T6zhzkz7kgtoaab0hwqj
Vltkxedzmaxjyzjq7zih Cu45s8ayjxrfvykkgknr

Alfie på 23 måneder holdes på et britisk sykehus for å dø der

Nyheter   •   apr 24, 2018 21:55 CEST

Mandag kveld ble pustehjelpen til lille Alfie Evans slått av. Tirsdag kveld er han fremdeles i live. Tom Evans, barnets far, har beskrevet hvordan Alfie har sjokkert legene ved å puste ved egen kraft etter at hjelpen ble trukket tilbake. Tretti politifolk står nå stasjonert utenfor sykehuset for å nekte noen å hente med seg barnet ut, inkludert hans egne foreldre, Kate James og Tom.

Nyplg0ff3hvfpj9ecf8s

Aktiv dødshjelp øker i Nederland

Nyheter   •   apr 09, 2018 13:51 CEST

I 2017 døde 6 585 mennesker som følge av aktiv dødshjelp i Nederland. Det er en økning på 8 % sammenliknet med året før. Samtidig fikk 38 % flere enn året før aktiv dødshjelp på bakgrunn av psykisk smerte.

Yhe5zctktpxcuqiqqjwd

Bli med på Rockesokk 2018

Pressemeldinger   •   mar 12, 2018 10:14 CET

I år igjen markerer Menneskeverd den Internasjonale Downs syndrom-dagen med #rockesokk. Vi oppfordrer alle til å gå med ulike sokker denne dagen for å markere at du setter pris på at vi alle er ulike. Årets arrangement markeres i samarbeid med NNDS – Norsk Nettverk for Downs syndrom. Legg gjerne ut bilde av din sokke-kombinasjon på sosiale medier under emneknaggen #rockesokk.

Hhlaldcclkckskhpgqzn

Et annerledes liv har også verdi, sier prisvinner Åsta Årøen

Pressemeldinger   •   feb 05, 2018 20:55 CET

Anna Solberg, Åsra Årøen og Siri Fuglem Berg mottok i dag Livsvernprisen 2018 for sitt engasjement for trisomibarna. De får prisen for den ærlighet og modighet de i en årrekke har utvist i møte med helsevesen, politikere og media.

Cprs7qgatj5biavnkvve
Vltkxedzmaxjyzjq7zih Cu45s8ayjxrfvykkgknr

Ohio vedtar lov mot diskriminering av mennesker med Downs syndrom

Nyheter   •   jan 09, 2018 15:38 CET

​I henhold til en ny lov vil ikke lenger Downs syndrom være lovlig grunnlag for selektiv abort i delstaten Ohio i USA. Den ferske loven vil straffe legen, og ikke den gravide selv. Det er leger som utfører en selektiv abort, med kunnskapen om at årsaken er fosterets Downs syndrom-diagnose, som vil risikere straffetiltale og miste løyvet til å praktisere som lege.

P7tazbcqiarh5o3hlcwp
Cghhhzzzj24xmoj72zl9 Esnajctvl8wntmonj1wo

Morten Dahle Stærk ny generalsekretær i Menneskeverd

Pressemeldinger   •   des 14, 2017 15:11 CET

Morten Dahle Stærk er fra 1.1. 2018 ansatt som ny generalsekretær i Menneskeverd. Stærk har vært fungerende generalsekretær fra 1. august, og etterfølger avdøde Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen.

Qrpldpshdriblubskwy4

Du - et enestående eksemplar

Blogginnlegg   •   jul 21, 2016 10:36 CEST

Årets sommerkampanje «Helt unik» er i full gang. Et tema vi tror sjeldent har vært så aktuelt å belyse som nå.

Jg5nxbxqsdopc7rpynif

Livsvernprisen 2018 går til mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

Pressemeldinger   •   jan 18, 2018 09:20 CET

Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen får Livsvernprisen 2018 for sin innsats og arbeid for at barn med trisomi 13 og trisomi 18 skal ha krav på livshjelp på lik linje med andre barn. Prisutdelingen vil finne sted mandag 5. februar på Radisson Blu Holbergs plass kl. 12.30. Kristin Clemet vil dele ut prisen. Velkommen!

Media no image

Bare fire i Danmark valgte å beholde barn med Downs syndrom i 2016

Nyheter   •   des 06, 2017 14:12 CET

Danmark har lenge vært kjent som et fiendtlig land til barn med Downs syndrom. I fjor ble bare fire barn båret frem etter påvist diagnose.

I 2014 ble det rapportert at 98% av alle som oppdaget at barnet i morslivet hadde Downs syndrom, valgte å fjerne det. En fersk uttalelse tyder på at tallene ikke har bedret seg med årene.

– I 2016 ble det født fire barn med Downs syndrom etter fosterdiagnostikk, og det ble født 20 barn med Downs syndrom hvor diagnosen først ble oppdaget ved fødsel.

Det kommenterer den danske ambassadøren Carsten Søndergaard til Irish Times. I Danmark ble det båret frem totalt 61 614 levendefødte barn i 2016. Av disse utgjør altså mennesker med Downs syndrom under 0,04 prosent.

En Epinion-undersøkelse utført for Danmarks Radio i 2015 viser at 60 prosent av dansker mener at det er positivt at det fødes betraktelig færre barn med Downs syndrom. Menn er spesielt positive, og 70 prosent menn liker utviklingen, mot bare fem av ti kvinner.

Dette til tross for at mennesker med Downs syndrom er langt mer fornøyde enn folk flest.

Danmarks praksis ligner på den norske, men går enda et steg lenger. Mens man i Norge har et tilbud om tidlig ultralyd til gravide over 38 år og i spesielle, genetisk begrunnede tilfeller, tilbyr Danmark tidlig ultralyd til alle som måtte ønske det. for å Tidlig ultralyd har som primærformål å identifisere mennesker med trisomi 13, 18 og 21 allerede fra uke 10 av svangerskapet. Trisomi 21 er det vi kjenner som Downs syndrom. Etter den danske grensen for fri abort inntil 12. uke, kan man dessuten få innvilget senabort dersom barnet viser seg å ha en av disse trisomiene.

Kristin Halvorsen, leder i bioteknologirådet, kommenterte utviklingen på Civita og Menneskeverds nylige samtalekveld på Litteraturhuset:

– I det øyeblikket man tar en test, har man egentlig tatt valget for hva som er utfallet av den testen, og det er det vi ser fra Danmark. (...) [Lederen for bioteknologirådet i Danmark] sier at dilemmaet er at ingen ønsker seg et barn med Downs syndrom, men alle ønsker seg et samfunn der det er plass til barn og voksne med Downs syndrom.

– Skal tilbudet [om tidlig ultralyd] gå til alle? Skal vi ha et samfunn som systematisk leter etter avvik ved fosteret? Det synes jeg er et helt annet spørsmål hvis vi setter det i et stort system. For det første fordi det skaper en masse uro, fordi det er ikke noen grunn til at vi skal teste alle, hvis du ser rasjonelt på det. For det andre fordi det vil være et veldig tydelig signal fra samfunnet til enhver gravid og enhver familie om at det er noen barn som er mer ønsket enn andre. Vi må som samfunn ha som utgangspunkt, etter min oppfatning, at alle barn er velkomne.pfatning, at alle barn er velkomne.

I 2014 ble det rapportert at 98% av alle som oppdaget at barnet i morslivet hadde Downs syndrom, valgte å fjerne det. En fersk uttalelse fra en dansk ambassadør tyder på at tallene ikke har bedret seg med årene: – I 2016 ble det født fire barn med Downs syndrom etter fosterdiagnostikk, og det ble født 20 barn med Downs syndrom hvor diagnosen først ble oppdaget ved fødsel.

Les mer »
Vzprarijk7hhss65vshg
Cu45s8ayjxrfvykkgknr

En folkebevegelse for god omsorg

Nyheter   •   des 04, 2017 10:22 CET

Anett Kjøniksen og Tom Rodell Marthinsen er redde for at medienes fokus på de negative historiene i norsk helsevesen skaper frykt for pasienter ved livets slutt. Ved å fortelle de gode historiene, har de skapt et overveldende engasjement og en av Norges mest populære Facebook-sider. Anett og Tom ønsker å bryte ned redselen for å snakke om døden, og vil tale den gode omsorgens sak.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Menneskeverd

Om organisasjonen

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Menneskeverd har to hovedroller:
1. Aktiv formidling i det offentlige rom med sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet.
2. Være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hovedmål:
Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning. Menneskeverd ønsker nedgang i antall aborter, at ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for sortering, og økt satsing på livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Hvert enkelt menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt.

Menneskeverd er en ideell organisasjon som driftes kun på medlemskontigent og gaver.
Organisasjonen har over 10 000 medlemmer.

Adresse

  • Menneskeverd
  • Storgata 10B
  • 0155 Oslo
  • Norge

Linker