Skip to main content

Tags

Styrets beretning for 2016

Styrets beretning for 2016

Dokumenter   •   16-03-2017 16:34 CET

Offentlig søkerliste - direktør Nasjonalmuseet

Offentlig søkerliste - direktør Nasjonalmuseet

Pressemelding, Mouthful of Meetings, seminar 19. september, Venezia
Mouthful of Meetings, seminar, 19. september, Venezia
South of North Virtual Dinner, 19. september 2014
Master Plan Tanga (1975-95)

Master Plan Tanga (1975-95)

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Kenyatta International Conference Centre

Kenyatta International Conference Centre

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

The Nordic Tanganyika Centre

The Nordic Tanganyika Centre

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Zambia World Bank Education Project (1971-78)
Press images

Press images

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Abstract and biography

Abstract and biography

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Invitasjon til utstillingsåpning

Invitasjon til utstillingsåpning

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Pressemelding i pdf-format

Pressemelding i pdf-format

Dokumenter   •   12-03-2014 13:45 CET

Pressemelding fra Kunstforeningen GL STRAND
Om Ungdomssymfonikerne og Musikkhøgskolens repertoar
Om Jo Strømgren Kompani

Om Jo Strømgren Kompani

Dokumenter   •   09-12-2013 14:35 CET

Ny teknologi bidrar til et rikere museumsbesøk

Kunstporten er et resultat av et unikt samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet, Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet. Design og IT-selskapet Making Waves har vært ansvarlig for strategi, konsept, design og teknisk utvikling. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Nytt Nasjonalmuseum - Økonomiske ringvirkninger og potensial

Virke og Nasjonalmuseet har utarbeidet en rapport om det økonomiske potensialet knyttet til nytt nasjonalmuseum. Rapporten tar utgangspunkt i økonomiske modeller og analyser fra profilerte kulturbygg som er sammenlignbare med Nasjonalmuseet, samt utviklingen i reiseliv og veksten i kulturbasert turisme.

FAKTAARK Arkitekturimport

Dokumenter   •   04-02-2013 07:00 CET

Aldri før har så mange utenlandske arkitekter vunnet konkurranser og/eller fått byggeoppdrag i Norge. Utstillingen Hvem er de, og hva bygger de? Og hva betyr økende internasjonalisering for norsk arkitekturs identitet og kvalitet?

Offisiell åpning av jubileumsåret Munch 150 23. januar 2013 i Rådhuset, Oslo