Skip to main content

Gjennombrudd i behandlingen av allergisk rhinitt

Pressemelding   •   mai 22, 2013 09:00 CEST

FOR HELSEJOURNALISTER/HELSEPERSONELL

(Oslo, 21.05.13) Det svenske internasjonale legemiddelselskapet Meda lanserer allergimedisinen Dymista. Dymista er en ny nesespray til behandling av sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt (AR)

Dymista er nå godkjent i Norge og resten av Europa samt USA. Godkjennelsen kom etter et ambisiøst utviklingsprogram som involverte mer enn 4600 pasienter og inkluderte fire kliniske studier om sesong-AR og en om kronisk rhinitt.

Redaktørene av allergitidsskriftet Journal of Allergy & Clinical Immunology har nylig beskrevet Dymista som et ”stort fremskritt i behandlingen av AR”,1 og den har blitt omtalt av internasjonale eksperter som ”drug of choice” i behandlingen av AR.7

Allergisk rhinitt er en svært utbredt tilstand som påvirker mer enn 500 millioner mennesker over hele verden, inkludert 20–25% av befolkningen i Europa.2 Den har en betydelig innvirkning på pasientenes livskvalitet og er forbundet med høye sosioøkonomiske kostnader3 og høyere tap av produktivitet enn sykdommer som for eksempel diabetes, astma og depresjon.4

Den kliniske håndteringen av AR representerer en utfordring fordi en stor andel av pasientene ikke oppnår tilfredsstillende symptomlindring med eksisterende medisiner.5

En nylig publisert studie viser at de fleste av pasientene med AR som konsulterte lege rapporterte at symptomene vedvarte selv etter at de ble behandlet.5 Pasienter opplever ofte gjennombruddssymptomer, og to av tre pasienter er ikke fornøyd med AR-medisinene sine.6 Det er stort behov for en mer effektiv behandling.

”Det beste er å dra til legen hvor du får en riktig diagnose og riktig behandling istedenfor å eksperimentere selv med reseptfrie medikamenter. All min erfaring tilsier at jo flere medisiner pasientene får, jo dårligere er de til å ta dem. Om pasientene kan forholde seg til én medisin, så ser jeg på det som en klar fordel” sier Sverre Steinsvåg, professor og overlege ved Sørlandet Sykehus.

Ifølge resultater presentert på flere internasjonale kongresser som f.eks. AAAAI, EAACI og SERIN, er Dymista signifikant mer effektiv enn et intranasalt kortikosteroid i å lindre både nese- og øyesymptomer, og gir en mer fullstendig symptomlindring opptil 7–8 dager raskere enn dagens førstelinjebehandling. Dymista er svært effektiv i behandling av de mest plagsomme nasale og okulære symptomene, nemlig nesetetthet og kløende øyne, og er overlegen i forhold til dagens behandling uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Dymista har en svært god sikkerhetsprofil som er dokumentert i en ett-års studie gjort på  kronisk rhinitt-pasienter og viser tilsvarende sikkerhetsprofil som andre behandlinger på markedet.

Om allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt – i dagligtale kalt høysnue – er en inflammasjon eller irritasjon i nesens slimhinner. Høysnuen inntrer når et allergen, som pollen, får kroppen til å forsvare seg ved å produsere antistoffer. Dette kalles sensibilisering. Antistoffene binder seg så til mastceller. Disse mastcellene frigjør kjemikalier som histamin. Resultatet er at blodårene i nesen utvides og slimhinnen blir betent, noe som utløser de typiske allergisymptomene. Kilde: Norsk Helseinformatikk

Om Dymista

Dymista ® er en ny intranasal AR-terapi som på en mer effektiv måte reduserer nese- og øyesymptomer i forhold til dagens førstelinjebehandling. Den gir overlegne resultater sammenlignet med dagens behandling og gir raskere og betydeligere symptomlindring. Dymista har overlegen effekt, uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, på tvers av årstider. Medisinen virker mot alle typer symptomer og former for allergisk rhinitt samtidig som den har en utmerket sikkerhetsprofil.

Kilder

1.  Leung DYM, et al. J Allergy CIin Immunol 2012;129(5):1216.

2.  Bousquet J, et al. Allergy 2008;63(Suppl 86):8-160.

3.  Hellgren J, et al. Allergy 2010;65(6):776-83

4.  Lamb CE, et al. Curr Med Res Opin 2006;22(6):1203-10.

5.  Bousquet PJ, et al. Int Arch Allergy Immunol 2012;160(4):393-400.

6.  Ciprandi G, et al. Curr Med Res Opion 2011;27(5):1005-11.

7.  Carr W, et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129(5):1282-89


Kontakt


Leif Pedersen

Tittel: Adm. Dir.

E-post: leif.pedersen@meda.no

Telefon: +4791192406

Alt. telefon: 66753300


Merethe Haugen Baklid

Tittel: Produktsjef

E-post: mhb@meda.no

Telefon: 97563428

Alt. Telefon: 66753300

Om Meda

Meda tilbyr legemidler og medisinsk utstyr til sykehus, allmennpraksis og apotek. Prioriterte terapiområder: hjerte/kar, muskel/skjelett, hud, astma/allergi og mage/tarm. Meda Norge AS er et datterselskap av Meda AB i Sverige.