Skip to main content

Toyota og Mazda forsterker samarbeidet

Pressemelding   •   aug 04, 2017 13:47 CEST

Mazda HQ

Kolbotn, 04. august 2017

Toyota Motor Corporation (Toyota) og Mazda Motor Corporation (Mazda) meddeler idag at
selskapene inngår en intensjonsavtale og en kapitalallianse som har til formål å ytterligere
forsterke deres fortsatte samarbeidsrelasjoner.

Avtalen er en bekreftelse på det positive resultatet av to års samarbeid og bevisste diskusjoner
mellom de to selskapene og er en milepæl på veien til å styrke og utvikle samarbeidet på en
bærekraftig måte.

Mer spesifikt har de to selskapene blitt enige om følgende: 1) etablere et fellesforetak som skal
produsere biler i USA, 2) sammen utvikle teknologi for elektriske biler, 3) sammen utvikle
tilkoblingsteknologi, 4) samarbeide om avanserte sikkerhetsteknologier og 5) utvide
produktsortimentet.

Bilindustrien møter stadig større utfordringer, med blant annet strengere miljø- og
sikkerhetsforskrifter for nye biler og inntreden av konkurrenter fra andre næringer. Med
industriens fremtid i tankene, i tillegg til å utnytte sine individuelle styrker for å forbedre
teknologien og styrke deres virksomhetsgrunnlag, har Toyota og Mazda som mål å utdype
samarbeidet og oppnå en bærekraftig vekst gjennom partnerskapet, for å møte og overvinne
disse presserende utfordringene.

Den 13. mai 2015 inngikk Toyota og Mazda en avtale om å bygge et kontinuerlig partnerskap
som gjensidig skulle gi fordeler for begge selskapene. Siden da har begge selskapene diskutert
ulike områder å utforske, basert på prinsippet om å bygge et likeverdig og gunstig forhold på
lang sikt.

På mellomlang og lang sikt vil de to selskapene bygge et gunstig forhold som skal respektere
hver parts selvstyre og likestilling og arbeide for å lykkes med de avtalte fellesprosjektene. Med
sikte på å skape nye typer verdier for fremtidig mobilitet, vil de akselerere og styrke bilateralt
samarbeid som langsiktige partnere og bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn ved å overgå
kundenes forventninger.

Detaljer fra avtalen om forretningsallianse

1) Etablere et fellesforetak som produserer biler i USA

Som en del av den nye alliansen har Toyota og Mazda blitt enige om å utforske og etablere et
fellesanlegg i USA med like store finansieringsbidrag. Anlegget vil ha en estimert årlig
produksjonskapasitet på ca. 300.000 enheter. I påvente av godkjenninger og autorisasjon fra
relevante myndigheter vil selskapene begynne å undersøke detaljerte planer med mål om å
starte driften av den nye fabrikken i 2021. Anlegget vil kreve en total investering på ca 1,6
milliarder dollar, og vil skape opptil 4000 arbeidsplasser. I tillegg til samarbeidet innen produkt
og teknologi som selskapene har hatt så langt, har Toyota og Mazda intensjon om å forbedre
konkurranseevnen i industrien gjennom dette nye produksjonssamarbeidet.

På den nye fabrikken forventer Mazda å produsere cross-over modeller som Mazda vil
introdusere i det nord-amerikanske markedet, og Toyota planlegger å produsere Corolla for det
nord-amerikanske markedet.

Ved å produsere biler i USA, ønsker Mazda å bygge en produksjonsstruktur for videre vekst i
Nord-Amerika. Disse aktivitetene vil tillate selskapet å reagere raskere på kundenes behov,
avhengig av region og modell.

På andre siden, som et svar på det økende nord-amerikanske markedet, vil Toyota forsøke å ha
sin virksomhet ennå mer lokalt forankret gjennom å forsterke sitt lokale produksjonssystem i
USA.

2) Fellesutvikle teknologier for elektriske kjøretøyer

Med økende etterspørsel og forventninger til elektriske kjøretøyer verden over, skal Toyota og
Mazda utforske felles utvikling av teknologier for den grunnleggende strukturen til
konkurrerende elektriske kjøretøy, mobilisere og utveksle kompetanse fritt og aktivt. Disse
teknologiene vil tillate selskapene å reagere raskt på regelverk og markedstrender i hvert land.
Spesifikke detaljer om samarbeidet vil bli bestemt etter hvert som selskapene jobber sammen
fremover.

3) Samarbeide innen neste generasjons områder, inklusive oppkoblingsteknologi og avansert
sikkerhetsteknologi.

Toyota og Mazda vil jobbe sammen om å videreutvikle teknologier for multimedia-infotainment
systemer for å øke bruken av informasjonsteknologi i bilen og den økende etterspørselen etter
tilkoblede teknologier. I tillegg vil Toyota samarbeide med Mazda i Toyotas V2V-teknologi
(vehicle to vehicle) og V2I-teknologi (vehicle-to-infrastructure) med det ultimate målet å skape et
mobilsamfunn uten ulykker.

4) Utvide produktsortimentet

Mazda har allerede levert kompakte sedaner til Toyota i Nord-Amerika. Utover det vil Toyota
levere små kommersielle biler til Mazda i Japan. Toyota og Mazda vil også overveie muligheten
for andre komplementære produkter globalt.

Detaljer om kapitalalliansen

Toyota og Mazda vil gjensidig kjøpe aksjer i det andre selskapet for å utvikle og styrke deres
langsiktige partnerskap:

Toyota vil kjøpe 31 928 500 aksjer av stamaksjer som nylig er utstedt av Mazda gjennom en
tredjeparts tildeling (aksjeinnehav på 5,05% på utstedt aksjeandel etter kapitaløkningen, total
verdi på 50 milliarder yen)

Mazda vil gjennom en disposisjon av statskassen gjennom en tredjeparts tildeling som skal
gjennomføres av Toyota, kjøpe Toyota-aksjer som tilsvarer verdien på Mazda-aksjene
(aksjeinnehav på 0,25 % på utstedt aksjeandel).

De to selskapene planlegger å anvende inntekter fra kapitaløkningen gjennom tredjeparts
tildeling og disposisjon av stamaksjer gjennom tredjeparts tildeling for å delvis finansiere
investeringer knyttet til etablering av fellesforetak for å produsere biler i USA.
Begge selskapene skal vurdere å styrke sin kapitalallianse ytterligere, i tråd med fremdriften av
partnerskapet.

Tidsplan

1) Dato for signering av avtalen: Fredag 4 august 2017
2) Forventet dato for aksjekjøp (forfallsdato for betaling): Mandag 2 oktober 2017

Om Mazda Motor Norge

Mazda Motor Norges ble etablert med vikning fra 1.april 2004. Inntil da hadde Kolberg Motors hatt importen av Mazda til Norge siden de startet importen i 1967. Med Mazdas nye milenniumplan startet Mazda produksjon og lansering av en rekke helt nye Mazda modeller, først ut var Mazda6  i 2002 og deretter fulgte de andre modellene; Mazda2, Mazda3, Mazda RX-8, Mazda5 osv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy