Skip to main content

Nå må vi sikre dyrevelferd for grisene

Pressemelding   •   jun 20, 2019 12:06 CEST

Dårlig behandling av eller vold mot dyr er uakseptabelt.

NRK Brennpunkts film viser grove brudd på regelverket.

– Det er helt uakseptabelt, og ingen unnskyldning for de hendelsene som vises i filmen, sier Dag Henning Reksnes, som er leder for MatPrat og Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

– Filmen er basert på veldig få svinebønder, men ett tilfelle av dyremishandling er ett tilfelle for mye. Lovbrudd, uakseptabel behandling og dårlige holdninger må følges opp slik at vi sikrer at dyrene på norske gårder behandles riktig, sier han.

Filmen viser særlig at dårlige holdninger fører til dårlige handlinger.

– Slike holdninger kan vi ikke ha, og de har ingenting i bransjen å gjøre. Vi må være trygge på hvordan norske griser faktisk har det, og kunne dokumentere dette, slik at at dyrevelferden i norske fjøs er i samsvar med gjeldende lovverk og dyrevelferdsprogrammer. I tilfeller hvor slakteriene eller Mattilsynet oppdager avvik, må dette følges opp raskt.

I dag er det økonomiske sanksjoner for produsenter som ikke er med i eller oppfyller dyrevelferdsprogrammet, men næringen må skjerpe inn konsekvensene i tilfeller hvor regelverket ikke følges.

– God dyrevelferd er viktig først og fremst av hensyn til dyra, og skal være i sentrum i alt som skjer fra fødsel til slakt. I tillegg skal norske forbrukere kunne ha tillit til at kjøttet som produseres i Norge kommer fra dyr som har hatt det bra, og at næringen er til å stole på. Vi har et godt regelverk i Norge, og næringen har iverksatt og kommer med nye tiltak for å styrke dyrevelferden ytterligere, avslutter han.

Les mer om hvordan norske griser skal ha det her.

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Gjennom MatPrat bidrar vi med matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap. MatPrat er merkenøytralt og vi jobber på oppdrag fra den norske egg-og kjøttproduserende bonden.