Nytt psykiatribygg i Tønsberg tas i bruk

Pressemeldinger   •   mai 10, 2019 12:39 CEST

I midten av mai tas den moderne og brukertilpassede psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold i bruk. Nybygget på 12 000 kvadratmeter inneholder sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.

Starter prosjektering av ny skole i Bjørvika

Pressemeldinger   •   apr 29, 2019 09:54 CEST

I Bjørvika i Oslo skal det bygges en ny skole for ca. 840 barne- og ungdomsskoleelever. Undervisningsbygg Oslo KF har nå tildelt kontrakten for prosjektering av skolen til Multiconsult.

Ny doktoravhandling om tunnelboremaskiner

Pressemeldinger   •   apr 25, 2019 10:54 CEST

Fredag 5. april forsvarte Solveig Vassenden sin doktoravhandling på NTNU om bergbryting med tunnelboremaskin.

Bygger landsby for demente på Sørlandet

Pressemeldinger   •   apr 25, 2019 09:10 CEST

I Kristiansand bygges det nå 42 omsorgsboliger for personer med demens. Hjemlige omgivelser og integrering med omverden er stikkord for prosjektet Strømmehaven som allerede har vunnet en internasjonal arkitektpris. Multiconsult bidrar blant annet med prosjekteringsledelse av prosjektet i 3D.

Multiconsult implements record breaking utility-scale solar PV tender in Zambia

Pressemeldinger   •   apr 11, 2019 14:02 CEST

It was announced on April 5th that the GET FiT Zambia Solar PV Tender has led to record-breaking results in terms of size of award and prices. Multiconsult is proud to have performed as the Tender Agent, having designed and implemented this innovative tender.

Bred involvering skal gi Rogaland-kommune ny giv

Pressemeldinger   •   apr 11, 2019 09:50 CEST

Gjennom tydelige mål og solid forankring i lokalmiljøet skal Eigersund kommunes innbyggere nå jobbe med å få etablert en attraktiv småby i vekst og sikre at den blir et viktig tyngdepunkt i aksen Kristiansand-Stavanger.

Haddadi med doktorgrad om verdiskaping i byggeprosjekter

Pressemeldinger   •   apr 09, 2019 14:40 CEST

Fredag 5. april forsvarte Amin Haddadi sin doktoravhandling på NTNU om hvordan fokus på verdiskaping for bruker og eier kan bidra til suksess i byggeprosjekter.

Integrerer bærekraft i rådgivningen

Pressemeldinger   •   apr 05, 2019 11:33 CEST

I 2018 har Multiconsult hatt fokus på å gjøre bærekraft og miljø til en integrert del av rådgivning og prosjektering innen bygg- og eiendom. Nå skal disse erfaringene videreutvikles og brukes i andre deler av virksomheten.

Tryggere prosjekter med digital innovasjon – RiskBIM

Pressemeldinger   •   apr 02, 2019 09:29 CEST

En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter. Nå har prosjektet fått tildelt 6,8 millioner kroner, og svært positive tilbakemeldinger, fra Norges Forskningsråd.

Studenthybler finansierer ny Brann-tribune

Pressemeldinger   •   apr 01, 2019 15:54 CEST

Bygging og salg av 288 studenthybler fullfinansierer byggingen av ny tribune på Brann stadion. Multiconsult har vært med på prosjekteringen av de 16 kvadratmeter store hybelenhetene, som vil stå klare til semesterstart i høst.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsleder
  • gcmi@mneulabtihncotfnsewuloht.nhnotb
  • 911 70 188

Om Multiconsult

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.