Skip to main content

Flere besøkte Nasjonalmuseets vandreutstillinger i skoler og gallerier i 2011

Pressemelding   •   apr 30, 2012 13:45 CEST

Nasjonalmuseets vandreutstillinger opplevde en publikumsvekst på hele 40.000 besøkende i skoler og gallerier i 2011. Veksten på over 34 prosent bidrar til en liten oppgang av besøkstallet for Nasjonalmuseet totalt på omlag 700.000 besøkende. Oslo-publikummet benytter seg av flere formidlingstilbud og brukertilfredsheten er høy. Ni av ti brukere vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet.

- Vi er glade for at våre vandreutstillinger når ut til stadig flere publikumsgrupper rundt omkring i landet. Besøkstallet for Nasjonalmuseet totalt viser en liten oppgang som følge av gode resultater fra turnevirksomhet. Våre visningssteder i Oslo hadde samtidig en mindre nedgang på fem prosent i fjor. Vi kan se på 2011 som et år med høy kunstfaglig aktivitet med 13 temporære utstillinger i Oslo og 38 på vandring i inn- og utland. Formidlingsaktivitet er økende. Jeg er særlig fornøyd med at stadig flere i Oslo benytter seg av våre formidlingstilbud og omvisninger, sier direktør Audun Eckhoff.

Nasjonalmuseet arrangerte 1 960 omvisninger i fjor i Oslo. Dette er en økning på ti prosent fra 2010, takket være større interesse for omvisninger for skoleklasser kombinert med atelierbesøk.  

- Jeg er glad for at publikumsundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 bekrefter at våre brukere er svært tilfreds med våre utstillinger og aktiviteter, sier direktør Audun Eckhoff. Undersøkelsen blant Nasjonalmuseets publikum viser at ni av ti vil anbefale andre å besøke museet.

Fjoråret ble også preget av strategiarbeid og planlegging av nybygget på Vestbanen i tett dialog mellom Nasjonalmuseet, Statsbygg og arkitektene.

- Nasjonalmuseet er sitt ansvar bevisst og hele organisasjonen arbeider intenst og målbevisst for å sørge for at mange flere mennesker – ikke minst ungdom – skal la seg inspirere av samlingene i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Nasjonalmuseet er inne i en svært positiv og spennende utvikling! skriver styreleder Svein Aaser i årsmeldingen for 2011.

Last ned årsmeldingen 2011 i vedlagte pdf-dokument og Word-versjon av nyheten

Utvalgte nøkkeltall for 2011:

  • Vandreutstillinger i Norge: 155.237 besøkende (+ 34,7 % fra 2010)
  • Visningssteder i Oslo: 544.370 besøkende (- 5 % fra 2010)
  • Publikumstall totalt i Norge: 699.607 (+ 1,6 % fra 2010)
  • Antall temporære utstillinger: 13 i Oslo og 38 vandreutstillinger i inn- og utland

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Jean-Yves M. Gallardo tlf. 992 89 629

Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar