Skip to main content

LIVSFORVANDLENDE TEKNOLOGI

Nyhet   •   des 21, 2015 12:47 CET

En mann fra Ohio gjennomgikk hjernekirurgi på direktesendt TV søndag 25. oktober. Dette er første gang en slik prosedyre har blitt direktesendt i USA. Pasienten, 49 år gamle Greg Grindley, var våken og kommuniserte mye med legene i operasjonssalen i løpet av den seks timer lange prosedyren.

Kirurgene implanterte to tynne ledninger, eller ledere, i Grindleys hjerne i løpet av National Geographic-sendingen. Legene håper at den dype hjernestimuleringsprosedyren vil hjelpe med å kontrollere skjelvingene som skyldes Parkinsons sykdom, som han har levd med i 11 år. Se en video av Greg Grindley før operasjonen.

Ved bruk av et 3D-kartleggingsbilde utførte nevrokirurg Dr. Jonathan Miller og et team med kirurger og nevrologer prosedyren på University Hospitals Case Medical Center i Cleveland. 3D-avbildning hjalp teamet med å veilede lederne inn på de presise områdene i Grindleys hjerne. Impulsene fra lederne var forventet å blokkere de feilaktige hjernesignalene som forårsaket disse skjelvingene samt å redusere ufrivillige trekninger, skjelvinger og rykninger.

Kirurgene slo på de elektriske pulsene 9.45 PM CDT og Grindleys skjelvinger avtok umiddelbart. Se videoen når systemet slås på.

"Wow," sa Grindley mens han holdt opp hendene som han ikke hadde kunnet holde i ro i ett tiår. "Jeg forventet ikke dette i det hele tatt." Han brukte deretter en iPad til å sende en melding til sin kone og familie, som så på fra et rom i nærheten.

Kirurgene har implantert en pacemakeraktig enhet som leverer elektrisk stimulering permanent til de nøye utpekte områdene i hjernen. Dette vil kreve ytterligere besøk for å programmere det implanterte DBS-systemet optimalt. Lederne og de andre komponentene i dyp hjernestimulering-systemet er laget av Medtronic. Slik fungerer dyp hjernestimulering.

Den to timer lange sendingen starter to og en halv time inn i prosedyren, og legene hadde allerede implantert en av lederne. 

"Vi har fått flotte resultater," sa Jennifer Sweet, medlem av det kirurgiske teamet som snakket i løpet av sendingen. "Bedre enn vi forventet, bedre enn vi kunne forvente," sa hun.

Testpulser som ble levert tidligere i operasjonen så også ut til å fungere. Grindleys skjelvinger var dramatisk redusert.

"Wow," sa Grindley etter testingen av den første elektroden. "Takk skal dere ha."

Ca. én time inn i sendingen lo Grindley mens han hørte sin kirurg snakke med National Geographics vert Bryant Gumbel.

"Jeg er glad for å høre at jeg har en normal hjerne," lo han. Se klippet.

Grindley hadde akkurat pensjonert seg fra en 20-årig karriere i marinen da han første begynte å merke skjelvingene. Han overså dem først, men så ble de verre.

Legemiddelbehandling hjalp, men til slutt ble de mindre effektive.

Dr. Miller og National Geographic sa at de håpet at direktesendingen ville bidra til mer kunnskap generelt blant folk om denne dype hjernestimuleringen og avmystifisere hjernekirurgi, samt å skape mer interesse for videre hjerneforskning.

Dyp hjernestimulering er ikke en kur for Parkinsons, men det har vist seg å være effektivt for å kontrollere skjelvinger og andre symptomer på sykdommen, selv om legene fortsatt ikke er helt sikre på hvordan det fungerer.

Dr. Miller var optimistisk til at hjerneforskere til slutt vil finne ut av det, og kanskje avdekke hemmelighetene i andre nevrologiske sykdommer som kan føre til lignende behandlingsmetoder.

"Det finnes ingen grenser når vi nå beveger oss inn i fremtiden," sa han.

Andre nevrologer samtykket.

"Vi er helt i startgropen på en ny æra der DBS-enheten både gir stimulering og samtidig oppdager og analyserer hjerneaktivitet," sa Dr. William Marks, professor i nevrologi ved University of California, San Francisco. "Dette er bare den innledende fasen av det som vil bli en oppsiktsvekkende utvikling i vår kunnskap, og dette vil hjelpe oss å bedre forstå mange forskjellige sykdommer i hjernen og utvikle enda mer effektive behandlinger.

Slik forskning er underveis, men det vil ta flere år å avdekke hjernes mysterier.

Man mener at en million amerikanere lider av Parkinsons sykdom, og dyp hjernestimulering ble godkjent av FDA for å behandle symptomer på fremskreden Parkinsons sykdom i 2002. Siden den først ble introdusert for mer enn 25 år siden, har mer en 135 000 mennesker verden rundt fått Medtronic DBS-behandling for å behandle symptomer på ødeleggende nevrologiske problemer som avansert Parkinsons sykdom og essensiell skjelving.

Den dype hjernestimuleringsprosedyren til Greg Grindley var den samme som hundrevis av slike prosedyrer som har blitt utført av sykehusets nevrologiske team, den eneste forskjellen var den historiske live-sendingen på National Georgaphic, som ble sett i 171 land og på 45 språk.

Man forventet at Grindley skulle forlate sykehuset og reise hjem innen 24 timer.

Denne behandlingen passer ikke for alle. Snakk med legen din. For å lære mer om dyp hjernestimulering klikker du her.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Medtronic DBS-behandling for Parkinsons sykdom: Pasienten skal alltid diskutere potensielle risikoer og fordeler med en lege.

Medtronic DBS-behandling for Parkinsons sykdom

Bilateral stimulering av den interne globus pallidus (GPi) eller den subtalamisk e nukleus (STN) ved bruk av Medtronic DBS-behandling for Parkinsons sykdom er indikert for adjunktiv behandling for å redusere noen av symptomene på fremskreden, levodopa-responsiv Parkinsons sykdom som ikke kontrolleres tilstrekkelig med medisin.

Kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner inkluderer pasienter som vil eksponeres for MR ved bruk av en helkropps radiofrekvent (RF)-ledning, en kun-mottak-hodeledning eller hode-sendingsledning som går over brystområdet, pasienter som ikke kan betjene nevrostimulatoren, eller for Parkinsons sykdom og pasienter med essensiell skjelving hvor teststimuleringen ikke er vellykket. I tillegg er også diatermi (dvs. kortbølgediatermi, mikrobølgediatermi eller terapeutisk ultralyddiatermi) kontraindikert fordi diatermiens energi kan overføres gjennom det implanterte systemet (eller hvilken som helst del av de separate implanterte komponentene), noe som kan føre til skade på nevrostimuleringssystemet eller vevskade, som kan føre til alvorlig skade eller død. Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) er kontraindikert for pasienter med et implantert DBS-system.

Advarsler/forholdsregler/negative hendelser

Det er en potensiell risiko for vevsskade ved bruk av stimuleringsparameterinnstillingene for høye amplituder og vide pulsbredder. Man må være ekstremt forsiktig med lederimplantering i pasienter med forhøyet risiko for intrakraniell blødning. Lederforlengelseskontakten skal ikke plasseres i mykvevene i halsen på grunn av økt forekomst av lederbrudd. Tyverialarmer og enheter for sikkerhetsundersøkelse kan føre til at stimuleringen slår seg AV eller PÅ, og kan føre til at enkelte pasienter opplever en momentan økning i oppfattet stimulering. Selv om enkelte MR-prosedyrer kan utføres trygt med et implantert DBS-system, skal klinikere vurdere beslutningen om å bruke MR på pasienter med et implantert DBS-system nøye. MR kan forårsake økte spenninger i nevrostimulatoren og/eller lederen, og muligens forårsake ukomfortable, rystende eller støtvise stimuleringsnivåer. Pasienter som bruker en oppladbar nevrostimulator for Parkinsons kontrollbehandling eller skjelvingskontrollbehandling skal se etter hudirritasjon eller rødhet i nærheten av nevrostimulatoren i løpet av eller etter opplading, og kontakte sin lege hvis symptomene vedvarer.

DBS-systemet kan bli påvirket av, eller ha negativ påvirkning på, medisinsk utstyr som hjertepacemakere eller hjertebehandlinger, kardiovertere / defibrillatorer, eksterne defibrillatorer, ultralydutstyr, elektrokauterisering eller strålebehandling. Sikkerhet og effektivitet har ikke blitt etablert for pasienter med andre nevrologiske sykdommer enn Parkinsons sykdom eller essensiell skjelving, tidligere kirurgiske ablasjonsprosedyrer, demens, koagulopatier eller moderat til alvorlig depresjon, pasienter som er gravide, pasienter under 18 år og pasienter som er over 80 år for Medtronic DBS-behandling for skjelving. For pasienter med dystoni foreslås det at man implanterer når hjernen er 90 % ferdigvokst eller mer. Depresjon, selvmordstanker og selvmord har blitt rapportert i pasienter som mottar Medtronic DBS-behandling for bevegelsessykdommer, selv om ikke noe direkte årsak- og effekt-forhold er etablert.

Brått opphør av stimulering skal unngås, da det kan forårsake retur av sykdomssymptomer, som i noen tilfeller med en intensitet som er større enn det som ble opplevd før systemimplantering ("tilbakeslag"-effekten). Negative hendelser tilknyttet behandlingen, enheten eller prosedyren kan inkludere: stimulering som ikke er effektiv, kognitive sykdommer, smerte dyskinesi, dystoni, talesykdommer inkludert dysartri, infeksjon, parestesi, intrakraniell blødning, elektromagnetisk interferens, kardiovaskulære hendelser, synsforstyrrelser, sensoriske forstyrrelser, enhetsmigrering, parese, unormal tenking, enheteksplantering, hemiplegi, lederbrudd, slag, respiratoriske hendelser og støtvis eller rykkvis stimulering.

USA Rx kun rev 1013

Vedlagte filer

PDF-dokument