Skip to main content

Flere besøkte Nasjonalmuseets vandreutstillinger i skoler og gallerier i 2011

Pressemelding   •  apr 30, 2012 13:45 CEST

Nasjonalmuseets vandreutstillinger opplevde en publikumsvekst på hele 40.000 besøkende i skoler og gallerier i 2011. Veksten på over 34 prosent bidrar til en liten oppgang av besøkstallet for Nasjonalmuseet totalt på omlag 700.000 besøkende. Oslo-publikummet benytter seg av flere formidlingstilbud og brukertilfredsheten er høy. Ni av ti brukere vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet.

- Vi er glade for at våre vandreutstillinger når ut til stadig flere publikumsgrupper rundt omkring i landet. Besøkstallet for Nasjonalmuseet totalt viser en liten oppgang som følge av gode resultater fra turnevirksomhet. Våre visningssteder i Oslo hadde samtidig en mindre nedgang på fem prosent i fjor. Vi kan se på 2011 som et år med høy kunstfaglig aktivitet med 13 temporære utstillinger i Oslo og 38 på vandring i inn- og utland. Formidlingsaktivitet er økende. Jeg er særlig fornøyd med at stadig flere i Oslo benytter seg av våre formidlingstilbud og omvisninger, sier direktør Audun Eckhoff.

Nasjonalmuseet arrangerte 1 960 omvisninger i fjor i Oslo. Dette er en økning på ti prosent fra 2010, takket være større interesse for omvisninger for skoleklasser kombinert med atelierbesøk.  

- Jeg er glad for at publikumsundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 bekrefter at våre brukere er svært tilfreds med våre utstillinger og aktiviteter, sier direktør Audun Eckhoff. Undersøkelsen blant Nasjonalmuseets publikum viser at ni av ti vil anbefale andre å besøke museet.

Fjoråret ble også preget av strategiarbeid og planlegging av nybygget på Vestbanen i tett dialog mellom Nasjonalmuseet, Statsbygg og arkitektene.

- Nasjonalmuseet er sitt ansvar bevisst og hele organisasjonen arbeider intenst og målbevisst for å sørge for at mange flere mennesker – ikke minst ungdom – skal la seg inspirere av samlingene i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Nasjonalmuseet er inne i en svært positiv og spennende utvikling! skriver styreleder Svein Aaser i årsmeldingen for 2011.

Last ned årsmeldingen 2011 i vedlagte pdf-dokument og Word-versjon av nyheten

Utvalgte nøkkeltall for 2011:

  • Vandreutstillinger i Norge: 155.237 besøkende (+ 34,7 % fra 2010)
  • Visningssteder i Oslo: 544.370 besøkende (- 5 % fra 2010)
  • Publikumstall totalt i Norge: 699.607 (+ 1,6 % fra 2010)
  • Antall temporære utstillinger: 13 i Oslo og 38 vandreutstillinger i inn- og utland

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Jean-Yves M. Gallardo tlf. 992 89 629

Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.