Skip to main content

Kritikk mot nytt læreverk

Nyhet   •   aug 25, 2017 12:26 CEST

Læreverket består av to bøker til barnetrinnet og tre til ungdomstrinnet. En av bøkene til hvert trinn er lærerveiledninger.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) har nylig utgitt et nytt læreverk i faget mat og helse i grunnskolen. I den anledning har det blitt publisert noen artikler og kronikker med et kritisk blikk på Opplysningskontorets rolle inn i skolen. Kritikken går blant annet på at Opplysningskontoret driver med kjøttpropaganda mot norske elever. Dette medfører ikke riktighet.

Mat og helse er et viktig fag i grunnskolen, men dessverre også et fag som vies liten plass målt i både timetall og ressurser. Et samarbeid mellom private og offentlige aktører som i form av at OEK bidrar med et rimelig læreverk til skolen bør være positivt, så lenge læreverket oppfyller alle faglige krav og andre føringer som gjelder for slike læreverk, og det gjør vårt nye «Matopedia».

I tråd med læreplanen

Innholdet i «Matopedia» er i samsvar med læreplanen i faget (MHE1-01) og kostrådene fra Helsedirektoratet. Læreverket tar blant annet opp forskjellige matlagingsteknikker, råvareinformasjon og bidrar til at elevene tilegner seg kunnskap om mattradisjoner og -kultur. Utover dette er bærekraft, humanhelse og dyrevelferd viktige temaer i læreverket. Opplysningskontoret for egg og kjøtt har brukt mye ressurser og et bredt spekter av fagfolk for å sikre kvalitet og aktualitet for det nye læreverket «Matopedia».

Vi i Opplysningskontoret ønsker å bidra til å utdanne nye generasjoner av interesserte og informerte elever. Dette gjør vi gjennom å spre matglede, -inspirasjon og -kunnskap. Vi mener at Matopedia er et betydningsfullt bidrag til økt matkompetanse blant dagens unge, forteller Trine Thorkildsen som er ernæringsfaglig sjef i MatPrat og redaktør for læreverket.

Tydelig avsender

At det er Opplysningskontoret for egg og kjøtt som er avsender av bøkene, kommer tydelig frem gjennom bruk av bilder, logo og tekst. Dette for at det ikke skal være noen tvil om hvem som står bak. Skolene står helt fritt til å velge mellom «Matopedia» og andre læreverk, men får tilbud om å bestille våre bøker mot at de betaler en sum for frakt og administrasjonskostnader per bok.

Bak Opplysningskontoret for egg og kjøtt står norske egg- og kjøttproduserende bønder.

Det er ingen kjøpsoppfordringer til fordel for kjøtt i læreverket, men det oppfordres til et balansert kosthold i tråd med læreplanen i faget og kostrådene fra Helsedirektoratet.

OEK tar gjerne imot kritikk og innspill om læreverket men håper at de som er kritiske til læreverket tar seg tid til å lese gjennom det og faktasjekke innholdet først.

OEK svarer ellers gjerne på spørsmål som lærer, skoleledelse, media eller andre eventuelt måtte ha.