Over 10 000 har på få timer signert opprop mot fosterdiagnostikk

Pressemeldinger   •   mai 20, 2020 11:30 CEST

​Over 10 000 mennesker har signert oppropet #plasstilalle som ble lagt ut i går kveld. Filosof Henrik Syse, forfatter Thorvald Steen, tidl. barne- og familieminister Laila Dåvøy og skuespiller Marte W. Goksøyr, som selv har Downs syndrom fronter initiativet.

Birgit Skarstein mottar Livsvernprisen 2019

Pressemeldinger   •   jan 07, 2019 07:00 CET

Mandag 4. februar mottar Birgit Skarstein (29) Menneskeverds Livsvernpris 2019 for sitt arbeid med å styrke posisjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom sine formidable idrettsprestasjoner og sitt brede samfunnsengasjement har Skarstein vist at fysiske begrensninger ikke er et hinder – tvert imot.

Spiralnekt-lege frikjent i Høyesterett

Nyheter   •   okt 15, 2018 14:05 CEST

​Torsdag forrige uke vant den katolske legen Katarzyna Jachimowicz frem i Høyesterett. Oppsigelsen av hennes fastlegeavtale, fordi hun ikke vil sette inn spiral, er kjent ugyldig.

Syklet Norge på langs for livet

Nyheter   •   sep 11, 2018 09:04 CEST

Denne sommeren gjennomførte Mathias Vea (23) fra Lindesnes sitt livs drøm – å sykle Norge på langs. En idé om å bruke turen til å samle inn penger til Menneskeverd resulterte i over 200 000 innsamlede kroner.

Sosialantropolog snudde om aktiv dødshjelp

Nyheter   •   apr 30, 2018 13:50 CEST

Cecilie Hertzberg (30) trodde hun var en tydelig tilhenger av legalisering av aktiv dødshjelp i Norge. Men etter å ha møtt realitetene av et slikt samfunn i Nederland, skiftet hun raskt mening.

Du - et enestående eksemplar

Blogginnlegg   •   jul 21, 2016 10:36 CEST

Årets sommerkampanje «Helt unik» er i full gang. Et tema vi tror sjeldent har vært så aktuelt å belyse som nå.

Et alvorlig nederlag for alle menneskers likeverd

Pressemeldinger   •   mai 26, 2020 17:22 CEST

Menneskeverd er svært skuffet over at forslagene om unødvendig fosterdiagnostikk nå har blitt en del av svangerskapsomsorgen for alle gravide.

Et stort skritt nærmere sorteringssamfunnet

Pressemeldinger   •   mai 07, 2020 13:59 CEST

 • Menneskeverd er svært kritisk til forslaget om fosterdiagnostikk til alle gravide. Forslaget fremstår som en forberedelse til den svært målrettede NIPT-testen.
 • Forslaget innebærer en screening av alle gravide for å finne kromosomfeil og spesielt Downs syndrom.
 • Forslaget har ingen påviselig helsegevinst, og den eneste «behandlingen» vi kan tilby den gravide, er å avslutte det spirende livet.

-FrP, Ap og SVs forslag om fosterdiagnostikk til alle gravide er et klart brudd med bioteknologilovens formål – å bruke teknologien på en slik måte at samfunnet skaper plass til alle. Jakten på mennesker med funksjonshemninger og spesielt Downs syndrom intensiveres, og med dette setter forslagsstillerne alle gravide i umulige valgsituasjoner, uttaler Menneskeverds generalsekretær Morten Dahle Stærk.

Klart brudd
Den gjeldende bioteknologiloven fra 2003 bygger blant annet på prinsippet om menneskets ukrenkelige verdi og ønsket om å motvirke diskriminering. Det har vært bred politisk enighet om at man ikke ønsker et samfunn som sorterer ut mennesker med utviklingshemning. Man har derfor vært tilbakeholdne med tiltak som fremstår som en jakt på spesielle diagnoser fra statens side. Fosterdiagnostikk har derfor vært forbeholdt grupper med spesielt forhøyet risiko.

Forslagene som i dag er lagt frem, er et klart brudd med denne linjen. Hvis dette blir vedtatt, vil staten sette i system en «kvalitetskontroll» av alle nye innbyggere. En slik screening medfører at vi vil finne langt flere med Downs syndrom enn i dag, og den eneste «behandlingen» vi kan tilby den gravide, er abort. Dette vil langt på vei innebære nettopp det å gi mennesker uten utviklingsavvik flere rettigheter enn mennesker med utviklingsavvik.

Et samfunn uten plass til alle
Vi vet fra dagens praksis at ni av ti kvinner som får vite at barnet de bærer, har Downs syndrom, tar abort. Vi vet også at mange opplever et tilbud om testing som en anbefaling.

Mennesker som selv har Downs syndrom, utrykker at de opplever at deres menneskeverd er truet, og det må vi ta på alvor.

-Vi tror ikke det er intensjonen, men resultatet av det som er foreslått, er et samfunn som signaliserer at det ikke er plass til alle. Det er forbudt å informere om barnets kjønn før abortgrensen i Norge, nettopp fordi vi som samfunn tar klart avstand fra kjønnsdiskriminering. På samme måte burde staten klart ta avstand fra diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse, uttaler Stærk.

Diskriminerende
Forslagsstillerne er opptatt av at det ikke er kvinnene som skal bære ansvaret for at mennesker med funksjonsnedsettelser får det tilbudet de skal ha. Vi ønsker velkommen en storstilt satsning på økonomisk hjelp til familier med spesielle omsorgsbehov. Men med den foreslåtte kvalitetskontrollen av alle svangerskap i Norge, fremmer Frp, Ap og SV den diskriminering de selv ønsker å motvirke. Det opplagte valget, hvis man ikke ønsker diskriminering, er å behandle mennesker med funksjonshemning på lik linje med alle andre.

Vi er også bekymret for at et omfattende testregime vil føre til større bekymring blant gravide. En stor andel av testene viser feil svar, og alle positive tester må derfor følges opp med flere tester. Det finnes ikke dokumentasjon på at undersøkelsene har noen helsegevinst utover en svært sjelden tilstand i tvillingsvangerskap. Nasjonalt senter for kunnskap om helsetjenesten konkluderte senest gjennom en nøytral kunnskapsoppsummering i 2011 at det ikke finnes noen slik effekt, og konklusjonen er ikke tilbakevist.

Pressekontakt: Kristin Rudstaden kristin@menneskeverd.no / 930 58 996

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Det har vært bred politisk enighet om at man ikke ønsker et samfunn som sorterer ut mennesker med utviklingshemning. Forslagene som nå er lagt frem, er et klart brudd med denne linjen. Hvis dette blir vedtatt, vil staten sette i system en «kvalitetskontroll» av alle nye innbyggere. Vi vil finne langt flere med Downs syndrom enn i dag, og den eneste «behandlingen» vi tilbyr den gravide, er abort.

Les mer »

Kristin Clemet mottar Livsvernprisen 2020

Pressemeldinger   •   jan 08, 2020 12:14 CET

Mandag 3. februar mottar Kristin Clemet Livsvernprisen 2020 for hennes langvarige engasjement for menneskeverdet. Abortsaken og debatten om sorteringssamfunnet har engasjert Kristin Clemet i en årrekke, og hun har aldri lagt skjul på sitt engasjement. Med faglig tyngde og en respektfull tone har hun løftet viktige etiske resonnementer inn i en vanskelig og ofte polarisert debatt.

Menneskeverd og Civita inviterer til samtalekveld om abortdebatten

Pressemeldinger   •   okt 28, 2019 11:31 CET

Menneskeverd og Civita inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 29. oktober kl. 19.00 – 20.30. Temaet for samtalen er «Abortdebatten – hvorfor er den så vanskelig?» I panelet: Administrerende direktør Ellen Arnstad, fylkestingsrepresentant og tidligere leder av KrFU, Ida Lindtveit Røse, politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, og debattansvarlig i Dagbladet, Martine Aurdal.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Informasjonsansvarlig
 • krjkisdgtihzn@iomewannryesfykewrvexrrdyx.nbromd
 • 93058996‬

Om Menneskeverd

Om organisasjonen

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Menneskeverd har to hovedroller:
1. Aktiv formidling i det offentlige rom med sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet.
2. Være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hovedmål:
Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning. Menneskeverd ønsker nedgang i antall aborter, at ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for sortering, og økt satsing på livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Hvert enkelt menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt.

Menneskeverd er en ideell organisasjon som driftes kun på medlemskontigent og gaver.
Organisasjonen har over 10 000 medlemmer.

Adresse

 • Menneskeverd
 • Storgata 10B
 • 0155 Oslo
 • Norge

Linker