Skip to main content

Deichman, Munchmuseet og Nasjonalmuseet satser sammen på grønn IKT – og utfordrer bransjen

Pressemelding   •   des 03, 2015 06:05 CET

De tre kulturinstitusjonene Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og Nasjonalmuseet går sammen om felles satsing på grønn IKT i sine nye bygg og vil samtidig utfordre IKT-bransjen. 10. desember inviterer de leverandørene til dialogkonferanse.

Det foregår en historisk stor satsing på kulturbygg i Norge. De tre kulturbyggene representerer alene en investering på ca. 10 milliarder frem mot 2020, og de blir alle teknisk svært avanserte bygg med store og energikrevende IKT-installasjoner.

Lite grønt
Det har til nå vært relativt lite oppmerksomhet knyttet til miljøaspektene ved IKT i nybygg. Det ønsker de tre å gjøre noe med, og det i samarbeid med leverandørene:

– Vi ser ingen motsetningsforhold mellom grønn IKT, og kostnader og kvalitet. Tvert imot er vår holdning at grønn IKT kan gi bedre totaløkonomi, lengre levetid og ikke minst bedre løsninger for våre ansatte og vårt publikum, sier Jahn-Fredrik Sjøvik, IKT-sjef ved Nasjonalmuseet.

Høye miljømål
De tre ønsker å bruke høye miljømål som en motivasjon for IKT-leverandører til å skape fremtidsrettede og energisparende løsninger:

– Vi utfordrer oss selv til å sette høye mål og utfordrer bransjen til å bli bedre. Kulturbyggene ønsker gjennom dialog med markedet å ha en grønn profil og samtidig bidra til utvikling av mer energieffektive IKT-systemer, sier Sigrun Vaage, Fagleder IKT for Nye Munchmuseet og Nye Deichmanske hovedbibliotek.

Dialogkonferanse for grønn gevinst
Dialogkonferansen for leverandører 10. desember vil se nærmere på byggeprosjektenes fremdrift og hva de tre byggene vil inneholde av IKT, i tillegg til videre prosess knyttet til energieffektivisering. Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandører om hvordan kulturbyggene kan nå sine målsettinger knyttet til grønn IKT. For å nå effektiviseringsmålet for nettverk, AV, multimedia, eID og navigasjon vil det være nødvendig at leverandørene samarbeider på tvers av de ulike teknologiene.

Dialogkonferansen avholdes i Næringslivets Hus. Frist for påmelding til konferansen er 4. desember 2015. Påmelding her.

_____________________________________________________________________________

Satsingen skjer i samarbeid med FutureBuilt og Nasjonalt program for leverandørutvikling. FutureBuilt ønsker å bruke resultatene fra disse forbildeprosjektene for å skape overføringsverdi til senere nasjonale og internasjonale prosjekter.


Mer informasjon:
Eva Amine Wold Engeset, pressekontakt Nasjonalmuseet, tlf.: 469 50 102 /eva.engeset@nasjonalmuseet.no

Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy