Siste nytt

Sosiale medier

5. juni markeres verdens miljødag, og tema i år er naturmangfold. Konsekvensene for natur og miljø må settes høyere på agendaen når byområder skal utvikles. Reetablering av naturmangfold i allerede etablerte byområder er et svært viktig tiltak og Therese Bodding Sæthre i Multiconsult er glad for at naturmangfold er tema på verdens miljødag 5. juni.

5. juni markeres verdens miljødag, og tema i år er naturmangfold. Konsekvensene for natur og miljø må settes høyere på agendaen når byområder skal utvikles. Reetablering av naturmangfold i allerede etablerte byområder er et svært viktig tiltak og Therese Bodding Sæthre i Multiconsult er glad for at naturmangfold er tema på verdens miljødag 5. juni.

Multiconsult har utarbeidet forslag til oppgradering av Stabekk sentrum på vegne av Bærum kommune. Planen omfatter utvikling av sentrumsområder, grøntområder og fylkesvei i sentrum.

Multiconsult har utarbeidet forslag til oppgradering av Stabekk sentrum på vegne av Bærum kommune. Planen omfatter utvikling av sentrumsområder, grøntområder og fylkesvei i sentrum.

Multiconsult utfører miljøkartlegging av Børja skyte- og øvingsfelt i Innlandet fylke for Forsvarsbygg. På sikt skal området saneres og tilføres til mest mulig original naturtilstand.

Multiconsult utfører miljøkartlegging av Børja skyte- og øvingsfelt i Innlandet fylke for Forsvarsbygg. På sikt skal området saneres og tilføres til mest mulig original naturtilstand.

webinar om smartbygg

webinar om smartbygg

Undervannsdrone - Kjosfoss Kraftverk

Undervannsdrone - Kjosfoss Kraftverk

Karvesvingen 5 - et av Europas fremste smartbygg

Karvesvingen 5 - et av Europas fremste smartbygg

Fornebubanen

Fornebubanen

Visualiseringsfilmer 2019

Visualiseringsfilmer 2019

GodForskerMorgen 13.12 - Make power, not sushi. Trygg fiskevandring.

GodForskerMorgen 13.12 - Make power, not sushi. Trygg fiskevandring.

#Godforskermorgen New design process for Francis-turbines - Igor Iliev

#Godforskermorgen New design process for Francis-turbines - Igor Iliev

Innblikk i prosjektet Campus Ås

Innblikk i prosjektet Campus Ås

Bærekraftige oppdrag i fokus

Bærekraftige oppdrag i fokus

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Welcome to Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge