Skip to main content

​Norsk talerør for lysbransjen i EU

Pressemelding   •   mar 26, 2019 07:00 CET

Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur, er første norske representant innvalgt til executive board member i LightingEuropes styre.

LightingEurope er talerør for belysningsindustrien i Europa og har sitt hovedkontor i Brussel.

– Med hovedsete i Brussel er LightingEurope i en unik stilling til å påvirke beslutningstakere i EU som påvirker hele bransjen, inkludert i Norge, sier Banoun. Ettersom Norge ikke er medlem i EU er det ekstra viktig for Lyskultur å finne alternative påvirkningskanaler inn mot beslutningstakerne. Nå har vi et direkte talerør og påvirkningsmulighet i EU.

Arbeidsmål for LightingEurope

LightingEurope arbeider strategisk med vekst for belysningsbransjen ved å satse på LEDification, intelligente lyssystemer, Human Centric Lighting og Circular Economy. En av LightingEuropes styrker ligger i å koble ledende industriaktører sammen med beslutningstakere i EUs arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene klargjør ulike synspunkter på aktuell lysindustri-tematikk. Dette er i sin tur med på å bane vei for konkret politikk og beslutninger.

“The LightingEurope Board is comprised of sixteen members; eight representing national associations and eight representing manufacturers - and all representing exceptional dedication and expertise in the lighting industry.” - Peter Hunt, President LightingEurope.

Det nye styret, LightingEurope Executive Board, med 2 års mandat til å bistå LightingEurope i å realisere sine strategiske målsettinger og prioriteringer (fra venstre): Jan Van Rompay, Lumileds; Miguel Aguado, Lutron Electronics; Jean Marie Croue, GIL; Maurice Maes, Signify; Nathalie Coursière, IGNES; Lars Stühlen, Ledvance; Jürgen Waldorf, ZVEI; Peter Barnett-Hunt, Lighting Industry Association (The LIA); Lionel Brunet, Syndicat de l’éclairage; Klaus Breisch, Panasonic; Massimiliano Guzzini, ASSIL; Frank Hohn, OSRAM; Katia Valerie Banoun, Lyskultur; Alfredo Berges, Anfalum.

Kort om LightingEurope

LightingEurope er bransjeorganisasjon for belysningsindustrien i Europa, og er talerør for over 1000 belysningsbedrifter med over 100 000 ansatte rundt om i Europa. LEs formål er å fremme og forsvare belysningsindustrien i Brussel og bistå i forhold til pågående EU-policy-utvikling. I dette arbeidet er organisasjonen dedikert til å fremme effektiv belysningspraksis med vekt på globale miljøhensyn og hensyn til menneskers trivsel, helse og sikkerhet. 

Kort om Lyskultur

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning. 

Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende med regionale avdelinger og komiteer. Våre medlemmer er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.