Korona-pandemien: MAN Truck & Bus innfører korttidsarbeid i sine fabrikker

Pressemelding -

Korona-pandemien: MAN Truck & Bus innfører korttidsarbeid i sine fabrikker

På grunn av utviklingen av spredningen av korona-viruset og tiltak og bestemmelser gjennomført i nesten alle land, har MAN Truck & Bus besluttet å innføre korttidsarbeid ved sine tyske fabrikker. Dette gjelder majoriteten av ansatte ved produksjonsenhetene fra og med 23. mars 2020. Samtalene om å komme til enighet mellom ansatte, ansatte-representanter og myndigheter fortsetter.

Med hensyn til den generelt uklare situasjonen og endringer nesten fra time til time, forventer MAN ytterligere og forverrede flaskehalser de kommende dagene, både når det gjelder underleveranser og levering av kjøretøy og deler. Dette sammen med MANs hensyn til velferden for sine ansatte tvinger selskapet til å innføre korttidsarbeid ved sine tyske produksjonsenheter. Ansatte innenfor administrative områder som ikke er berørt av korttidsarbeid, skal gjøre bruk av eksisterende fleksibel arbeidstid, samt arbeide hjemmefra når det er mulig.

Produksjonen vil også bli nedskalert i fabrikker utenfor Tyskland. MAN gjør alt i sin makt for å opprettholde salg og service i full utstrekning over hele verden for å sikre forsyningskjedene. I tillegg har MAN iverksatt alle nødvendige tiltak på alle lokasjoner for å sikre at de ansattes helse ikke blir truet selv i denne ekstreme situasjonen.

Emner


<p>MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og den nest største lastebilprodusenten i Europa. Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksisterende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for lastebiler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.</p>