Birgit Skarstein mottar Livsvernprisen 2019

Pressemeldinger   •   jan 07, 2019 07:00 CET

Mandag 4. februar mottar Birgit Skarstein (29) Menneskeverds Livsvernpris 2019 for sitt arbeid med å styrke posisjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom sine formidable idrettsprestasjoner og sitt brede samfunnsengasjement har Skarstein vist at fysiske begrensninger ikke er et hinder – tvert imot.

Spiralnekt-lege frikjent i Høyesterett

Nyheter   •   okt 15, 2018 14:05 CEST

​Torsdag forrige uke vant den katolske legen Katarzyna Jachimowicz frem i Høyesterett. Oppsigelsen av hennes fastlegeavtale, fordi hun ikke vil sette inn spiral, er kjent ugyldig.

Syklet Norge på langs for livet

Nyheter   •   sep 11, 2018 09:04 CEST

Denne sommeren gjennomførte Mathias Vea (23) fra Lindesnes sitt livs drøm – å sykle Norge på langs. En idé om å bruke turen til å samle inn penger til Menneskeverd resulterte i over 200 000 innsamlede kroner.

På tide å sette ned foten, Bent Høie

Nyheter   •   jun 27, 2018 09:32 CEST

Da loven om svangerskapsavbrudd ble vedtatt var ikke fosterreduksjon teknologisk mulig, og dermed heller ikke intensjonen til lovgiver. Forarbeidene til abortloven sier heller ingen ting om denne prosedyren. Et forbud mot fosterreduksjon er derfor ikke en innstramming av dagens lovverk, men tvert imot å si nei til en utvidelse.

Sosialantropolog snudde om aktiv dødshjelp

Nyheter   •   apr 30, 2018 13:50 CEST

Cecilie Hertzberg (30) trodde hun var en tydelig tilhenger av legalisering av aktiv dødshjelp i Norge. Men etter å ha møtt realitetene av et slikt samfunn i Nederland, skiftet hun raskt mening.

Du - et enestående eksemplar

Blogginnlegg   •   jul 21, 2016 10:36 CEST

Årets sommerkampanje «Helt unik» er i full gang. Et tema vi tror sjeldent har vært så aktuelt å belyse som nå.

I dag mottar Birgit Skarstein Livsvernprisen 2019

Pressemeldinger   •   feb 04, 2019 07:00 CET

I dag mottar Birgit Lovise Røkkum Skarstein årets Livsvernpris på Hotel Bristol i Oslo.

​Når kvinner roper høyt for å kunne ta livet av en tvilling

Nyheter   •   jan 22, 2019 14:44 CET

Det stikker i hjertet når kvinner roper, skriker, marsjerer og kler seg i rødt for å bevare rettigheten for å kunne ta livet av en tvilling – en frisk tvilling.

Tekst: Maria Victoria Aanje og Maria Selbekk

I dag ble den utvidede regjeringen, som nå også inkluderer Kristelig Folkeparti, presentert på slottsplassen. Statsminister Erna Solberg (H) har mestret det kunstverk å samle en borgerlig flertallsregjering rundt ett bord – noe som ikke har skjedd siden 1985.

Regjeringsplattformen, som ble utformet på Granavolden i Hadeland, har noen gode menneskeverd-avtrykk. Blant annet skal gravide som venter et annerledesbarn ha en lovfestet rett på en egen koordinator som kan veilede paret gjennom «helsejungelen»; det skal utarbeides en handlingsplan for å redusere antall svangerskap med en tredjedel på ti år – det vi si en reduksjon av rundt 5.000 aborter årlig; og abortloven skal endres slik at kvinner ikke får adgang til såkalt selvbestemt tvillingabort av friskt foster før 12. uke. I tillegg har KrF fått en vetorett på spørsmål innen bioteknologi.

Det er spesielt punktet om tvillingabort som har fått kvinner til å demonstrere på nytt og marsjere med plakater med påskriften «nei til tvangsføding». Praksisen med fosterreduksjon har fagpersoner uttrykt bekymring over gjennom flere år. Flere av fostermedisinere som utfører dette inngrepet mener at prosedyren ikke bør skje før 12. uke, ettersom det er større fare for komplikasjoner. Derfor har de fleste fosterreduksjoner, etter at justisdepartementets lovavdeling i 2016 avklarte at praksisen var innenfor abortlovgivningen, blitt utsatt til 13. og 14. uke. Med andre ord har vi gjennom en periode vært vitne til at abortlovens grenser er blitt tøyd og strukket. Men nå tar regjeringen fagmiljøene på alvor, og sier at en slik type praksis ikke er ønskelig her til lands. Det skal de ha honnør for.

Ingen av våre andre naboland som vi liker å sammenligne oss med, har en åpning for selvbestemt fosterreduksjon. Da vi fikk loven om selvbestemt abort for over 40 år siden var ikke fosterreduksjon teknisk mulig, og kan ikke ha vært intensjon hos lovgiver. En fosterreduksjon eller tvillingabort skiller seg vesentlig fra andre aborter ettersom svangerskapet fortsetter, men med det faktum at den ene er tatt livet av inni livmoren ved hjelp av en sprøyte med kaliumklorid. Den andre fortsetter forhåpentligvis å utvikle seg på normal måte frem til fødsel. Det henger likevel en liten fare over gjenlevende foster: Inngrepet gir en prosedyrerelatert spontanabortrisiko på opptil 15 prosent. Vil virkelig kvinner ta en slik sjanse i et ønsket svangerskap?

Når Kvinnefronten mener at et forbud for en slik praksis resulterer i at norske kvinner nå må tvangsføde barn, rister vi oppgitt på hodet. Ethvert valg som er av dypt etisk kaliber kan ikke relativeres til enhver kvinne. Vi trenger noen gode rammer for hvor grensen går i etisk vanskelige spørsmål som omhandler liv og død. Å marsjere og rope høyrøstet for å ta bort en frisk tvilling er uhørt, og det stiller seg ikke i godt selskap med andre grunnleggende menneskerettighetsspørsmål. Det skurrer noe voldsomt.

Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til kvinners posisjon knyttet til likestilling, reproduksjon, svangerskapsomsorg og tilbud om prevensjon. Vi har alle gode muligheter for å unngå uønskede svangerskap. Å gjøre tvillingabort til et spørsmål om grunnleggende rettigheter og skissere et bilde av at hele abortloven står på spill, er unødvendig og lite konstruktivt i en vanskelig debatt.

Menneskeverd reagerer på at kvinner i dag demonstrerte foran Slottet for retten til å kunne ta livet av en frisk tvilling.

Les mer »

Historiske endringer i abortloven

Pressemeldinger   •   jan 17, 2019 21:43 CET

KrFs gjennomslag for endringer i abortloven i den nye regjeringsplattformen er historisk. Endringen stopper en praksis som har lagt til rette for ekstrem sortering.

18. oktober gikk Menneskeverd ut og krevde endringer i abortloven dersom KrF skulle danne flertallsregjering. Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon (tvillingabort) er en historisk seier.

–Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon viser at den nye regjeringen tar på alvor at abortloven må endres i takt med stadig nye teknologiske muligheter, uttaler Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd.

Norge har vært et av Europas mest liberale land når det kommer til tvillingabort. Dette er en praksis som setter det andre fosteret i fare og åpner for ekstrem sortering ved at antall fostre i seg selv er grunnlag for abort. Ved påvist funksjonshemning for det ene fosteret, er det også sannsynlig at det er det fosteret med avvik som blir valgt bort. Praksisen har ikke vært i tråd med abortlovens intensjon.

Menneskeverd krevde også endringer i abortlovens §2 – den såkalte sorteringsparagrafen, noe som ikke har fått gjennomslag.

–Det er synd at KrF ikke fikk gjennomslag for å stoppe diskrimineringen av funksjonshemmede og å gjøre Norge til et fyrlys for likeverd. Debatten som har rast de siste månedene viser at vi er mange som ønsker endringer i §2c, og denne gangen var vi nærmere enn noen gang før. Menneskeverd vil ikke gi seg før kampen mot sorteringssamfunnet er vunnet, sier Stærk.

Sorteringsparagrafen oppleves diskriminerende for mennesker som lever med ulike diagnoser i dag – som for eksempel Downs syndrom, ryggmargsbrokk etc. Dagens lovverk gir mennesker med funksjonshemning et lavere rettsvern enn friske fostre.

–De færreste ønsker et sorteringssamfunn, men de siste måneders debatt har vist at likeverdsidealet og kampen for like rettigheter for alle, er noe vi må kjempe for hele tiden. Kravet som stilles fra flere hold om svangerskapstester for alle, er i praksis et iskaldt signal om at ikke alle er velkomne i vårt samfunn, avslutter Stærk. 

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

KrFs gjennomslag for endringer i abortloven i den nye regjeringsplattformen er historisk. Endringen stopper en praksis som har lagt til rette for ekstrem sortering også før 12. uke. –Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon viser at den nye regjeringen tar på alvor at abortloven må endres i takt med stadig nye teknologiske muligheter, uttaler Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd.

Les mer »

En justering av «sorteringsparagrafen» 2c er mer enn symbolpolitikk

Pressemeldinger   •   nov 07, 2018 07:00 CET

Menneskeverd mener en justering av paragraf 2c er viktig av flere grunner og vil også ha noe å si for abortstatistikken.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Menneskeverd

Om organisasjonen

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Menneskeverd har to hovedroller:
1. Aktiv formidling i det offentlige rom med sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet.
2. Være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hovedmål:
Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning. Menneskeverd ønsker nedgang i antall aborter, at ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for sortering, og økt satsing på livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Hvert enkelt menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt.

Menneskeverd er en ideell organisasjon som driftes kun på medlemskontigent og gaver.
Organisasjonen har over 10 000 medlemmer.

Adresse

  • Menneskeverd
  • Storgata 10B
  • 0155 Oslo
  • Norge

Linker