE med AVINOR

Nyheter   •   nov 08, 2018 10:02 CET

Pris for teknologiutvikling

Nyheter   •   okt 18, 2018 15:05 CEST

LINK arkitektur vinner igjen

Nyheter   •   sep 04, 2018 14:48 CEST

LINK arkitektur har i samarbeid med Consto som totalentreprenør, og Multiconsult og Norconsult vunnet oppdraget med forprosjektet for Nye Hammerfest Sykehus i Finnmark.

LINK arkitektur og Multiconsult vinner Statsbygg-kontrakt

Nyheter   •   jul 06, 2018 13:22 CEST

LINK arkitektur har sammen med Multiconsult oppdraget med å videreutvikle Statsbyggs BIM-manual 2.0. Rådgivergruppen fikk topp score på kompetanse.

Statsbygg har utviklet den neste versjon av sin BIM-manual som en database i stedet for statiske dokumenter. Databasen gir mulighet for å endre krav i forhold til prosjektets behov. Det gir også mulighet for å sjekke BIM-leveransene digitalt.

Oppdraget omfatter blant annet utvikling av et grensesnitt som gjør arbeidet med kravstilling, lesbarhet og rapportuttak lettere, utvikling/videreutvikling av kravsettene for ulike faser/tilvalgsopsjoner og utvikling/videreutvikling av valideringsverktøy for kravsett.

– Dette er et viktig oppdrag som vil dra nytte av LINK arkitektur og Multiconsults spisskompetanse innen BIM. Oppdraget er viktig for oss fordi vi kan bidra til å videreutvikle en løsning for Statsbygg og som trolig vil skape presedens i byggebransjen, sier arkitekt Steen Sunesen i LINK arkitektur med ansvar for digitalisering/BIM. Steen Sunesen er oppdragsleder for oppdraget.

Best på kompetanse
I et meddelelsesbrev fra Statsbygg går det fram at vi har fått høyeste poengsum av de som leverte tilbud på tildelingskriteriet «kvalitet». Det begrunnes med at vi samlet har tilbudt et team med svært god fagkompetanse innen de angitte fag, formalkompetanse og referanser med svært god overføringsverdi, samt levert en svært god og troverdig plan for gjennomføring av oppdraget.

Solid erfaring
I meddelelsen fra Statsbygg framholdes det at begge firmaenes referanseprosjekter er både strategisk og operative med referanser med svært god overføringsverdi til denne kontrakten. Særlig trekkes det fram referanser til nøkkelpersonell som Nytt sykehus Drammen (Helse Sør-Øst), BIM manual 2.0 i Statsbygg, Tønsbergprosjektet (Sykehuset Vestfold), Vikingtidsmuseet (Statsbygg), Campus Ås (Statsbygg) og buildingSMART.

Teknologileder Cathrine Mørch i Multiconsult er svært entusiastisk over innstillingen.

– Statsbygg har i lang tid bidratt til å drive bransjen videre med tanke på nytenkning og bruk av teknologi. Det er viktig for oss prosjekterende at vi griper muligheten og «rommet» til å påvirke prosessene og kravene. Derfor er det en spennende mulighet å få delta i den videre utvikling av en av bærebjelkene i Statsbyggs prosjekter, sier hun.

LINK arkitektur har sammen med Multiconsult oppdraget med å videreutvikle Statsbyggs BIM-manual 2.0. Rådgivergruppen fikk topp score på kompetanse.

Les mer »

Milepæl for nye Tønsberg sykehus

Nyheter   •   jun 11, 2018 15:23 CEST

Onsdag 6. juni ble det feiret med kranselag at psykiatribygget nå er reist. Utvidelsen av Tønsberg sykehus på til sammen 43 000 kvadratmeter blir nyskapende på flere områder.

LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!

Pressemeldinger   •   jun 06, 2018 14:00 CEST

Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering. Endringen innebærer bl.a. ansettelse av tre Regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.

Pressemeldinger   •   jun 01, 2018 10:50 CEST

Universitetssykehuset i Tromsø, (UNN) får med dette et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Senter åpnes i dag av vår statsminister Erna Solberg sammen Trond Mohn som har gitt 50 mill. kr til realiseringen av bygget som vil styrke helsetilbudet i hele Nord Norge.

Kontaktpersoner 50 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Adm dir, Norge og Skandinavia
  • loive@ezlidcnkmxarngkiaftebpktjhurtw.ntiozs
  • +47 41 55 98 40

Om LINK arkitektur

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 15 kontorer og rundt 470 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

Adresse

  • LINK arkitektur
  • Kirkegata 4
  • 0153 Oslo
  • Norge